Vorige

De Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders timmert samen met Acerta aan toekomstgericht thuiswerkbeleid

#Werkgevers

Marina Saegerman van de Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders (EFBH) is al sinds de jaren ‘90 klant bij Acerta. Als bureauchef ontfermt ze zich over de financiën en coördinatie van het secretariaat van de organisatie, en waakt ze over het personeelsbeleid. Toen de tien EFBH-bedienden in maart abrupt moesten overschakelen op telewerk, vertrouwde ze op Acerta om hen te ondersteunen bij de uitwerking van een duurzaam thuiswerkbeleid.

Leestijd: Later lezen?

Thuiswerken reeds langere tijd ingeburgerd

EFBH is ruim 30 jaar aangesloten bij het sociaal secretariaat van Acerta. Regelmatig doen ze beroep op de diensten van Acerta Consult. Toen ook de medewerkers van Marina Saegerman tijdens de lockdown begin dit jaar voor de eerste keer werden thuis gezet, riep ze de hulp van onze consultants in. Al beschikten ze bij EFBH reeds langere tijd over een doordacht thuiswerkbeleid: “In september 2017 hebben we occasioneel thuiswerk opgenomen in het arbeidsreglement, lang voor er ook maar sprake was van corona. Sindsdien kunnen onze bedienden thuiswerken in het geval van overmacht of om persoonlijke redenen. Ons kantoor bevindt zich in hartje Brussel, waar veel fileleed is en regelmatig stakingen zijn. Dan raak je de hoofdstad niet binnen. In plaats van onze medewerkers in zo’n situaties te verplichten verlofdagen op te nemen, kunnen ze nu ook gewoon thuiswerken.

HR-labo over thuiswerken

Mevrouw Saegerman volgt alle communicatie van Acerta nauwgezet op. Toen ze in onze opleidingennieuwsbrief op de hoogte werd gebracht over het HR-labo van Acerta-consultants Hannelore Van Meldert, Sarah De Groof en Kristel Minten, schreef ze zich meteen in. Het labo behandelt heel specifiek het thuiswerken en hoe werkgevers hiermee moeten omgaan, zodat ze een futureproof thuiswerkbeleid kunnen uitstippelen.

Tijdens het eerste deel van het labo had ik het gevoel dat de behandelde materie meer richting structureel thuiswerk neigde. Structureel thuiswerken is voor onze organisatie echter moeilijk haalbaar. Maar waar ligt de grens tussen occasioneel en structureel thuiswerken? Door corona en andere omstandigheden, moeten organisaties in de toekomst sowieso flexibeler zijn, en meer thuiswerken hoort daar nu eenmaal bij. Wat dat betreft heb ik enorm veel opgestoken tijdens het labo.

Brainstormen met andere werkgevers

Bovendien waren meerdere werkgevers aanwezig tijdens het HR-labo. Maar niet alleen om die reden vindt mevrouw Saegerman het HR-labo een absolute aanrader: “Het concept was ontzettend goed. Verschillende bedrijven namen deel. We kregen de kans in kleine groepen uitgebreid ervaringen, ideeën en oplossingen uit te wisselen. Daar leer je veel uit. Geïnspireerd door de inzichten uit het labo, lanceerden we een interne vragenlijst, waarin we polsten naar de visie van onze medewerkers over thuiswerken. Wat vinden zij belangrijk? Hoe ervaren zij het thuiswerken? De bevraging leverde heel wat waardevolle en bruikbare input op. Op basis van de resultaten zullen we ons thuiswerkbeleid verder aanscherpen. Het welbevinden van onze mensen is immers van primordiaal belang.

Graag een HR-labo volgen?

Tijdens een HR-labo krijg je de nodige bouwstenen voor een sterk thuiswerkbeleid. Na het HR-labo kan je aan de slag met een thuiswerkpack op maat van je organisatie.

Meer info

Deel dit ondernemersverhaal