Vorige
Ontwerp nieuwe rechtspositieregeling Vlaamse lokale besturen – webinar

Prijs: € 110,- (excl. BTW)

2 uur opleiding

Schrijf in Opleiding op maat aanvragen

Ontwerp nieuwe rechtspositieregeling Vlaamse lokale besturen – webinar

Nieuw kader voor het hr-beleid in je bestuur

Deel deze opleiding

De Vlaamse Regering keurde op 20 mei principieel het ontwerpbesluit goed dat de minimale voorwaarden bepaalt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen.

De regering kiest hiermee voor een kaderbesluit dat verschillende besluiten over personeel integreert in één besluit, met aandacht voor lokale autonomie en het verder wegwerken van verschillen tussen statutaire en contractuele medewerkers.

Wat dat laatste betreft keurde de Vlaamse regering ook principieel een voorontwerp van decreet goed waarmee ze de ontslagregeling voor statutairen en contractanten wil gelijkschakelen.

Webinar on demand

Dit is een webinar on demand. Dat is een webinar dat op voorhand werd opgenomen of een opname van een live webinar dat al heeft plaatsgevonden. Voordeel is dat je de webinar kan volgen op het moment dat jou het beste past.

Heb je na afloop van het webinar nog vragen, dan kan je die stellen via mail: learning@acerta.be.

Na dit webinar weet je

 • welke belangrijke nieuwigheden het ontwerpbesluit rechtspositieregeling bevat;
 • hoe de verdere gelijkschakeling tussen contractueel en statutair personeel zal verlopen;
 • welke ruimte je als lokaal en provinciaal bestuur krijgt voor het voeren van een personeelsbeleid op maat van je bestuur.

Inhoud

Experten in de sociale wetgeving lokale besturen, Katleen Janssens en Els Meersseman, ontleden de ontwerpteksten. Beide ontwerpen moeten nog een heel traject doorlopen, o.a. onderhandelingen met de sociale partners en advies van de Raad van State. Toch is het zinvol om nu al even stil te staan bij de aangekondigde belangrijke wijzigingen aan de rechtspositieregeling. Op die manier krijg je een eerste zicht op de vrijheidsgraden die in de nabije toekomst mogelijk zullen zijn om een modern en wervend HR-beleid te kunnen voeren. 

Dit komt aan bod: 

 • Toepassingsgebied
 • Inhoud ontwerpteksten
  • loopbaan
  • verloning
  • verloven en afwezigheden
  • overgangsregeling
  • ontslagregeling statutairen
 • Verdere verloop en timing
 • Welke stappen moet je als bestuur zetten? 

Dit webinar on demand is een opname van het live webinar van 24 juni, waar we in 2 uur tijd deze nieuwe besluiten hebben ontleed. We gaven ook antwoord op de meest gestelde vragen. Heb je na het bekijken van het webinar on demand zelf nog vragen, dan kan je die stellen per mail: learning@acerta.be .  

Waar en wanneer

Een webinar on demand is een opgenomen webinar dat je kan bekijken wanneer het jou het beste past. Na inschrijving krijg je een bevestigingsmail met een link naar de opname van het webinar en de documentatie. Heb je nog vragen naar aanleiding van het webinar, dan stel je die per mail aan learning@acerta.be.

Locatie

Datum

Van - Tot

Inschrijven

Locatie:

On demand

Doelgroep

Personeelsmedewerkers, hr-managers en medewerkers, verantwoordelijken voor personeel in de Vlaamse lokale besturen.

Docenten

Prijs

Inschrijvingsprijs
€ 110,- (excl. BTW)

Gerelateerde opleidingen