Vorige
Sociaal recht in de praktijk

Prijs: € 2770,- (excl. BTW)

Via KMO-portefeuille tot 30% korting

30% korting voor publieke sector en social profit

6 dagen opleiding Eerstvolgende startdatum: 5 maart 2020

Schrijf in Opleiding op maat aanvragen

Sociaal recht in de praktijk

Dé basisopleiding voor elke hr-medewerker

Deel deze opleiding

In zes dagen verwerf je een uitgebreide kennis over de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in jouw functie als medewerker op de personeelsdienst.

Het programma bestaat uit 7 modules die je ook apart kan volgen.

Je leert in deze opleiding

 • welk contract je het best voorstelt aan een nieuwe werknemer en hoe je het correct opstelt
 • het verschil in bruto- en nettoloon 
 • alle regels rond arbeidstijd 
 • vakantiedagen en -geld berekenen 
 • alle formaliteiten en gevolgen van een afwezigheid op het werk 
 • wanneer jouw medewerkers recht hebben op tijdskrediet of themaverlof en hoe je dat moet regelen
 • alle verplichtingen en formaliteiten rond ontslag

Inhoud

De 6-daagse 'Sociaal recht in de praktijk' is een must voor elke medewerker op de personeelsdienst. Hier leg je de fundamenten voor de rest van je carrière in hr. De opleiding is:  

 • interactief: breng zeker ook je eigen cases en vragen mee
 • doorspekt met oefeningen: voor bepaalde modules breng je ook best je rekenmachine mee (vakantiegeld, bruto netto,...) 
 • praktisch: vol herkenbare cases en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de personeelsmedewerker
 • gegeven door experten die de materie door en door kennen en ook weten hoe ze die op een boeiende manier overbrengen

Je schrijft in voor de volledige 6-daagse (onder de tab waar en wanneer) of je kiest enkel de modules die je nodig hebt en schrijft voor elke module apart in. Vanaf 4 modules wordt het qua prijs interessant om in te schrijven voor de volledige 6-daagse.

Werk je in de publieke sector? Schrijf je dan in voor Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen.

Voor het sluiten van het arbeidscontract

 • Verplichtingen van beide partijen bij de sollicitatie
 • Medisch onderzoek: do’s and don'ts
 • Testen en assesments
 • Proefarbeid
 • Het contract beëindigen voor de ingangsdatum

Het arbeidscontract opstellen

 • Taalgebruik voor opstelling van contract
 • Voorwaarden van een geldige arbeidsovereenkomst
  - Vormvoorwaarden
  - Inhoudelijke voorwaarden
 • Soorten arbeidsovereenkomsten
  - Naar duur: onbepaalde duur, bepaalde duur, vervangingscontract
  - Naar inhoud: studenten, handelsvertegenwoordigers, interimkrachten,...
 • Veel voorkomende contractuele bedingen
  - Scholingsbeding
  - Niet-concurrentiebeding
  - Verboden bedingen

Administratieve verplichtingen van de werkgever bij aanwerving

 • Dimona aangifte
 • RSZ (DMFA)
 • Arbeidsreglement en policies

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar Arbeidscontracten: zo stel je de juiste arbeidsovereenkomst op

De opleiding ‘Van bruto- naar nettoloon: een overzicht’ geeft je een zicht op de verschillende componenten van het loon:

 • RSZ of sociale lasten
 • Werknemersbijdragen
 • Werkbonus
 • Bedrijfsvoorheffing
 • Berekening van de normale bedrijfsvoorheffing op het loon
 • Kortingen op de bedrijfsvoorheffing
 • Exceptionele voorheffing
 • Verplaatsingsonkosten voor woon-werkverkeer: basisprincipes
 • Overzicht van andere veel voorkomende vergoedingscomponenten (zoals kosten eigen aan de werkgever en voordelen alle aard)

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar Van bruto- naar nettoloon: een overzicht

De spelregels rond arbeidsduur zijn sinds de wet werkbaar en wendbaar werk sterk gewijzigd. We leggen je in deze praktijkdag de juridische regeling grondig uit.

Basis arbeidsduur

 • Wat verstaan we onder arbeidsduur?
 • Wat zijn minimum- en maximumgrenzen?
 • Hoe pas je arbeidsduurvermindering toe?
 • Wanneer inhaalrust?
 • Wanneer loon voor overwerk?
 • Hoe kan je ontsnappen aan dure overuren?
 • Illustraties met cijfervoorbeelden

Praktische insteek en vragen

 • Je werknemer presteert op eigen initiatief overuren. Moet je overloon en inhaalrust voorzien?
 • Je werknemer neemt zijn middagpauze niet op en wil deze opsparen als overuren. Kan dat?
 • Welke regels gelden er voor jobstudenten?
 • Je wil je werknemer laten werken van maandag tot en met donderdag in plaats van dinsdag tot en met vrijdag. Gelden de uren op maandag als overuren?
 • Mag je werknemer zelf kiezen wanneer hij inhaalrust opneemt? Welke regels gelden er?
 • Betaal je vakantiegeld op het overloon?
 • Wat neem je zeker op in het arbeidsreglement?
 • Kunnen leidinggevenden hun overuren recupereren?

Optimalisatie van de werktijd in jouw onderneming

 • Welke mogelijkheden heb je om de werkingstijd van je onderneming te verhogen?
 • Welke andere instrumenten heb je om flexibiliteit in je firma te organiseren, buiten de arbeidsduurreglementering?
 • Wat is loopbaansparen en welke mogelijkheden biedt dit voor jouw werknemers?

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar Arbeidsduur en flexibiliteit 

Basisbegrippen rond vakantiegeld berekenen

 • Vakantiejaar – vakantiedienstjaar
 • Op wie is de vakantiewetgeving van toepassing?

Berekening vakantieduur arbeiders-bedienden

 • Gelijkgestelde en niet gelijkgestelde prestaties
 • Deeltijdse werknemers
 • Wat met werknemers die in de loop van het jaar in dienst komen?
 • Wat met vakantierechten na wijziging van prestatiebreuk?

Berekening vakantiegeld arbeiders-bedienden

 • Basisprincipes
 • Vakantiegeld op variabel loon
 • Deeltijdse werknemers

Berekening vakantiegeld uit dienst

 • Vakantie-attesten opmaken
 • Inhoud van de attesten

Verrekening vakantie-attesten in dienst

 • Wanneer verrekenen?
 • Hoe verrekenen?
 • Verplichtingen / verzachtingen

Algemene principes decemberverrekening

 • In welke situaties moet dit gebeuren?
 • Hoe zit zo'n verrekening in elkaar?
 • Hoe leg ik dit begrijpelijk uit aan mijn medewerkers?

Jeugd-en seniorvakantie

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar Vakantiegeld berekenen: de basis 

1. Onvolledige arbeidsdag

 • Voorwaarden
 • Loonwaarborg

2. Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte

 • Voorwaarden voor loonwaarborg
 • Herval en verlenging
 • Re-integratie na ziekte
 • Progressieve werkhervatting

3. Arbeidsongevallen en beroepsziekten

 • Voorwaarden voor een arbeidsongeval
 • Gewaarborgd loon
 • Uitsluitingen

4. Klein verlet, verlof om dwingende reden en toegestane afwezigheid

5. Vlaams opleidingsverlof (VOV)

 • Voorwaarden
 • Betaling
 • Administratieve verplichtingen

6. Moederschapsrust

 • Voorwaarden
 • Duurtijd
 • Betaling

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar Afwezig op het werk (schorsing van de arbeidsovereenkomst) 

Thematisch verlof

 • ouderschapsverlof (incl. 1/10de ouderschapsverlof)
 • palliatief verlof
 • medische bijstand voor een zwaar ziek familie- of gezinslid
  - voorwaarden
  - aanvraagtermijn
  - duur
  - modaliteiten
  - flexibele opname sinds 1/6/19

Gemotiveerd tijdskrediet

 • voorwaarden
 • aanvraagtermijn
 • duur
 • modaliteiten
 • verrekeningsregels van eerder opgenomen tijdskrediet

Landingsbanen

 • voorwaarden
 • duur
 • modaliteiten
 • uitzonderingslandingsbanen ingevolge NAR-cao's

Drempelberekening voor tijdskrediet

 • wanneer
 • hoe
 • administratieve opvolging

Overstapmogelijkheden tussen tijdskrediet en thematisch verlof

Gelijkstellingen van tijdskrediet en thematisch verlof voor rustpensioen en brugpensioen

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar Tijdskrediet en themaverlof

Spelregels ontslag

 • Opzeg
 • Verbreking
 • Dringende reden
 • Andere beëindigingsvormen (onderling akkoord, overlijden,...)
 • Medische overmacht: mogelijkheden en procedure

Administratieve formaliteiten na ontslag en opmaak van de eindafrekening

 • Documenten af te leveren bij ontslag
 • Eindafrekening bij ontslag

Einde loopbaan door SWT of pensioen

SWT en pensioen behandelen we diepgaand in onze opleidingen Einde loopbaan en Het werknemerspensioen: de wetgeving van A tot Z, maar we raken deze onderwerpen ook kort aan op deze dag omdat je ook in deze situatie afscheid neemt van een werknemer.

 • SWT
  • Basisvoorwaarden SWT (leeftijd en loopbaan)
  • Aanvullende vergoeding SWT
  • Vervangingsplicht
  • Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt na SWT
 • Rustpensioen en vervroegd pensioen
  • Einde van de arbeidsovereenkomst in geval van pensioen

Constructief een exitgesprek voeren

 • Praktische handleiding

Outplacementverplichtingen

 • Toepassingsgebied
 • Formaliteiten
 • Gevolgen voor werkgever en werknemer
 • Outplacement op maat

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar Praktijkdag ontslag 

Waar en wanneer

Opleiding in tijden van corona

De klassikale opleidingen die zijn ingepland na 19 april tot 31 mei, vervangen we door online opleidingen. Datum en tijdstip van de opleidingen blijven behouden.  Alleen volg je nu de opleiding van achter je bureau en niet op locatie. Het enige wat je nodig hebt om de opleiding te volgen is een pc of laptop met internetverbinding.

Locatie

Datum

Van - Tot

Inschrijven

Locatie:

Online Opleiding

Datum:

5 mei 2020
12 mei 2020
19 mei 2020
26 mei 2020
2 juni 2020
9 juni 2020

Tijdstip:

9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Datum:

2 juli 2020
6 juli 2020
7 juli 2020
9 juli 2020
13 juli 2020
14 juli 2020

Tijdstip:

9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Datum:

8 september 2020
10 september 2020
15 september 2020
17 september 2020
29 september 2020
1 oktober 2020

Tijdstip:

9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Datum:

10 november 2020
12 november 2020
24 november 2020
26 november 2020
8 december 2020
10 december 2020

Tijdstip:

9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Doelgroep

 • Administratieve en financiële medewerkers en managers
 • HR- en personeelsmedewerkers en managers
 • Payrollmedewerkers en – managers
 • Zaakvoerders
 • Iedereen die een grondige kennis van het sociaal recht nodig heeft om zijn dagelijks werk op de personeelsdienst uit te oefenen.

Docenten

Prijs

Inschrijvingsprijs
€ 2770,- (excl. BTW)
25% korting voor online opleiding

Voor de online opleidingen die plaatsvinden tot en met 31 mei, bieden we je een korting van 25% op de inschrijvingsprijs. Vermeld de code SAMENERDOOR in het inschrijvingsformulier en de korting wordt automatisch verrekend.

Kortingen
Kmo-portefeuille

De Vlaamse overheid subsidieert tot 30% van je opleiding. Voor meer info surf naar www.kmo-portefeuille.be. Erkenningsnummer Acerta Consult: DV.O105287

Korting publieke sector – social profit

Ben je werkzaam in de publieke sector of de social profit? Dan geniet je 30 % korting op deze opleiding. Duid je sector aan bij inschrijving en de korting wordt verrekend op je factuur.

Erkenningen
Erkend door IAB

Deze opleiding is erkend door het Instituut van de Acountants en de Belastingconsulenten (IAB).

Deze opleiding vertegenwoordigt 7.5 uur.

Erkend door BIBF

Deze opleiding is erkend door het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).

Deze opleiding vertegenwoordigt 7.5 uur.

Tevreden cursisten

Er werden goede voorbeelden uit de praktijk getoond. duidelijke slides met voldoende informatie. Gezien de basiskennis die ik reeds had, heeft deze opleiding gezorgd voor meer duidelijkheid en een betere kennis.

Nathalie De Schouwer,
Personeelsmedewerker, DSV Road, Puurs

De docenten hadden een goede kennis over de leerstof.

Yisell Sarinana,
Personeelsmedewerker, Janssens Field Services, Antwerpen

Gerelateerde opleidingen