Vorige

Sociaal recht in de praktijk - Online opleiding

Acerta opleidingen E-ASR voor publieke sector_acerta

Prijs: € 3180,- (excl. BTW)

Via KMO-portefeuille tot 30% korting

30% korting voor publieke sector en social profit

12 modules Eerstvolgende startdatum: 17 september 2024

Schrijf in Opleiding op maat aanvragen

Sociaal recht in de praktijk - Online opleiding

Deel deze opleiding

'Sociaal recht in de praktijk' is dé basisopleiding voor elke medewerker op de personeelsdienst. Een introductie voor nieuwe medewerkers, een opfrissing voor de meer ervaren hr-medewekers. Het programma bestaat uit 12 online modules van een halve dag die je ook apart kan volgen.

Volg je de opleiding liever op locatie in plaats van een virtueel klaslokaal? Schrijf dan in voor Sociaal recht in de praktijk. De inhoud is dezelfde, maar de opleiding is opgedeeld in 7 modules ( 2 modules van een halve dag, 5 modules van een volledige dag) en heeft een kortere doorlooptijd. 

  Je leert in deze opleiding

  • welk contract je het best voorstelt aan een nieuwe werknemer en hoe je het correct opstelt
  • het verschil in bruto- en nettoloon 
  • alle regels rond arbeidstijd 
  • vakantiedagen en -geld berekenen 
  • formaliteiten en gevolgen van een afwezigheid op het werk wegens ziekte, arbeidsongeval of moederschapsrust
  • spelregels bij samenloop van afwezigheden
  • wanneer jouw medewerkers recht hebben op tijdskrediet of themaverlof en hoe je dat moet regelen
  • alle verplichtingen en formaliteiten rond ontslag
  • overzicht van verschillende stelsel SWT en wettelijk pensioen

  Test je kennis

  Na afloop van de opleiding kan je vrijblijvend de kennistest doen en het Certificaat Professional sociale wetgeving payroll behalen.

  Inhoud

  De modulaire opleiding 'Sociaal recht in de praktijk' is een must voor elke medewerker op de personeelsdienst. Hier leg je de fundamenten voor de rest van je carrière in hr.

  De opleiding is:  

  • interactief: breng zeker ook je eigen cases en vragen mee
  • doorspekt met oefeningen: voor bepaalde modules breng je ook best je rekenmachine mee (vakantiegeld, bruto netto,...) 
  • praktisch: vol herkenbare cases en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de personeelsmedewerker
  • gegeven door experten die de materie door en door kennen en ook weten hoe ze die op een boeiende manier overbrengen

  Je schrijft in voor de volledige modulaire opleiding of je kiest enkel de modules die je nodig hebt en schrijft voor elke module apart in. Vanaf 8 modules wordt het qua prijs interessant om in te schrijven voor de volledige modulaire opleiding.

  Werk je in de publieke sector? Schrijf je dan in voor Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen.

  Online opleiding

  De opleiding verloopt volledig online, in een virtuele klas. We werken via ‘ZOOM’ zodat interactie makkelijk is. Er is volop ruimte voor vragen en praktijkvoorbeelden.

  Opleiding volgen is intensief, zeker online. Daarom houden we op regelmatige tijdstippen een pauze.

  De opleiding 'Arbeidscontracten: zo stel je de juiste arbeidsovereenkomst op'  leer je in een halve dag deze topics:

  Voor het sluiten van het arbeidscontract:

  • Verplichtingen van beide partijen bij de sollicitatie
  • Medisch onderzoek: do’s and don'ts
  • Testen en assesments
  • Proefarbeid
  • Het contract beëindigen voor de ingangsdatum

  Het arbeidscontract opstellen

  • Taalgebruik voor opstelling van contract
  • Voorwaarden van een geldige arbeidsovereenkomst:
   • vormvoorwaarden
   • inhoudelijke voorwaarden
  • Soorten arbeidsovereenkomsten:
   • Naar duur: onbepaalde duur, bepaalde duur, vervangingscontract...
   • Naar inhoud: studenten, handelsvertegenwoordigers, interimkrachten,...
  • Veel voorkomende contractuele bedingen:
   • scholingsbeding 
   • niet-concurrentiebeding 
   • verboden bedingen

  Administratieve verplichtingen van de werkgever bij aanwerving

  • Dimona aangifte
  • RSZ (DMFA)
  • Arbeidsreglement en policies

  Dit is module 1 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk - online opleiding. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

  De opleiding ‘Van bruto- naar nettoloon: een overzicht’ geeft je een zicht op de verschillende componenten van het loon:

  • RSZ of sociale lasten
  • Werknemersbijdragen
  • Werkbonus
  • Bedrijfsvoorheffing
  • Berekening van de normale bedrijfsvoorheffing op het loon
  • Kortingen op de bedrijfsvoorheffing
  • Exceptionele voorheffing
  • Verplaatsingsonkosten voor woon-werkverkeer: basisprincipes
  • Overzicht van andere veel voorkomende vergoedingscomponenten (zoals kosten eigen aan de werkgever en voordelen alle aard)

  Dit is module 2 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk - Online opleiding. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

  De spelregels rond arbeidsduur zijn sinds de wet werkbaar en wendbaar werk sterk gewijzigd. We leggen je in deze sessie de juridische regeling grondig uit.

  Basis arbeidsduur

  • Wat verstaan we onder arbeidsduur?
  • Wat zijn minimum- en maximumgrenzen?
  • Hoe pas je arbeidsduurvermindering toe?
  • Welke rusttijden moet je respecteren?
  • Wanneer inhaalrust?
  • Wanneer loon voor overwerk?
  • Hoe kan je ontsnappen aan dure overuren?
  • Wat betekent annualisering van de arbeidsduur?
  • Hoe bepaal je de referteperiode voor de gemiddelde arbeidsduur?
  • Vrijwillige overuren?
  • Werken op zon- en feestdagen?
  • Het arbeidsreglement: welke vermeldingen betreffende arbeidsduur en procedure
  • Illustraties met cijfervoorbeelden.

  Praktische insteek en vragen

  • Je werknemer presteert op eigen initiatief overuren. Moet je overloon en inhaalrust voorzien?
  • Je werknemer neemt zijn middagpauze niet op en wil deze opsparen als overuren. Kan dat?
  • Welke regels gelden er voor jobstudenten?
  • Je wil je werknemer laten werken van maandag tot en met donderdag in plaats van dinsdag tot en met vrijdag. Gelden de uren op maandag als overuren?
  • Mag je werknemer zelf kiezen wanneer hij inhaalrust opneemt? Welke regels gelden er?
  • Betaal je vakantiegeld op het overloon?
  • Wat neem je zeker op in het arbeidsreglement?
  • Kunnen leidinggevenden hun overuren recupereren?

  Dit is module 3 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk - Online opleiding. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

  De spelregels rond flexibilisering in arbeidsduur zijn sinds de wet werkbaar en wendbaar werk sterk gewijzigd. We geven je in deze sessie een overzicht van alle belangrijke flexibele arbeidsduursystemen.

  Flexibele arbeidsduur

  • Deeltijdse arbeid en variabele uurroosters: verplichtingen, grenzen, meeruren, …
  • Kleine flexibiliteit: procedure, grenzen en gevolgen op overloon, …
  • Grote flexibiliteit: nieuwe arbeidsregelingen: procedure, grenzen en gevolgen op overloon, …
  • Ploegenarbeid en vol-continuarbeid
  • Thuiswerk en telewerk: procedure, policy, kostenvergoedingen, …
  • Glijdende uurroosters: voorwaarden, grenzen, registratie, …
  • Illustraties met cijfervoorbeelden

  Praktische insteek en vragen

  • Welke mogelijkheden heb je om de werkingstijd van je onderneming te verhogen?
  • Welke andere instrumenten heb je om flexibiliteit in je firma te organiseren, buiten de arbeidsduurreglementering?
  • Wat is loopbaansparen en welke mogelijkheden biedt dit voor jouw werknemers?

  Dit is module 4 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk - Online opleiding. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

  Basisbegrippen rond vakantierechten berekenen

  • Vakantiejaar – vakantiedienstjaar
  • Op wie is de vakantiewetgeving van toepassing?

  Berekening vakantieduur arbeiders-bedienden

  • Gelijkgestelde en niet gelijkgestelde prestaties
  • Deeltijdse werknemers
  • Wat met werknemers die in de loop van het jaar in dienst komen?
  • Wat met vakantierechten na wijziging van prestatiebreuk?

  Algemene principes decemberverrekening

  • In welke situaties moet dit gebeuren?
  • Hoe zit zo'n verrekening in elkaar?
  • Hoe leg ik dit begrijpelijk uit aan mijn medewerkers?

  Jeugd-en seniorvakantie

  Dit is module 5 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk - Online opleiding. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

  Basisbegrippen rond vakantiegeld berekenen

  • Vakantiejaar – vakantiedienstjaar
  • Op wie is de vakantiewetgeving van toepassing?

  Berekening vakantiegeld arbeiders-bedienden

  • Basisprincipes
  • Vakantiegeld op variabel loon
  • Deeltijdse werknemers

  Berekening vakantiegeld uit dienst

  • Vakantie-attesten opmaken
  • Inhoud van de attesten

  Verrekening vakantie-attesten in dienst

  • Wanneer verrekenen
  • Hoe verrekenen
  • Verplichtingen

  Dit is module 6 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk - Online opleiding. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

  1. Onvolledige arbeidsdag

  • Voorwaarden
  • Loonwaarborg

  2. Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte

  • Voorwaarden voor loonwaarborg
  • Herval en verlenging
  • Re-integratie na ziekte
  • Progressieve werkhervatting

  3. Arbeidsongevallen

  • Voorwaarden voor een arbeidsongeval
  • Arbeidswegongeval
  • Gewaarborgd loon
  • De verzekeraar
  • Uitsluitingen
  • Procedure

  4. Moederschapsrust

  • Voorwaarden
  • Duurtijd
  • Verlenging van de moederschapsrust
  • Volledige en gedeeltelijke werkverwijdering
  • Betaling

  Dit is module 7 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk - Online opleiding. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

  • Wat verstaan we onder samenloop van afwezigheden
  • Verschil tussen schorsing arbeidsovereenkomst en inactiviteitsdag
  • Samenloop van schorsingsgronden
  • Overzicht van de meest voorkomende schorsingsgronden
  • Samenloop van inactiviteitsperioden
  • Samenloop van een schorsing en een inactiviteitsperiode
  • Herkwalificatie van de arbeidsrechtelijke spelregels door de sociale zekerheid

  Volgende situaties worden o.a. behandeld:

  • Wat als de werknemer al op vakantie was voordat het bedrijf toevlucht nam tot tijdelijke werkloosheid ?
  • Wat als de werknemer ziek wordt tijdens zijn periode van jaarlijkse vakantie ?
  • Wat als de werknemer tijdelijk werkloos is en komende week een week vakantie heeft gepland?
  • Wat met feestdagen die vallen tijdens een periode van moederschapsrust ?
  • Wat met een geplande ADV-dag tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid ?
  • Wat met thematische verloven en tijdskrediet in combinatie met tijdelijke werkloosheid ?
  • Wat met de combinatie van klein verlet en ziekte ?
  • Wat met de 10 dagen geboorteverlof en tijdelijke werkloosheid ?

  Dit is module 8 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk - Online opleiding. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

  Thematisch verlof:

  • Ouderschapsverlof (incl. 1/10de ouderschapsverlof en gevolgen van het Corona ouderschapsverlof)
  • Palliatief verlof
  • Medische bijstand voor een zwaar ziek familie- of gezinslid
  • Mantelzorgverlof

  Per thematisch verlof worden o.a. volgende zaken besproken:

  • Voorwaarden
  • Aanvraagtermijn
  • Duur
  • Modaliteiten
  • Flexibele opnamemodaliteiten
  • Gelijkstelling pensioen
  • Met of zonder uitkeringen
  • Weigeren of uitstellen
  • Bijverdienen tijdens een thematisch verlof
  • Bescherming tegen ontslag
  • Vroegtijdige beëindiging
  • Verlies van uitkeringen
  • De aanmoedigingspremies

  Onze professionele trainer vertrekt steeds vanuit jouw praktijk en reikt de regelgeving aan op een pragmatische en interactieve manier. Via oefeningen en praktische tips en tricks krijg je deze ingewikkelde materie onder de knie.

  Dit is module 9 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk - online opleiding. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

  Gemotiveerd tijdskrediet

  • Voorwaarden
  • Aanvraagtermijn
  • Duur
  • Modaliteiten
  • Verrekeningsregels van eerder opgenomen tijdskrediet

  Landingsbanen

  • Voorwaarden
  • Duur
  • Modaliteiten
  • Uitzonderingslandingsbanen ingevolge NAR-cao's

  Drempelberekening voor tijdskrediet

  • Wanneer?
  • Hoe?
  • Administratieve opvolging

  Interessante weetjes over tijdskrediet:

  • Overstapmogelijkheden tussen tijdskrediet en thematisch verlof
  • Gelijkstelling pensioen
  • Tijdskrediet met of zonder uitkeringen
  • Weigeren of uitstellen
  • Bijverdienen tijdens het tijdskrediet
  • Bescherming tegen ontslag
  • Vroegtijdige beëindiging
  • Verlies van uitkeringen
  • De aanmoedigingspremies

  Onze professionele trainer vertrekt steeds vanuit jouw praktijk en reikt de regelgeving aan op een pragmatische en interactieve manier. Via oefeningen en praktische tips en tricks krijg je deze ingewikkelde materie onder de knie.

  Dit is module 10 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk - Online opleiding. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

  Spelregels ontslag

  • Opzeg
   • Toepassingsgebied
   • Formaliteiten
   • Duur
   • Gevolgen
  • Verbreking
   • Toepassingsgebied
   • Formaliteiten
   • Berekening vergoeding
   • Gevolgen
  • Dringende reden
   • In welke gevallen?
   • Formaliteiten
   • Gevolgen
  • Andere beëindigingsvormen (onderling akkoord, overlijden,...)
  • Medische overmacht: mogelijkheden en procedure

  Administratieve formaliteiten na ontslag en opmaak van de eindafrekening

  • Documenten af te leveren bij ontslag
  • Eindafrekening bij ontslag

  Outplacementverplichtingen

  • 3 soorten outplacement
  • Toepassingsgebied
  • Formaliteiten
  • Gevolgen voor werkgever en werknemer

  Dit is module 11 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk ONLINE. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

  Voor de zware beroepen en de lange loopbanen voorziet het interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2019 en 2020 nog steeds mogelijkheden om eerder dan andere werknemers om in brugpensioen te gaan. Het wordt wel steeds lastiger om deze uitzonderingen te kennen en toe te passen. Wij loodsen je in een halve dag door de belangrijkste spelregels.

  SWT (brugpensioen)

  • Leeftijdsvoorwaarden
  • Loopbaanvoorwaarden
  • Beëindigingsvormen van de arbeidsovereenkomst
  • Sollicitatieverlof en outplacement
  • Uitkeringen
  • Impact op pensioenloopbaan

  Werknemerspensioen

  • Leeftijdsvoorwaarden
  • Loopbaanvoorwaarden
  • Welke periodes worden gelijkgesteld voor de opbouw van pensioen? Welke lonen worden in aanmerking genomen?
  • Berekening van het pensioen
  • Cumul van pensioenen uit verschillende statuten
  • Bijverdienen als gepensioneerde
  • Cumul van pensioen met andere uitkeringen

  Dit is module 12 van de 12-daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk - Online opleiding. In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie als medewerker op de personeelsdienst aan bod. Je kan inschrijven voor

  Na afloop

  Na de opleiding krijg je de mogelijkheid om (geheel vrijblijvend) een kennistest af te leggen. Ben je geslaagd, dan kan je voortaan het Certificaat Professional sociale wetgeving payroll aan je CV toevoegen !

  Waar en wanneer

  Locatie

  Datum

  Van - Tot

  Inschrijven

  Locatie:

  Online Opleiding

  Datum:

  17 september 2024
  19 september 2024
  24 september 2024
  26 september 2024
  1 oktober 2024
  3 oktober 2024
  8 oktober 2024
  15 oktober 2024
  17 oktober 2024
  22 oktober 2024
  24 oktober 2024
  5 november 2024

  Tijdstip:

  9:00 - 12:30
  9:00 - 12:30
  9:00 - 12:30
  9:00 - 12:30
  9:00 - 12:30
  9:00 - 12:30
  9:00 - 15:00
  9:00 - 11:00
  9:00 - 12:30
  9:00 - 12:30
  9:00 - 15:00
  9:00 - 11:00

  Locatie:

  Online Opleiding

  Datum:

  13 januari 2025
  16 januari 2025
  21 januari 2025
  24 januari 2025
  28 januari 2025
  30 januari 2025
  3 februari 2025
  7 februari 2025
  11 februari 2025
  13 februari 2025
  17 februari 2025
  21 februari 2025

  Tijdstip:

  9:00 - 12:30
  9:00 - 12:30
  9:00 - 12:30
  9:00 - 12:30
  9:00 - 12:30
  9:00 - 12:30
  9:00 - 15:00
  9:00 - 11:00
  9:00 - 12:30
  9:00 - 12:30
  9:00 - 15:00
  9:00 - 11:00

  Locatie:

  Online Opleiding

  Datum:

  24 april 2025
  29 april 2025
  6 mei 2025
  8 mei 2025
  13 mei 2025
  15 mei 2025
  19 mei 2025
  22 mei 2025
  26 mei 2025
  2 juni 2025
  5 juni 2025
  10 juni 2025

  Tijdstip:

  9:00 - 12:30
  9:00 - 12:30
  9:00 - 12:30
  9:00 - 12:30
  9:00 - 12:30
  9:00 - 12:30
  9:00 - 15:00
  9:00 - 11:00
  9:00 - 12:30
  9:00 - 12:30
  9:00 - 15:00
  9:00 - 11:00

  Doelgroep

  • Administratieve en financiële medewerkers en managers
  • HR- en personeelsmedewerkers en managers
  • Payrollmedewerkers en – managers
  • Zaakvoerders
  • Medewerkers en verantwoordelijken voor rekrutering en selectie

  Docenten

  Prijs

  Totale kostprijs
  € 3180,- (excl. BTW)
  Kortingen
  Kmo-portefeuille

  De Vlaamse overheid subsidieert tot 30% van je opleiding. Voor meer info surf naar www.kmo-portefeuille.be. Registratienummer Acerta Consult: DV.O105287 en thema: Personeelsmanagement.

  Deze opleiding vertegenwoordigt 45 uur.

  Korting publieke sector - social profit

  30% korting voor publieke sector en social profit

  Gerelateerde opleidingen