Vorige

Van verzuimbeleid naar aanwezigheidsbeleid

Acerta - Van verzuimbeleid naar aanwezigheidsbeleid

Meerdaagse opleiding

Opleiding op maat aanvragen

 Deze opleiding draagt bij aan jouw duurzaam hr-beleid.

Van verzuimbeleid naar aanwezigheidsbeleid

Opleidingen en workshops om absenteïsme tegen te gaan

Deel deze opleiding

Het ziekteverzuim blijft stijgen. Zo goed als elke organisatie, klein of groot, in eender welke sector, wordt er mee geconfronteerd. Misschien ook jouw organisatie. Weet jij wat het ziekteverzuim je organisatie kost? En als je die verzuimkost wil terugdringen, hoe je dat best aanpakt?

In deze opleidingen op maat van je organisatie en in workshops voor je leidinggevenden krijg je concrete handvaten om van een verzuimbeleid naar een aanwezigheidsbeleid te gaan. Hoe ga je om met zieke medewerkers? Wat als voorkomen beter is dan genezen? Wat als teamwerk in deze materie belangrijker is dan ooit?

Na deze opleidingen en workshops over verzuim:

 • Heb je inzicht in de oorzaken van ziekteverzuim in jouw organisatie
 • Ken je de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen (management, hr, leidinggevenden) om verzuim aan te pakken en te voorkomen
 • Leer je hoe je een proactief en preventief aanwezigheidsbeleid opzet  
 • Weet je hoe je respectvol korte en lange afwezigheden bespreekbaar maakt en moeilijke verzuimgesprekken voert.

Inhoud

Verzuim heeft vele oorzaken. Voor elke organisatie ligt dat anders. Daarom is een aanpak op maat van jouw organisatie het meest efficiënt. We schetsen hier de mogelijke inhoud van een opleiding en workshops. Dit voorstel passen we telkens aan op maat van de kennis die al in jouw organisatie zit en de specifieke vragen waar je antwoorden voor zoekt. Contacteer ons dus steeds voor een voorstel op maat. 

Mogelijke topics die aan bod kunnen komen: 

Wat is ziekteverzuim?

 • Wat is ziekte-afwezigheid?
 • Begrippen: wat versta je onder kort verzuim, lang verzuim, grijs verzuim, enz.?

Omgaan met ziekteverzuim in je organisatie

 • Ziekteverzuim in je organisatie afbakenen: gevolgen, oorzaken, waarschuwingssignalen, mogelijke bronnen
 • Preventie: hoe verzuim voorkomen?

Aanwezigheidsbeleid

 • Strategische aanpak
 • De rollen en verantwoordelijkheden van hr, management en leidinggevenden op de werkvloer

Workshops verzuimgesprekken voeren

 • Signaalgesprekken: de preventieve aanpak
 • Ziektemelding in de praktijk: hoe reageren als een medewerker zich ziek meldt?
 • Objectieve melding aan de collega’s
 • Aandacht tijdens de ziekteperiode
 • ‘Weer-aan-het-werk’- of ‘terugkeer’-gesprekken voeren na korte of langdurige afwezigheid
 • Aanwezigheidsgesprekken voeren
  • Criteria
  • Aanpak
  • Opvolging
Aanpak: opleiding op maat

De opleidingen vertrekken vanuit een korte theoretische schets en gaan daarna uitgebreid in op de preventie van ziekte-afwezigheid  en gespreksvoering in het kader van afwezigheid. We werken met situaties uit de praktijk van de deelnemers en oefenen met concrete gesprekken. 

Je aanwezigheidsbeleid vormgeven? Vraag advies

Naast opleiding, training en coaching, kan je bij de Acerta Consult experten ook terecht voor advies in verband met de opzet van een constructief aanwezigheidsbeleid. Stel je vraag

Waar en wanneer

Er zijn geen sessies meer ingepland. Maar, je kan deze opleiding op maat aanvragen.

Opleiding op maat aanvragen

Doelgroep

HR-managers, bedrijfsleiders en leidinggevenden die geconfronteerd worden met kort en lang verzuim in hun organisatie en dat willen terugdringen en ombuigen naar een sterk aanwezigheidsbeleid.

Docenten

Prijs

Kortingen
Kmo-portefeuille

De Vlaamse overheid subsidieert tot 30% van je opleiding. Voor meer info surf naar www.kmo-portefeuille.be. Registratienummer Acerta Consult: DV.O105287 en thema: Personeelsmanagement.

Deze opleiding vertegenwoordigt 15 uur.

Gerelateerde opleidingen