Vorige

Het coronavirus en de privacy op de werkvloer?

10 maart 2020 Ann Mertens Werkgevers

De uitbraak van het coronavirus in ons land is een feit. Bedrijven bereiden zich volop voor om besmettingen in te dijken. Als werkgever wil je daarom bijvoorbeeld weten waar je werknemers op vakantie zijn geweest. Maar mag je dit wel vragen? Of is dit een inbreuk op hun privacy?

Leestijd: Later lezen?

Is privacy een absoluut recht?

Er wordt soms geopperd dat de werkgever geen of amper controle kan uitoefenen of informatie mag vragen aan de werknemer. Dit is nogal kort door de bocht. Door het afsluiten van een arbeidsovereenkomst staat een werknemer onder gezag en stemt hij of zij in met een bepaalde beperking op zijn of haar basisrecht op privacy.

In bepaalde gevallen is het dus mogelijk dat het recht op privacy moet wijken voor een gerechtvaardigd belang van de werkgever.

We herinneren je graag aan 3 belangrijke hoekstenen met betrekking tot een beperking van het recht op privacy:

Hoeksteen 1: Doelbinding

Je dient altijd (vooraf) te bepalen voor welk specifiek en legitiem doel je de gegevens opvraagt en wil gebruiken. Zo kan je niet zomaar bepaalde privégegevens gaan opvragen. Maatregelen omwille van het coronavirus neem je in principe om een verdere verspreiding van COVID-19 (binnen de onderneming) tegen te gaan.

Hoeksteen 2: Proportionaliteit

De werkgever mag niet té veel of te weinig gegevens opvragen, maar wel net genoeg voor het beoogde doel. Bovendien moet de werkgever nagaan of er geen andere, minder ingrijpende manieren zijn om tot hetzelfde doel te komen.

Hoeksteek 3: Transparantie

Transparantie blijft de belangrijkste hoeksteen van de privacywetgeving. Ook nu. De verwerking van nieuwe en andere persoonsgegevens in het kader van de bestrijding van het coronavirus moet omstandig aan je werknemers worden meegedeeld. Een medewerker die duidelijk en grondig geïnformeerd is, heeft bovendien meer vertrouwen in de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens en dus ook in de organisatie.

Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om de werknemer op voorhand gerust te stellen dat bij een mogelijke besmetting zijn of haar collega’s enkel worden geïnformeerd mits toestemming van de werknemer in kwestie.

Eén ding is zeker: zelfs bij een mogelijke pandemie moet er gestreefd worden naar oplossingen die rekening houden met zowel het recht op de privacy van de werknemer als met het recht van de werkgever om toezicht te houden en instructies te geven.

Maak je organisatie privacy-proof

Zeker zijn dat je organisatie voldoet aan de privacy wetgeving? Volg onze opleiding ‘Privacy op de werkvloer’.

Opleiding

Deel dit artikel

Ann Mertens

Geschreven door Ann Mertens

Legal consultant legal & reward

Gerelateerde artikels

Tijdelijke werkloosheid wordt verlengd tot eind 2021
Werkgevers

Tijdelijke werkloosheid wordt verlengd tot eind 2021

23 september 2021 Nele Mertens

Moet je nog steeds beroep doen op tijdelijke werkloosheid na 30 september? Dan zal je dat tot het einde van het jaar nog kunnen doen via de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Lees meer
Hybride en thuiswerken: verlies de GDPR niet uit het oog
Werkgevers

Hybride en thuiswerken: verlies de GDPR niet uit het oog

03 september 2021 Florence Cordonnier

In hoeverre hebben kmo’s al maatregelen genomen rond de bescherming van persoonlijke gegevens? En in welke mate heeft COVID-19 en het verplicht thuiswerken hier een invloed op gehad?

Lees meer
Als je de terugkeer van je medewerkers naar kantoor wil voorbereiden ...
Werkgevers

Als je de terugkeer van je medewerkers naar kantoor wil voorbereiden ...

17 augustus 2021 Miet Vanhegen

Werken op kantoor heeft om verschillende redenen meerwaarde: de sociale cohesie kan worden versterkt, er kan opnieuw live overleg doorgaan, het draagt bij tot het mentaal welzijn van je medewerkers … Wellicht ben ook jij bezig de terugkeer naar de werkvloer ‘na corona’ voor te bereiden?

Lees meer