Vorige

Hou je medewerkers gemotiveerd, herbekijk je loonbeleid

05 juni 2020 Ellen Van Grunderbeek Werkgevers

Organisaties staan voor bijzondere uitdagingen vanwege de coronacrisis. Het takenpakket en de flexibiliteit van je medewerkers staan door de coronacrisis in een volledig ander perspectief. Misschien verwacht je meer flexibiliteit van je medewerkers of heb je andere werkprocessen moeten opzetten? Hoog tijd om bij het ‘nieuwe normaal’ ook nieuwe strategische keuzes te maken over je verloningsbeleid.

Leestijd: Later lezen?

(Para)fiscaal gunstige extraatjes

Wil je jouw medewerkers belonen voor hun harde werk in deze woelige periode? Dan is het misschien een idee om dat te vertalen in jouw loonbeleid. Je kan je medewerkers een (para)fiscaal gunstig extraatje toekennen voor de extra miles die ze op werkvlak afgelegd hebben. Zo blijven ze gemotiveerd en kunnen ze bijdragen aan de relancedoelstellingen van je onderneming. Bovendien heeft het ook een positieve impact op de retentie. Gemotiveerde en betrokken medewerkers zijn immers tevreden medewerkers.

1. De loonbonus

Wens je een loonbonus toe te kennen aan een gunstig regime, dan heb je drie opties. Je kan kiezen voor een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel (CAO 90), een winstpremie of warranten.

De loonbonus CAO 90 is verbonden aan de collectieve resultaten van een onderneming, die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan. Jouw medewerkers ontvangen een loonbonus bij het behalen van de vooraf bepaalde doelstellingen. In 2020 kan je maximaal € 3 414 toekennen.

De uitdagingen voor ondernemingen tijdens en na de coronacrisis kunnen inspiratie bieden voor het bepalen van de doelstellingen in het bonusplan. Denk maar aan:

  • het behalen van het omzetcijfer van 2019.
  • het behouden van een bepaalde klantenportefeuille.
  • het behalen van een ecologische doelstelling omwille van meer thuiswerk en een gewijzigde en meer duurzame mobiliteit.

Heb je nog geen bonusplan voor je medewerkers? Dan kan je er één invoeren. Is er wél al een bonusplan, maar kunnen de doelstellingen door de gewijzigde realiteit niet meer behaald worden? Dan kan je toch nog een nieuw bonusplan met gewijzigde doelstellingen indienen.

Als je jouw medewerkers een extra wil toekennen, zonder collectieve doelstellingen, dan kan je opteren voor een winstpremie of warranten.

Via een winstpremie genieten je medewerkers mee van de gerealiseerde winst waaraan ze zelf hebben bijgedragen. Je kan elke werknemer hetzelfde bedrag toekennen, of een verschillend bedrag bepalen in functie van de categorie waartoe je werknemer behoort. Je bent niet gebonden door een maximumbedrag, maar de winstpremie mag  niet hoger zijn dan 30% van je totale loonmassa en je mag een winstpremie niet op individueel niveau toekennen.

Een warrant is het recht om de onderliggende waarde van een bepaald aantal beursgenoteerde aandelen, aan te kopen gedurende een bepaalde periode, tegen een vooraf vastgestelde of nog vast te stellen prijs. Je werknemer kan vanaf het moment dat je de warranten hebt aangeboden, deze onmiddellijk terug verkopen waarna zij de netto opbrengst op zijn/haar rekening gestort krijgt.

Let wel: om te genieten van het gunstregime moet je de loonbonus bovenop het bestaande loonpakket toekennen. Je mag een bestaand loonelement niet vervangen door of omzetten in de nieuwe premie.

2. Aanvullend pensioen

Een extraatje kan ook de vorm aannemen van een aanvullend pensioen. Zo bouwen je medewerkers collectief een extra kapitaal op dat ze kunnen genieten wanneer ze op pensioen gaan. Je kan ook waarborgen voorzien bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of hospitalisatie. Een pensioentoezegging kan ook een tijdelijk karakter hebben, bijvoorbeeld voor één jaar.

Stel dat er vandaag al een aanvullend pensioenplan in voege is, dan kan je ook tijdelijk jouw werkgeversbijdrage verhogen. Je werknemers(vertegenwoordigers) moeten wel vooraf geïnformeerd worden over het voornemen tot wijziging van het pensioenplan.

Als alle medewerkers genieten van een aanvullend pensioenplan, dan kan je voor meerdere medewerkers daarbovenop occasioneel en niet-stelselmatig een individuele pensioentoezegging doen. In 2020 mag die tot € 2 520 bedragen.

3. Innovatiepremie

Wil je jouw werknemers mee aan het stuur van je relancebeleid zetten door een nieuw idee te laten aanbrengen en uitvoeren? Dan kan je deze creatievelingen een innovatiepremie toekennen. Per innovatieproject kan je maximum 10 medewerkers belonen.

Wat moet je hiervoor doen? Je informeert je medewerkers over de interne criteria en procedures voor het innovatieproject. De innovatie moet een nieuwigheid zijn die een echte meerwaarde betekent voor je normale activiteiten. Dat kan breed gaan: van werkorganisatie, welzijn op het werk tot diensten en werkprocessen. Het zijn je medewerkers die de innovatie voorstellen en uitwerken of op weg zetten om verwezenlijkt te worden, zodat ze op termijn een meerwaarde voor de normale activiteiten van de onderneming kan betekenen.

De innovatiepremie die je aan je werknemer toekent, komt bovenop het loon en overschrijdt zijn maandelijkse brutobezoldiging niet. Het totale bedrag van de uitbetaalde premies mag niet groter zijn dan 1 % van je totale loonmassa.

Deel dit artikel

ellen-van-grunderbeek-ellips.png

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022 Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer
Hogere thuiswerkvergoeding mogelijk vanaf 1 juni 2022
Werkgevers

Hogere thuiswerkvergoeding mogelijk vanaf 1 juni 2022

01 juni 2022 Ellen Van Grunderbeek

De elektriciteitskosten zijn sterk gestegen de afgelopen maanden. Het maximumbedrag voor een thuiswerkvergoeding wordt daarom ook opgetrokken vanaf 1 juni 2022.

Lees meer
Verlonen: niet alleen geld telt
Werkgevers

Verlonen: niet alleen geld telt

31 mei 2022 Ellen Roelants

Je medewerkers verlonen en belonen, hoe doe je dat precies? Uit recent onderzoek van Universiteit Gent blijkt dat het aanbieden van telewerk de honger naar een loonsverhoging remt. Verloning hoeft eigenlijk niet alleen uit ‘geld’ te bestaan, dat bewijst ook onderzoek van Acerta bij meer dan 2000 werknemers.

Lees meer