Vorige

Internationale tewerkstelling Duitsland: krachtlijnen in coronatijden

25 maart 2020 Christophe Hameeuw Werkgevers

COVID-19 heeft de hele wereld in zijn greep. Stel je werknemers tewerk in onze buurlanden? Dan zit je ongetwijfeld met een heleboel vragen. De internationale tewerkstelling wordt dan ook drastisch beïnvloed. Managing Legal Consultant Christophe Hameeuw licht in vier artikels de krachtlijnen voor Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groothertogdom Luxemburg toe. Hieronder is Duitsland aan de beurt.

Leestijd: Later lezen?

Duitsland

Is er sprake van een lockdown?

Initieel was er geen sprake van een lockdown, maar er werd door de Duitse overheid aangeraden aan de Duitse burgers, indien mogelijk, om thuis te werken en verplaatsingen alsook het gebruik van het openbaar vervoer te vermijden.

De deelstaten hebben besloten de strenge contactbeperkende maatregelen die momenteel van toepassing zijn te verlengen tot en met 1 juni 2020. Mensen dienen contacten met anderen tot een absoluut minimum te reduceren en 1,5 tot 2 meter afstand te houden tot iedereen die niet tot het eigen huishouden behoort. 

Wat betreft de versoepeling van de maatregelen, krijgen de deelstaten een grote verantwoordelijkheid toegeschoven. Zo mogen ze zelf beslissen wanneer bepaalde activiteiten mogen hernomen worden, zoals bijvoorbeeld het openen van restaurants, bars, hotels, theaterzalen, fitnesszaken, bioscopen en discotheken. Eén voorwaarde is dat indien een stad of regio binnen een termijn van zeven dagen opnieuw meer dan vijftig nieuwe besmettingen telt per 100.000 inwoners, de deelstaat de lockdown opnieuw dient in te voeren.

De quarantainemaatregel die van toepassing is bij een aanwezigheid in het buitenland van meerdere dagen, is niet van toepassing voor wie de grens oversteekt voor professionele doeleinden.

Omwille van de verschillende regels die van kracht zijn in de verschillende deelstaten, zijn er plannen om de verschillende COVID-19-regels in heel Duitsland te harmoniseren. Grote bijeenkomsten zullen in ieder geval tot eind oktober verboden blijven.

Sluiting scholen & kinderdagverblijven

Voor de opvang van een kind bij sluiting van scholen en kinderdagverblijven, zouden ouders onder bepaalde voorwaarden in principe kunnen genieten van betaalde afwezigheid (5 tot 10 dagen).

Na deze periode – en onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen – moeten werkgever en werknemer tot een schikking komen (opname jaarlijkse vakantie, onbetaalde afwezigheid, enzoverder).

Scholen in Duitsland zijn vanaf 4 mei 2020 stapsgewijs opnieuw geopend en de noodopvang bij creches werd uitgebreid vanaf 11 mei 2020.

Na de zomervakantie zijn in heel Duitsland kinderdagverblijven, scholen en onderwijsinstellingen opnieuw geopend. De deelstaten dienen maatregelen te implementeren om het risico op besmetting te minimaliseren en buitensporige sluitingen van scholen te voorkomen.

Wat indien werknemers niet meer kunnen werken om economische redenen?

In Duitsland bestaat de tijdelijke werkloosheid onder Kurzarbeitergeld (tijdelijke werkloosheidsuitkering voor werktijdverkorting).

De tijdelijke werkloosheidsuitkering voor werktijdverkorting is een uitkering uit de werkloosheidsverzekering en is bedoeld om (ten minste gedeeltelijk) het verlies aan inkomsten te compenseren. Het Federale Arbeidsbureau in Duitsland heeft erop gewezen dat een verlies van werk als gevolg van het coronavirus en / of de bijbehorende veiligheidsmaatregelen het gevolg is van een "onvermijdelijke gebeurtenis" of "economische redenen" en hiervoor dan een tijdelijke uitkering zal worden toegekend in geval van tijdelijk verlies van werk.

Indien aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt en een aantal stappen gevolgd wordt, kan de Kurzarbeitergeld regeling toegepast worden.

Gelieve te noteren dat op dit moment enkel bedrijven met een fysieke vestiging in Duitsland van het regime Kurzarbeitergeld kunnen genieten. Bijdragen zijn aan Duitse sociale zekerheid is dus niet voldoende.

Welke andere steunmaatregelen zijn er voor werkgevers getroffen?

De belangrijkste bijkomende steunmaatregelen zijn:

  • Volledige terugbetaling van de sociale zekerheidsbijdragen door het Federaal Arbeidsbureau op het nog te betalen gedeelte van het loon onder arbeidsduurverkorting;
  • Om de liquiditeitssituatie van bedrijven te verbeteren, zullen de mogelijkheden om belastingbetalingen uit te stellen, om voorafbetalingen te verminderen worden aangepast alsook de handhavingsregels zullen worden aangepast. Bedrijven zullen miljarden euro's aan belastingbetalingen kunnen uitstellen. Het Federal Ministerie van Financiën heeft hiertoe reeds het noodzakelijke coördinatieproces met de deelstaten opgezet;
  • Voor garantiebanken wordt het maximale garantiebedrag verdubbeld tot  2,5 miljoen euro. De federale overheid zal haar risicodeel in de garantiebanken met 10% verhogen om de risico's die moeilijk in te schatten zijn tijdens een crisis gemakkelijker te kunnen dragen. De bovengrens van 35% van de bedrijfsmiddelen op de totale passiva bij garantiebanken zal worden verhoogd tot 50%;
  • Het grote garantieprogramma dat voorheen beperkt was tot bedrijven in structureel zwakke regio's, zal ook worden opgesteld voor bedrijven in andere regio's. In dit programma maakt de Federale Overheid het hier de bescherming mogelijk van werkkapitaalfinanciering en investeringen met een garantievereiste vanaf 50 miljoen euro en met een garantie tot 80%;
  • Voor bedrijven die tijdelijk in ernstige financiële moeilijkheden zijn gekomen door de crisis en daarom geen vlotte toegang hebben tot bestaande ondersteuningsprogramma's, zullen speciale KfW-programma’s opgestart worden.

 

Benieuwd naar de situatie in Nederland, Frankrijk en Groothertogdom Luxemburg? Je leest het in deze artikels:

Opmerkingen:

Gelieve te noteren dat sommige van bovenstaande tegemoetkomingen mogelijks niet van toepassing zijn voor Belgische werkgevers zonder lokale vestiging in dat ander land (bv. werkgevers met enkel handelsvertegenwoordigers in het buitenland).

Bovenstaande informatie is opgesteld op basis van de huidige stand van de lokale (steun)maatregelen waar elk moment wijzigingen aan kunnen gebracht worden.

Deel dit artikel

Christophe Hameeuw

Geschreven door Christophe Hameeuw

Managing consultant Tax & International

Gerelateerde artikels

Buitenlandse tewerkstelling: is Nederland eenvoudiger dan België en Frankrijk?
Werkgevers

Buitenlandse tewerkstelling: is Nederland eenvoudiger dan België en Frankrijk?

07 september 2020 Christophe Hameeuw

Of Nederland minder ‘complex’ is dan Frankrijk wanneer het op tewerkstelling aankomt? Een betere vraag luidt: in welke landen zullen jouw activiteiten succesvol zijn?

Lees meer
Feitelijke salary split: wat en hoe
Werkgevers

Feitelijke salary split: wat en hoe

08 juni 2020 Christophe Hameeuw

Is je medewerker in meerdere landen actief? Dan hebben die activiteiten mogelijk gevolgen voor de manier waarop zijn of haar loon belast wordt

Lees meer
Internationale tewerkstelling Nederland: krachtlijnen in coronatijden
Werkgevers

Internationale tewerkstelling Nederland: krachtlijnen in coronatijden

25 maart 2020 Christophe Hameeuw

COVID-19 heeft de hele wereld in zijn greep. Stel je werknemers tewerk in onze buurlanden? Dan zit je ongetwijfeld met een heleboel vragen.

Lees meer