Vorige

Terugkeermomenten vanaf 9 juni 2021 mogelijk

08 juni 2021 Inge Verdonck Werkgevers

De verplichting om thuis te werken blijft als belangrijke coronamaatregel nog zeker tot 30 juni 2021 van kracht. Maar toch is er enige versoepeling in het vooruitzicht gesteld: vanaf 9 juni 2021 zijn er terugkeermomenten voor werknemers met een telewerkbare functie. De toepasselijke regelgeving verscheen nu ook officieel in het Belgisch Staatsblad.

Leestijd: Later lezen?

Actuele toestand telethuiswerk

Telethuiswerk blijft verplicht tot 30 juni 2021 voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten, in de meest ruime zin gevat en voor alle personen die zij tewerkstellen, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Vanaf 1 juli zou, op voorwaarde van officiële bevestiging, het telethuiswerk niet langer verplicht zijn, maar (sterk) aanbevolen.

Attestering blijft nodig

Wanneer telethuiswerk voor je medewerker onmogelijk is omwille van zijn functie of de continuïteit van je bedrijfsvoering, dan dien je hem nog steeds een attest of enig ander bewijsstuk te geven dat de noodzaak van zijn aanwezigheid op de werkplek bevestigt. Een modeldocument kan je hier vinden.

Het attest of ander bewijs moet niet worden afgeleverd voor de terugkeermomenten.

Telewerkaangifte?

Of de telewerkaangifte (de maandelijkse registratie van niet-telewerkbare functies in je onderneming via de portaalsite van de RSZ) ook nog na 30 juni zal blijven bestaan, is momenteel nog onduidelijk. Voor de maand juni diende je alvast vóór 6 juni de aangifte te doen, behalve wanneer er geen wijzigingen zouden zijn in vergelijking met de maand mei.

Als, zoals wordt aangenomen, de verplichting om thuis te werken vanaf 1 juli wordt omgevormd naar een aanbeveling, dan zal de aangifte vermoedelijk zijn nut verliezen.

Update: op 15 juni 2021 bevestigde de RSZ op zijn website dat je voor juli 2021 en volgende geen gebruik meer hoeft te maken van de applicatie 'Corona Telewerkaangifte' op de portaalsite.

Voorwaarden terugkeermomenten

Je onderneming of organisatie kan met ingang van 9 juni 2021 terugkeermomenten inplannen voor medewerkers, die een telewerkbare functie uitoefenen (en voor wie het telethuiswerk dus verplicht is). Je moet daarbij wel rekening houden met volgende voorwaarden:

  • Je kan de terugkeermomenten niet verplicht opleggen aan je medewerkers. Er is dus een onderling akkoord hierover noodzakelijk.
  • De terugkeermomenten hebben tot doel om het psychosociaal welzijn en de teamgeest van je medewerkers te bevorderen.
  • Je medewerker moet vooraf de nodige instructies krijgen over alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor een veilige terugkeer.
  • Je moet je medewerker informeren dat hij in geen geval mag terugkeren naar de arbeidsplaats als hij zich ziek voelt, ziektesymptomen vertoont of zich in een quarantainesituatie bevindt.
  • Je mag aan het al dan niet deelnemen aan de terugkeermomenten geen gevolgen verbinden.
  • De verplaatsing van en naar de werkplek tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet in de mate van het mogelijke vermeden worden.
  • De organisatie van de terugkeermomenten verloopt met oog voor het sociaal overleg in je onderneming.
  • Je neemt, zoals steeds, passende preventiemaatregelen om de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden.

Frequentie & quota

Wanneer de bovenstaande voorwaarden zijn nageleefd, dan kun je terugkeermomenten organiseren van maximum één werkdag per week per medewerker.

Per dag mag maximum 20% van de personen met een telewerkbare functie, tegelijk in je vestigingseenheid aanwezig zijn. Voor kmo’s met minder dan 10 medewerkers, wordt dat een maximum van 5 personen met een telewerkbare functie, dat tegelijk in de vestiging aanwezig kan zijn.

Geldigheidsduur

De regeling rond de terugkeermomenten is voorlopig voorzien voor een bepaalde duur van 9 juni tot 30 juni 2021.

Bron: MB van 4 juni 2021 houdende wijziging van het MB van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 4 juni 2021.

Webinar: terug naar de werkvloer na corona

Weldra mogen we weer 1 dag per week terug naar kantoor. Het hybride werken wordt de nieuwe standaard. Hoe spring je daar als organisatie mee om? Kom het te weten tijdens dit gratis webinar op 9 juni 2021, tussen 12 uur en 13 uur.

Schrijf je in

Deel dit artikel

Inge Verdonck

Geschreven door Inge Verdonck

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Hybride werken: hoe combineer je het beste van twee werkvormen?
Werkgevers

Hybride werken: hoe combineer je het beste van twee werkvormen?

13 september 2021 Kathelijne Verboomen

Wat verstaan werkgevers onder hybride werken? En hoever staan ze daarin? Tijdens het Acerta Panel Webinar bespraken experten de resultaten van een bevraging over hybride werken en voegden interessante inzichten toe. Ontdek de kernpunten in dit artikel.

Lees meer
Telewerk niet meer (overal) aanbevolen vanaf 1 september
Werkgevers

Telewerk niet meer (overal) aanbevolen vanaf 1 september

25 augustus 2021 Ellen Van Grunderbeek

Het overlegcomité van 20 augustus 2021 kondigde aan dat telewerk of thuiswerk vanaf 1 september niet langer aanbevolen is in Vlaanderen en Wallonië, maar wel nog in Brussel.

Lees meer
Al je telewerkvragen trefzeker beantwoord
Werkgevers

Al je telewerkvragen trefzeker beantwoord

18 augustus 2021 Hilde Vanbergen

De corona-pandemie en de bijhorende lockdowns en versoepelingen zorgden de afgelopen maanden voor heel wat HR-vragen. Ondertussen mogen werknemers wel weer op kantoor werken, mits de inachtneming van de maatregelen in de generieke gids en klassieke richtlijnen als social distancing en extra bescherming in de vorm van schermen, handgels en dergelijk...

Lees meer