Vorige

Terugkeermomenten vanaf 9 juni 2021 mogelijk

08 juni 2021 Inge Verdonck Werkgevers

De verplichting om thuis te werken blijft als belangrijke coronamaatregel nog zeker tot 30 juni 2021 van kracht. Maar toch is er enige versoepeling in het vooruitzicht gesteld: vanaf 9 juni 2021 zijn er terugkeermomenten voor werknemers met een telewerkbare functie. De toepasselijke regelgeving verscheen nu ook officieel in het Belgisch Staatsblad.

Leestijd: Later lezen?

Actuele toestand telethuiswerk

Telethuiswerk blijft verplicht tot 30 juni 2021 voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten, in de meest ruime zin gevat en voor alle personen die zij tewerkstellen, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Vanaf 1 juli zou, op voorwaarde van officiële bevestiging, het telethuiswerk niet langer verplicht zijn, maar (sterk) aanbevolen.

Attestering blijft nodig

Wanneer telethuiswerk voor je medewerker onmogelijk is omwille van zijn functie of de continuïteit van je bedrijfsvoering, dan dien je hem nog steeds een attest of enig ander bewijsstuk te geven dat de noodzaak van zijn aanwezigheid op de werkplek bevestigt. Een modeldocument kan je hier vinden.

Het attest of ander bewijs moet niet worden afgeleverd voor de terugkeermomenten.

Telewerkaangifte?

Of de telewerkaangifte (de maandelijkse registratie van niet-telewerkbare functies in je onderneming via de portaalsite van de RSZ) ook nog na 30 juni zal blijven bestaan, is momenteel nog onduidelijk. Voor de maand juni diende je alvast vóór 6 juni de aangifte te doen, behalve wanneer er geen wijzigingen zouden zijn in vergelijking met de maand mei.

Als, zoals wordt aangenomen, de verplichting om thuis te werken vanaf 1 juli wordt omgevormd naar een aanbeveling, dan zal de aangifte vermoedelijk zijn nut verliezen.

Update: op 15 juni 2021 bevestigde de RSZ op zijn website dat je voor juli 2021 en volgende geen gebruik meer hoeft te maken van de applicatie 'Corona Telewerkaangifte' op de portaalsite.

Voorwaarden terugkeermomenten

Je onderneming of organisatie kan met ingang van 9 juni 2021 terugkeermomenten inplannen voor medewerkers, die een telewerkbare functie uitoefenen (en voor wie het telethuiswerk dus verplicht is). Je moet daarbij wel rekening houden met volgende voorwaarden:

  • Je kan de terugkeermomenten niet verplicht opleggen aan je medewerkers. Er is dus een onderling akkoord hierover noodzakelijk.
  • De terugkeermomenten hebben tot doel om het psychosociaal welzijn en de teamgeest van je medewerkers te bevorderen.
  • Je medewerker moet vooraf de nodige instructies krijgen over alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor een veilige terugkeer.
  • Je moet je medewerker informeren dat hij in geen geval mag terugkeren naar de arbeidsplaats als hij zich ziek voelt, ziektesymptomen vertoont of zich in een quarantainesituatie bevindt.
  • Je mag aan het al dan niet deelnemen aan de terugkeermomenten geen gevolgen verbinden.
  • De verplaatsing van en naar de werkplek tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet in de mate van het mogelijke vermeden worden.
  • De organisatie van de terugkeermomenten verloopt met oog voor het sociaal overleg in je onderneming.
  • Je neemt, zoals steeds, passende preventiemaatregelen om de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden.

Frequentie & quota

Wanneer de bovenstaande voorwaarden zijn nageleefd, dan kun je terugkeermomenten organiseren van maximum één werkdag per week per medewerker.

Per dag mag maximum 20% van de personen met een telewerkbare functie, tegelijk in je vestigingseenheid aanwezig zijn. Voor kmo’s met minder dan 10 medewerkers, wordt dat een maximum van 5 personen met een telewerkbare functie, dat tegelijk in de vestiging aanwezig kan zijn.

Geldigheidsduur

De regeling rond de terugkeermomenten is voorlopig voorzien voor een bepaalde duur van 9 juni tot 30 juni 2021.

Bron: MB van 4 juni 2021 houdende wijziging van het MB van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 4 juni 2021.

Webinar: terug naar de werkvloer na corona

Weldra mogen we weer 1 dag per week terug naar kantoor. Het hybride werken wordt de nieuwe standaard. Hoe spring je daar als organisatie mee om? Kom het te weten tijdens dit gratis webinar op 9 juni 2021, tussen 12 uur en 13 uur.

Schrijf je in

Deel dit artikel

Inge Verdonck

Geschreven door Inge Verdonck

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Zomerplan: nieuwe versoepeling vanaf 27 juni 2021
Werkgevers

Zomerplan: nieuwe versoepeling vanaf 27 juni 2021

21 juni 2021 Annelies Bries

Tijdens de persconferentie naar aanleiding van het Overlegcomité afgelopen vrijdag 18 juni werden onderstaande versoepelingen aangekondigd, die in werking zullen treden vanaf 27 juni 2021.

Lees meer
Tijdelijke werkloosheid verminderen of bijkomend aanwerven? Op deze steun kan je rekenen
Werkgevers

Tijdelijke werkloosheid verminderen of bijkomend aanwerven? Op deze steun kan je rekenen

10 juni 2021 Nele Mertens

Er komt een algemene steunmaatregel die in principe voor alle werkgevers zou kunnen gelden. De steun zou de vorm aannemen van een vermindering op de factuur aan RSZ-bijdragen en is gericht op een relance van onze economie.

Lees meer
Terugkeer naar de werkvloer, wat met de mobiliteit van je medewerkers?
Werkgevers

Terugkeer naar de werkvloer, wat met de mobiliteit van je medewerkers?

04 juni 2021 Ellen Van Grunderbeek

Vanaf 9 juni mag je terugkeermomenten voor je medewerkers organiseren. De gedeeltelijke terugkeer naar de werkvloer zorgt voor andere mobiliteitskeuzes bij je werknemers. We overlopen mobiliteitsoplossingen en jouw verplichtingen i.v.m. jouw tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer van je medewerker.

Lees meer