Vorige

Vierde coronagolf: vier scenario’s voor werkgevers

02 december 2021 Miet Vanhegen Werkgevers

Het aantal coronabesmettingen blijft exponentieel stijgen. De kans is groot dat ook jouw medewerkers verhinderd worden om hun werk uit te oefenen. We geven je vier verschillende scenario’s waarbij je medewerker (mogelijks) te maken heeft met het coronavirus, en leggen de rechten en plichten van zowel je medewerkers als jezelf uit.

Leestijd: Later lezen?
Scenario 1: Je medewerker heeft milde coronasymptomen en laat zich testen

Heeft jouw medewerker milde symptomen die zouden kunnen wijzen op het coronavirus, dan kan hij na het invullen van de vragenlijst van de Self Assessment Testing Tool (SATT) zelf een activatiecode aanmaken om gratis een coronatest te laten afnemen. De medewerker krijgt dan via de SATT ook een attest afgeleverd dat geldt als afwezigheidsattest.

Mag mijn medewerker afwezig zijn van het werk om zich te laten testen?

Medewerkers die niet kunnen telewerken, hebben het recht om afwezig te zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is om een coronatest te laten afnemen en om het resultaat van die test te bekomen, met een maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de SATT.

Medewerkers die wel kunnen telewerken, hebben het recht om afwezig te zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is om een coronatest te laten afnemen. In dit geval telewerkt de medewerker verder tot het resultaat van die test gekend is.

De gerechtvaardigde afwezigheid van het werk geeft in deze gevallen aanleiding tot de betaling van een gewaarborgd loon dat gelijk is aan het normale loon, en dit voor maximaal 36 uur.

Wat als het testresultaat na 36 uur niet gekend is?

In het geval de termijn van 36 uur verstreken zou zijn, zonder dat het resultaat van de test gekend is, kan je op basis van het afwezigheidsattest tijdelijke werkloosheid aanvragen voor de medewerker.Opgelet: je kan tijdelijke werkloosheid enkel aanvragen voor volledige werkdagen.

Wat als het testresultaat positief is?

Indien het testresultaat positief is, dan kan een werknemer die kan telewerken het werk verderzetten. Is dit niet mogelijk, dan kan de werknemer beroep doen op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid. Laten de symptomen de werknemer niet toe verder te werken, heeft hij op basis van een arbeidsongeschiktheidsattest recht op gewaarborgd loon wegens ziekte.

Wat als het testresultaat negatief is?

Is het testresultaat negatief, dan herneemt ook een werknemer die niet kon telewerken het werk.

Scenario 2: Je medewerker heeft ernstige coronasymptomen en kan niet werken

Medewerkers die ernstig ziek zijn of ernstige symptomen vertonen, moeten zich tot een arts wenden (en de noodzakelijke testprocedure volgen, zoals in scenario 1 omschreven). De werknemer die in de onmogelijkheid is om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte en hiertoe over een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid afgeleverd door een arts beschikt, heeft recht op gewaarborgd loon.

Scenario 3: Je medewerker heeft een hoogrisicocontact gehad

Indien je medewerker in quarantaine of isolatie moet vanwege een hoogrisicocontact, dan krijgt hij via zijn behandeld arts, arbeidsarts of de contactopsporingsinstanties een quarantaineattest.

De duur van de quarantaine zal afhankelijk zijn van de concrete situatie (onder meer de vaccinatiestatus van je medewerker, het aantal noodzakelijke tests, de timing waarbinnen deze mogen/kunnen worden uitgevoerd en het testresultaat en het zich al dan niet kunnen isoleren van het hoogrisicocontact in het gezin (bv. jong kind)). Het is dus mogelijk dat je medewerker verschillende opeenvolgende quarantaine-attesten zal bezorgen.

Wat als je medewerker een quarantaineattest heeft?

Levert je medewerker een quarantaineattest af, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Kan de medewerker van thuis uit werken, dan doet hij dat. De voorziene prestaties worden geleverd, maar van thuis uit in plaats van in het bedrijf. Je betaalt het overeengekomen loon.
  • Kan de medewerker niet van thuis uit werken, dan kan je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen.

Indien strikt noodzakelijk voor de continuïteit van de zorg, kan asymptomatisch gevaccineerd zorgpersoneel na een hoog-risicocontact onder bepaalde omstandigheden verder werken in afwachting van het eerste negatieve testresultaat.

Scenario 4: Je medewerker kan niet werken vanwege de sluiting van school, crèche of opvang of quarantaine van zijn of haar (minderjarige) kinderen

Je medewerker heeft het recht om van het werk afwezig te zijn omdat het kinderverblijf, de school of het centrum voor opvang gesloten wordt om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dit is eveneens het geval als het kind van je medewerker in quarantaine moet.

Je kan jouw medewerker in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen. Dit is ook van toepassing op medewerkers die kunnen telewerken.

Ga voor optimale flexibiliteit

Je organisatie wendbaar houden en je medewerkers flexibel inzetten, dat is de uitdaging waar je vandaag als werkgever voor staat. Hoog tijd om op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen die deze flexibiliteit ondersteunen.

Ontdek waarom werknemers delen interessant is

Deel dit artikel

Acerta_Miet Vanhegen.png

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022 Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer
Vaarwel verplicht thuiswerk. Welke regels zijn er (nog) van toepassing?
Werkgevers

Vaarwel verplicht thuiswerk. Welke regels zijn er (nog) van toepassing?

07 maart 2022 Ellen Van Grunderbeek

We nemen afscheid van het coronatelewerk, je medewerkers hoeven dus niet meer verplicht te telewerken. Welke andere spelregels zijn wel/niet van toepassing met code geel? We geven je een overzicht.

Lees meer
Terug (meer) naar kantoor
Werkgevers

Terug (meer) naar kantoor

15 februari 2022 Ellen Van Grunderbeek

Vanaf 18 februari 2022 is telewerk niet langer verplicht, maar opnieuw aanbevolen. Hoewel de wetgeving nog niet officieel gepubliceerd is, staat het wél al vast dat je medewerkers vanaf vrijdag opnieuw meer naar kantoor kunnen komen. Wat houden de versoepelingen voor jou als werkgever in? We lijsten het op.

Lees meer