Vorige

Bedrijven mogen afscheid nemen van mondmaskers en vaccinatiegraad opvragen

30 september 2021 Werkgevers
Miet Vanhegen

Vanaf 1 oktober 2021 is het dragen van een mondmasker niet langer verplicht in onder andere winkels, de horeca en op de werkvloer. Toch kunnen de regionale overheden het dragen van een mondmasker wél nog verplichten als de epidemiologische omstandigheden verslechteren of er een te lage vaccinatiegraad is. Bovendien kunnen bedrijven ook de vaccinatiegraad binnen hun onderneming opvragen. 

Leestijd: Later lezen?

Vrijwillig dragen van mondmasker

Hoewel de verplichting wegvalt, blijft het vrijwillige dragen van een mondmasker op de werkvloer toegestaan. De werkgever mag ook in bepaalde gevallen het mondmasker verplichten of aanbevelen. Het dragen van het mondmasker blijft sowieso sterk aanbevolen wanneer het onmogelijk is om de afstandsmaatregelen te respecteren. Zie ook de nieuwe versie van de Generieke Gids (versie 7).

Wanneer blijft het dragen van een mondmasker verplicht? 

Het dragen van een mondmasker blijft verplicht in volgende omstandigheden: 

 • De binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens
 • De zorginstellingen (de algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen, revalidatiecentra, revalidatieziekenhuizen en hersteloorden, woonzorgcentra, centra voor geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, praktijken van ambulante zorgverstrekkers met inbegrip van zorgverlening aan huis, thuiszorg en thuishulp, zorginstellingen voor personen met een handicap) 
 • Het personeel en de klanten bij de medische en niet-medische contactberoepen
 • Bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen en congressen met meer dan 500 personen binnen, als die geen gebruik maken van een Corona Safe Ticket. 

Vaccinatiegraad in de onderneming

Werkgevers mogen de vaccinatiegraad van hun onderneming opvragen, dat werd op het overlegcomité beslist. Het doel is om in ondernemingen waar de vaccinatiegraad laag is, na te gaan hoe een werkgevers hun medewerkers extra kunnen aanmoedigen om zich te laten vaccineren. Dit moeten werkgevers in samenspraak met de preventiedienst en sociale partners regelen. 

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft vijf voorwaarden geformuleerd: 

 1. De geanonimiseerde gegevens over de vaccinatiegraad per onderneming, worden vanuit de overheid via een specifieke module ter beschikking gesteld aan de arbeidsarts van de interne of externe preventiedienst van de onderneming.  
 2. De percentages worden enkel meegedeeld voor ondernemingen met minstens 50 werknemers, om te vermijden dat een werkgever de vaccinatiestatus van individuele medewerkers zou kunnen afleiden uit de gegevens.   
 3. Voor ondernemingen waarvan het aantal gevaccineerden tussen 20% en 90% ligtworden de precieze percentages bezorgd aan de arbeidsartsen. Bij een hoger of lager percentage wordt enkel deze informatie verstrekt en niet het precieze percentage. 
 4. Een hoge vaccinatiegraad in de onderneming doet geen afbreuk aan de verplichting om de preventiemaatregelen inzake COVID-19 toe te passen. De arbeidsarts deelt dit mee bij overmaking van de vaccinatiegraad. Een hoge vaccinatiegraad betekent immers niet noodzakelijk dat alle risico’s op de werkvloer zijn verdwenen.
 5. De doelstelling van het meedelen van de vaccinatiegraad aan de arbeidsartsen is om binnen de ondernemingen waar de vaccinatiegraad laag is, te gaan sensibiliseren en zo niet-gevaccineerden te overtuigen zich alsnog te laten vaccineren en nieuwe uitbraken van het coronavirus te voorkomen. 
 • Op vraag van de werkgever deelt de arbeidsarts de vaccinatiegraad mee aan de onderneming. De arbeidsarts legt de vaccinatiecijfers ook voor aan het CPBW of bij afwezigheid daarvan aan de vakbondsafvaardiging. Op die manier kan met alle betrokken actoren worden nagegaan welke collectieve sensibiliseringsacties wenselijk zijn. Er moet evenwel vermeden worden dat individuele werknemers of groepen van werknemers met de vinger worden gewezen omwille van hun (vermeende) vaccinatiestatus. 
 • Daarnaast kan de arbeidsarts ook individuele sensibiliseringsinterventies doen door bijvoorbeeld de vaccinatiestatus na te gaan van de werknemer die zich bij de arbeidsarts aanbiedt voor een gezondheidstoezicht en tijdens deze consultatie te luisteren naar de werknemer, informatie te verschaffen en de medewerker zo proberen te overtuigen om zich te laten vaccineren.  
 • Tijdens sensibiliseringsacties moet de privacy van alle werknemers gewaarborgd worden.  

In bedrijven van meer dan 100 werknemers, waar de vaccinatiegraad lager ligt dan 70%, kan ook gevaccineerd worden. Zeker tot half oktober 2021 kan er daarvoor nog samengewerkt worden met de vaccinatiecentra en hun mobiele teams. 

Wil jij de vaccinatiegraad in jouw onderneming kennen? Contacteer jouw arbeidsarts om zicht te krijgen op de vaccinatiegraad in jouw onderneming. Graag meer informatie over een dienstverlening in de strijd tegen COVID-19? Contacteer ons en Acerta brengt je in contact met onze partner IDEWE. 

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden. 

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer