Vorige

De coronabesmettingen stijgen opnieuw, enkele veelgestelde vragen

18 juli 2022 Werkgevers
Nele Mertens

De coronabesmettingen gaan weer in stijgende lijn. Ook als werkgever kan je hier opnieuw mee geconfronteerd worden. Kan je mondmaskers terug invoeren op de werkvloer? Heeft je medewerker recht op tijdelijke werkloosheid wanneer het kamp van zijn kinderen wordt geannuleerd? We lijsten de meest voorkomende vragen voor je op.

Leestijd: Later lezen?

Mag ik (opnieuw) mondmaskers invoeren op de werkvloer?

Ja. Als werkgever ben je verplicht om je medewerkers te laten werken in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid. In dat kader kan je als werkgever je medewerkers verplichten om terug mondmaskers te dragen op de werkvloer.

Het is evenwel aangewezen om deze beslissing te nemen in samenspraak met het comité voor preventie en bescherming op het werk, of ingeval er geen comité aanwezig is, met de vakbondsafvaardiging. Zo is er een breder draagvlak van deze beslissing.

Mag ik mijn medewerkers vragen een zelftest te doen voorafgaand aan fysieke overlegmomenten, teambuilding…?

Neen. Je kan zelftests aankopen om deze vrijblijvend ter beschikking te stellen van je medewerkers of andere persoon die op de werkvloer aanwezig zijn zoals freelancers of aannemers. Je kan ook tussenkomen in de kosten die een medewerker zelf maakt voor een test, op voorwaarde dat de test om beroepsredenen gebeurt.

Het ter beschikking stellen van zelftests mag op geen enkele wijze aanleiding geven tot enige verplichting tot het gebruik ervan. Zo mag je als werkgever de medewerker niet vragen zichzelf te testen voordat het werk wordt aangevat of tijdens de werkuren.

Je kan dus op geen enkele manier instructies of richtlijnen of rechtstreekse of onrechtstreekse dwang uitoefenen ten aanzien van jouw medewerkers om een dergelijke zelftest uit te voeren. Het uitvoeren van biologische tests binnen de relatie werkgever-werknemer kan enkel gebeuren binnen het afgelijnd wettelijk kader van de arbeidsgeneeskunde. Het is dus uitsluitend de arbeidsarts is die hierover beslist.

Heeft mijn medewerker recht op tijdelijke werkloosheid wanneer het kamp van zijn kinderen wordt geannuleerd of onderbroken?

Sinds het najaar van 2020 aanvaardt de RVA de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wanneer je als ouder een kind moet opvangen dat niet naar school, de crèche of een opvangvoorziening kan doordat die gesloten is omwille van coronabesmettingen of doordat het kind zelf in quarantaine moet.

De minister van werk heeft bevestigd dat ook voor de situatie waarin een kind niet op een gepland kamp kan gaan of vervroegd moet terugkeren van het kamp omwille van coronabesmettingen de tijdelijke werkloosheid kan toegepast worden. Let wel, slechts één van de ouders kan voor een bepaalde dag de tijdelijke werkloosheid vragen. Je medewerker die van dit recht gebruik wil maken, moet een van de attesten die beschikbaar zijn op de website van de RVA laten invullen en aan jou bezorgen. Jij moet een elektronische mededeling doen van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht via de portaalsite van de sociale zekerheid en het attest via e-mail bezorgen aan het bevoegd werkloosheidsbureau van de RVA.

Mag mijn medewerker vragen om bij terugkeer uit vakantie thuis te werken om het risico op besmetting op de werkvloer te vermijden?

Opdat je medewerker kan telewerken, dient binnen jouw onderneming een telewerkbeleid voorzien te zijn. Om je medewerker van thuis te laten werken om het risico op besmetting op de werkvloer te vermijden,  zal je gebruik dienen te maken van structureel telewerk.Je dient hiertoe een schriftelijke telewerkovereenkomst, of desgevallend, de bestaande telewerkovereenkomst aan te passen.Hieruit volgt dan ook dat telewerken enkel op vrijwillige basis gebeurt. Het is wettelijk niet toegelaten om iemand te verplichten om te telewerken.Je kan met de medewerker bespreken om de frequentie van het telewerk tijdelijk aan te passen , opdat je medewerker een langere periode kan telewerken.

Mijn medewerker heeft een hoogrisicocontact gehad. Wat kan ik doen?

Ingeval een medewerker een hoogrisicocontact heeft gehad, dient een onderscheid te worden gemaakt of dit hoogrisicocontact heeft plaats gevonden binnen of buiten het huishouden:

  • Ingeval van een risicocontact buiten het huishouden: er is geen verplichting tot quarantaine of tot testen, maar men dient wel bijzondere aandacht te besteden aan basishygiënemaatregelen en sociale contacten te beperken voor een periode van tenminste 7 dagen
  • Ingeval van een risicocontact binnen het huishouden:
    • Er is geen verplichting meer tot testen of quarantaine.
    • Er is een sterke aanbeveling om gedurende een periode van 7 dagen na het begin van de symptomen of na een positieve test van het positief gezinslid een mondmasker te dragen bij contacten buiten het huishouden en ingeval een mondmasker niet mogelijk is, een dagelijkse zelftest te doen voor personen vanaf de leeftijd van 6 jaar en ouder.

De medewerker in kwestie dient dus niet verplicht in quarantaine of getest te worden. Je kan als werkgever wel voorstellen aan je medewerker om – indien de functie het toelaat - van thuis uit te werken gedurende een bepaalde periode teneinde een risico op besmetting van de andere medewerkers te beperken. Je kan je medewerker hiertoe niet verplichten, telewerk dient te gebeuren op vrijwillige basis. Is de aanwezigheid op de werkvloer vereist, dan bespreek je best de toepassing van de nodige preventiemaatregelen zoals het dragen van een mondmasker.

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden.

Deel dit artikel

Nele Mertens_acerta

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Tijdig aan de schoolpoort

28 augustus 2023
Annelies Bries

De start van het nieuwe schooljaar. Het is weer tijd voor de werkende ouders om een nieuw evenwicht te vinden tussen de werk- en de schooluren. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Lees meer
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022
Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer
Werkgevers

Vaarwel verplicht thuiswerk. Welke regels zijn er (nog) van toepassing?

07 maart 2022
Ellen Van Grunderbeek

We nemen afscheid van het coronatelewerk, je medewerkers hoeven dus niet meer verplicht te telewerken. Welke andere spelregels zijn wel/niet van toepassing met code geel? We geven je een overzicht.

Lees meer