Vorige

Doelgroepvermindering: welke wijzigingen zijn er in 2022?

16 november 2021 Werkgevers
Nele Mertens

Een doelgroepvermindering is een korting op de factuur aan sociale zekerheidsbijdragen die je elk kwartaal moet betalen aan de RSZ. Kom je als werkgever in aanmerking voor zo’n doelgroepvermindering, dan kan je een aantal kwartalen genieten van een fikse korting, waardoor je loonkost aanzienlijk vermindert. In 2022 zullen bepaalde doelgroepverminderingen wijzigen. We geven je een overzicht van wat er precies verandert.

Leestijd: Later lezen?

Federaal of Regionaal?

Sommige doelgroepverminderingen zijn federale materie, zoals de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. Andere verminderingen, die tot doel hebben om bepaalde personen aan het werk te helpen, zijn dan weer regionale materie. Dan zijn de vier regio’s in ons land – Vlaanderen, Wallonië, Brussels hoofdstedelijk gewest en Oost-België – aan zet om de toepasselijke regels te bepalen.

Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben aangekondigd vanaf 2022 wijzigingen aan bepaalde doelgroepverminderingen door te voeren.

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen (federaal)

Bij de doelgroepvermindering eerste aanwerving geniet een startende werkgever een doelgroepvermindering voor de eerste zes werknemers die hij aanwerft. Voor de allereerste werknemer die je aanwerft geniet je sinds 2016 (door de taxshift) zelfs een korting die overeenkomt met een volledige vrijstelling van de basisbijdragen. Zo bespaar je zeker 25 procent berekend op het brutoloon en dat zelfs voor een onbepaalde duur. De maatregel kreeg echter kritiek.

Wat verandert er in 2022?

In het begrotingsakkoord werd, na lang onderhandelen, beslist om de korting voor de allereerste werknemer nog steeds voor onbepaalde duur te laten gelden, maar de korting te begrenzen op maximaal 4000 euro bruto per kwartaal. Voor werknemers die je tot ongeveer 5330 euro bruto per maand betaalt, komt dat nog steeds neer op een volledige vrijstelling van de basisbijdragen. Voor werknemers die je meer dan dat bedrag betaalt, zal de korting begrensd worden, waardoor je toch nog wat bijdragen zal moeten betalen.

Daarnaast wordt het volledige systeem onder de loep genomen: enkele definities worden beter verwoord in de wetgeving en sommige bepalingen verdwijnen. Deze ingrepen hebben allemaal tot doel om de maatregel nauwer te laten aansluiten bij zijn doelstelling – jobcreatie – en misbruiken tegen te gaan. Hieronder geven we je een beknopt overzicht van de meest opmerkelijke wijzigingen:

  • Er komt een juridisch sluitende definitie van het begrip technische bedrijfseenheid (TBE). Wanneer een werkgever samen met een of meer andere werkgevers een TBE uitmaakt, kan hij maar van de vermindering genieten wanneer er meer tewerkstelling wordt gecreëerd, geëvalueerd op het niveau van de TBE. De RSZ zal vanaf 2022 spreken van een simultane TBE en een historische TBE.
  • Tijdelijke tewerkstellingen, zoals gelegenheidswerknemers en flexi-jobwerknemers in de horeca, zullen niet meer in aanmerking worden genomen om te bepalen of je al personeel in dienst had of niet en ze zullen het recht op de vermindering ook niet openen. Aangezien je voor een flexi-jobwerknemer de vermindering toch niet mocht toepassen, is dat geen verlies voor een werkgever.
Begrensde vermindering ook bij eerste aanwervingen vóór 2022

Wil dit zeggen dat je nog in allerijl een eerste werknemer moet aanwerven voor eind 2021 om nog van het oude voordeel te kunnen blijven genieten? Neen, er zal immers worden bepaald dat de maximale vermindering van 4000 euro per kwartaal ook zal gelden voor de rechten die al geopend werden vóór 2022.

Doelgroepvermindering oudere werknemers (Vlaanderen)

Ook Vlaanderen deed een onderzoek naar de doelmatigheid van de doelgroepvermindering voor oudere werknemers. Er werd vastgesteld dat er vooral een financiële stimulans nodig is voor het aanwerven van niet werkende werkzoekende oudere werknemers. Aan die maatregel wijzigt daarom ook niets. Werf je een 58 plusser aan die minstens een dag ingeschreven was bij de VDAB als werkzoekende, dan zal je ook de komende jaren nog twee jaar lang kunnen genieten van een volledige vrijstelling van de basisbijdragen.

Daarnaast is ook een vermindering van toepassing wanneer de werknemer die je in dienst hebt een bepaalde leeftijd bereikt. Die ligt op momenteel op 58 jaar. Vanaf het kwartaal van de 58e verjaardag van je medewerker geniet je maximaal 600 euro korting elk kwartaal. Bereikt hij de leeftijd van 60 jaar, dan stijgt de vermindering naar 1500 euro per kwartaal.

Wat verandert er in 2022?

De startleeftijd voor de vermindering voor ‘zittende werknemers’ zal vanaf 2022 opgetrokken worden naar 59 jaar. De hogere vermindering zal dan pas gelden vanaf 61 jaar. De startleeftijd stijgt vanaf 2023 verder naar 60 jaar, de hogere vermindering zal dan pas mogelijk zijn voor 62-jarigen. In 2024 stijgt de startleeftijd dan nog een laatste keer naar 61 jaar. Zo wordt het toepassingsgebied voor de doelgroepvermindering voor oudere werknemers beperkt.

In ruil wordt het toepassingsgebied voor de aanwervingsincentive verruimd. Dat is een premie die je kan aanvragen bij de Vlaamse overheid wanneer je iemand hebt aangeworven die minstens twee jaar werkzoekend was. De premie wordt momenteel enkel toegekend wanneer je een langdurig werkzoekende aanwerft die tussen de 25 en de 56 jaar oud is. De leeftijdsvork wordt verlengd naar 58 jaar.

Opleiding over de doelgroepverminderingen

Volg onze opleiding en leer alles wat je moet weten over de verschillende soorten doelgroepvermindering.

Schrijf je in

Deel dit artikel

Nele Mertens_acerta

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Hoe de (zomer)vakantie goed organiseren?

22 mei 2024
Marijke Beelen

De zomervakantie kondigt zich aan en dat betekent dat agenda’s op elkaar moeten worden afgestemd. Hoe pak je dat als werkgever het beste aan? Welke soorten afwezigheid kunnen werknemers opnemen?

Lees meer