Vorige

Hoge energiefacturen en stijgende inflatie: wat kunnen bedrijven doen?

08 september 2022 Werkgevers
Ellen Van Grunderbeek

Stijgende gas- en energieprijzen confronteren werkgevers en werknemers met hoge energierekeningen. Bedrijven zoeken naar oplossingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zoals vaste kantoor- en thuiswerkdagen om de verwarming enkele dagen lager te kunnen zetten en het licht wat meer te kunnen doven… Maar ook medewerkers willen hun energiefactuur doen dalen door opnieuw meer naar kantoor te komen. Wat kan en mag op juridisch vlak? Acerta geeft uitleg.

Leestijd: Later lezen?

Thuiswerk verplichten?

  • Kan mijn medewerker zelf beslissen om opnieuw meer naar kantoor te komen?
  • Kan je als werkgever beslissen dat je medewerkers meer thuis moeten werken?

Je kan niet eenzijdig de plaats van tewerkstelling wijzigen. Het is immers een essentiële voorwaarde van de arbeidsrelatie. Alleen in onderling akkoord zijn er aanpassingen mogelijk.

Heb je in je onderneming al thuiswerkregels uitgerold, waarbij je medewerkers een aantal dagen op kantoor verwacht worden en een aantal dagen kunnen thuiswerken? In principe liggen deze afspraken vast in een schriftelijke telewerkbijlage bij de arbeidsovereenkomst en/of in een ondernemings-cao. Indien je de afspraken wil wijzigen, dan moeten die wijzigingen ook daarin opgenomen worden.

Thuiswerkvergoeding verhogen?

  • Kan je medewerker een extra bijdrage vragen als hij meer thuiswerkt of blijft thuiswerken dit najaar?

Wanneer je medewerker structureel en regelmatig thuiswerkt, kan je hem een thuiswerkvergoeding toekennen. Deze dekt onder meer de kosten van verwarming en elektriciteit op de thuiswerkplek. Ken je deze toe, dan is deze ook mee opgenomen in jullie telewerkovereenkomst. Ook hier zijn enkel aanpassingen mogelijk in wederzijds akkoord.

Beslis je om een hogere thuiswerkvergoeding toe te kennen? Dan kan je sinds 1 september maximaal 142,95 euro per maand toekennen, vrij van de RSZ en belastingen. Je hoeft het bedrag ook niet te prorateren voor je deeltijdse medewerkers.

Let wel, je kan geen hogere thuiswerkvergoeding toekennen aan een individuele werknemer. De toekenning moet steeds gebeuren aan objectief te onderscheiden personeelscategorieën.

Extra tussenkomst in energiefactuur medewerkers?

  • Kan je ook op een andere manier tussenkomen in de energiefactuur van thuiswerkers?

De thuiswerkvergoeding is de meest voor de hand liggende tussenkomst. Andere tussenkomsten – bijvoorbeeld onder de vorm van een energiepremie – zijn op vandaag (nog) niet wettelijk omkaderd. Wens je een maandelijkse premie toe te kennen, dan is deze vooralsnog loon en onderworpen aan RSZ-bijdragen en belastingen.

Ook de gratis terbeschikkingstelling van elektriciteit en verwarming geniet sinds begin dit jaar niet langer van een voordelig statuut. Wens je dat te doen, dan wordt er een voordeel berekend voor je medewerker op de werkelijke waarde.

Andere telewerklocaties?

  • Mogen mijn medewerkers in bijvoorbeeld een sporthal van hun gemeente werken i.p.v. thuis en hebben ze dan recht op een thuiswerkvergoeding?

De thuiswerkvergoeding geniet enkel het parafiscaal gunstige statuut als je medewerker reële kosten maakt én in zijn privéwoning werkt. Meestal is dat het domicilieadres of de verblijfplaats zoals opgenomen in de telewerkbijlage. Een gemeentelijke sporthal is geen privéwoning. Bovendien maakt de medewerker ook geen kosten thuis die moeten worden vergoed.

Daarnaast is je medewerker enkel beschermd bij een arbeidsongeval dat voorkomt in een aan jou doorgegeven plaats(en) van tewerkstelling. Als werkgever doe je er dus goed aan om regels vast te leggen waar telewerk gepresteerd moet worden.

De energiecrisis het hoofd bieden?

Wat kan en mag op juridisch vlak? Ondersteun de koopkracht van je medewerkers en rendabiliteit van je organisatie met enkele concrete en duurzame hr-maatregelen.  

Lees meer

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Een fusie of overname van je bedrijf: hoe pak je dit aan?

22 februari 2024
Nele Pelicaen

Wanneer je bedrijf wordt overgenomen of bepaalde afdelingen of andere ondernemingen samengevoegd worden, gelden er bepaalde regels en zijn er ook enkele gevolgen die je als bedrijf moet naleven.

Lees meer
Werkgevers

Pensioenhervorming: federale regering bereikt akkoord

12 februari 2024
Miet Vanhegen

De vergrijzing van de Belgische bevolking vormt een maatschappelijke uitdaging. De federale regering is op 10 juli 2023 tot een akkoord gekomen over de pensioenhervorming: een nieuw pakket aan maatregelen om de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel te verbeteren.

Lees meer
Werkgevers

Nieuwe ontslagregeling statutairen bij Vlaamse lokale besturen

26 januari 2024
Katleen Janssens

Sinds 1 oktober 2023 geldt voor statutaire medewerkers binnen de Vlaamse lokale besturen dezelfde flexibele ontslagregeling als voor de contractuele medewerkers. De Vlaamse regering wijzigde hiervoor het decreet lokaal bestuur en het Provinciedecreet op twee fundamentele punten.

Lees meer