Vorige

Internationale tewerkstelling Duitsland: krachtlijnen in coronatijden

25 maart 2020 Werkgevers
Christophe Hameeuw

COVID-19 heeft de hele wereld in zijn greep. Stel je werknemers tewerk in onze buurlanden? Dan zit je ongetwijfeld met een heleboel vragen. De internationale tewerkstelling wordt dan ook drastisch beïnvloed. Managing Legal Consultant Christophe Hameeuw licht in vier artikels de krachtlijnen voor Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groothertogdom Luxemburg toe. Hieronder is Duitsland aan de beurt.

Leestijd: Later lezen?

Duitsland

Is er sprake van een lockdown?

Initieel was er geen sprake van een lockdown, maar er werd door de Duitse overheid aangeraden aan de Duitse burgers, indien mogelijk, om thuis te werken en verplaatsingen alsook het gebruik van het openbaar vervoer te vermijden.

Door de deelstaten werd besloten de strenge contactbeperkende maatregelen die van toepassing waren te verlengen tot en met 1 juni 2020. Mensen dienden contacten met anderen tot een absoluut minimum te reduceren en 1,5 tot 2 meter afstand te houden tot iedereen die niet tot het eigen huishouden behoort. 

Wat betreft de versoepeling van de maatregelen die nadien is ingegaan, hebben de deelstaten een grote verantwoordelijkheid toegeschoven gekregen. Zo hebben ze zelf mogen beslissen wanneer bepaalde activiteiten mogen hernomen worden, zoals bijvoorbeeld het openen van restaurants, bars, hotels, theaterzalen, fitnesszaken, bioscopen en discotheken. Eén voorwaarde is dat indien een stad of regio binnen een termijn van zeven dagen opnieuw meer dan vijftig nieuwe besmettingen telt per 100.000 inwoners, de deelstaat de lockdown opnieuw dient in te voeren.

Sinds maandag 2 november 2020 geldt in Duitsland een nieuwe gedeeltelijke lockdown tot het einde van de maand november. In het kader van deze gedeeltelijke lockdown wordt werken van thuis aangeraden voor zover mogelijk. Verder zullen horecazaken, sportscholen, bioscopen, theaters en culturele instellingen hun deuren moeten sluiten. Op openbare plaatsen mogen nog maximaal tien personen uit twee huishoudens bij elkaar zijn. Verder wordt de bevolking gevraagd geen onnodige reizen te maken en geen familie te bezoeken alsook thuis zo weinig mogelijk mensen te ontmoeten.  

Sluiting scholen & kinderdagverblijven

Initieel was er voorzien dat voor de opvang van een kind bij sluiting van scholen en kinderdagverblijven, ouders onder bepaalde voorwaarden zouden kunnen genieten van betaalde afwezigheid (5 tot 10 dagen).

Na deze periode – en onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen – dienen werkgever en werknemer tot een schikking komen (opname jaarlijkse vakantie, onbetaalde afwezigheid, enzoverder).

Scholen in Duitsland zijn vanaf 4 mei 2020 stapsgewijs opnieuw geopend en de noodopvang bij crèches werd uitgebreid vanaf 11 mei 2020.

Na de zomervakantie zijn in heel Duitsland kinderdagverblijven, scholen en onderwijsinstellingen opnieuw geopend. De deelstaten dienen maatregelen te implementeren om het risico op besmetting te minimaliseren en buitensporige sluitingen van scholen te voorkomen.

In het kader van de gedeeltelijke lockdown vanaf 2 november 2020 mogen scholen en kinderdagverblijven open blijven.

Wat indien werknemers niet meer kunnen werken om economische redenen?

In Duitsland bestaat de tijdelijke werkloosheid onder Kurzarbeitergeld (tijdelijke werkloosheidsuitkering voor werktijdverkorting).

Op 16 september 2020 heeft het federale kabinet beslist om de gewijzigde regels inzake arbeidstijdverkorting uit te breiden.

De wet met betrekking tot werktijdverkorting is bedoeld om snelle en gerichte hulp te bieden wanneer bedrijven en hun werknemers werk zijn kwijtgeraakt omwille van het coronavirus COVID-19. In deze specifieke situatie krijgen bedrijven ondersteuning zodat ze ontslagen kunnen vermijden en direct na de crisis samen met hun werknemers weer kunnen opstarten.

De volgende vereenvoudigde vereisten voor de uitkering voor werktijdverkorting zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 maart 2020:

  • De uitkering voor werktijdverkorting is mogelijk voor elk bedrijf, ook voor werknemers in uitzendwerk.
  • Wanneer ten minste 10 procent van de werknemers getroffen wordt door verlies van werk, kan bij het uitzendbureau om arbeidstijdverkorting worden gevraagd. Anders moet minstens een derde van de werknemers worden getroffen.
  • De uitkering voor werktijdverkorting is 60 procent van het verlies in nettoloon (67 procent voor ouders met kinderen).
  • De sociale zekerheidsbijdragen worden volledig terugbetaald door het Federaal Arbeidsbureau voor arbeidstijdverkorting.
  • Werknemers hoeven geen uren op te bouwen alvorens de uitkering voor werktijdverkorting kan worden uitbetaald.
  • Indien werknemers met 50 procent of minder van hun eerdere aantal werkuren werktijdverkorting hebben, wordt de uitkering voor werktijdverkorting vanaf de vierde referentiemaand - gerekend vanaf maart 2020 - verhoogd naar 70 procent (77 procent voor huishoudens met kinderen).
  • Vanaf de zevende maand werktijdverkorting stijgt de vergoeding tot 80 procent (87 procent voor huishoudens met kinderen) van het verlies in nettoloon.

De regeling rond Kurzarbeitergeld werd verlengd tot eind 2021.

Gelieve te noteren dat op dit moment enkel bedrijven met een fysieke vestiging in Duitsland van het regime Kurzarbeitergeld kunnen genieten. Bijdragen aan het Duitse sociale zekerheidsregime is dus niet voldoende.

Welke andere steunmaatregelen zijn er voor werkgevers getroffen?

Het Duitse federale ministerie van financiën ondersteunt bedrijven rechtstreeks met miljarden aan hulppakketten. Hierbij wordt ondersteuning voorzien voor kleine bedrijven, zelfstandigen, freelancers, middelgrote bedrijven, werknemers en grote bedrijven. 50 miljard euro aan noodhulp als subsidies wordt voorzien voor kleine bedrijven, zelfstandigen en freelancers, evenals een beschermingsfonds voor grotere bedrijven en liquiditeitssteun in de vorm van KfW-leningen ondersteunen de banen en de economie en zorgen ervoor dat de reële economie stabiel blijft tijdens de corona-pandemie.

Verder bestaat voor werkgevers de mogelijkheid om als gevolg van de Corona-crisis aan hun werknemers tot eind 2020 bijzondere vergoedingen tot 1.500 euro belastingvrij toe te kennen in de vorm van een cash bonus en voordelen in natura bovenop het normaal verschuldigde loon, mits het in acht nemen van een aantal voorwaarden. Deze bijzondere vergoeding is ook vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen voor zowel de werkgever als de werknemer.

Deel dit artikel

Geschreven door Christophe Hameeuw

Managing consultant Tax & International

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Aanpassing economisch immigratiebeleid: wat moet je weten?

27 maart 2024
Christophe Hameeuw

Op 8 maart 2024 heeft de Vlaamse Regering een aangepast economisch immigratiebeleid goedgekeurd. Wat betekent dit voor jou als werkgever? Wat verandert er en wat blijft behouden? Ontdek het in onze blog.

Lees meer
Werkgevers

Het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en specialisten zal uitdoven

09 november 2023
Christophe Hameeuw

Op 1 januari 2022 wordt het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden aangepast. Dankzij deze informatie kan je nagaan of jouw huidige of toekomstige werknemers in het nieuwe BBIB/BBIO kunnen instappen.

Lees meer
Werkgevers

Telewerken in het buitenland: wat met sociale zekerheid?

27 juni 2023
Christophe Hameeuw

Vanaf 1 juli 2023 is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om beperkt telewerk vanuit het buitenland toe te laten, zonder dat hierdoor de sociale zekerheid in het gedrang komt.

Lees meer