Vorige

Septemberverklaring van de Vlaamse Regering: maatregelen voor werkgevers

26 september 2023 Werkgevers
Evy Schoels

Op 25 september 2023 heeft minister-president Jambon de jaarlijkse septemberverklaring afgelegd in het Parlement. De aangekondigde maatregelen zullen in de komende periode omgezet worden in wetgeving. Wat betekent dit precies voor jou als werkgever? Welke zaken veranderen en waarmee moet je rekening houden? We geven je een overzicht op basis van de informatie waarover we momenteel zelf beschikken.

Leestijd: Later lezen?

Uitdoving doelgroepvermindering voor oudere werknemers

Heb je oudere werknemers in dienst of werf je ze aan, dan heb je vandaag recht op een doelgroepvermindering voor deze ouderen. Dat is een korting op je RSZ-(werkgevers)bijdragen.

De Vlaamse regering zal deze doelgroepvermindering laten uitdoven omdat de maatregel gezien de krapte op de arbeidsmarkt nog weinig effect heeft. Het vrijgekomen budget kan dan ingezet worden voor onder meer het versterken van de jobbonus en de kinderopvang.

Versterking van de jobbonus

Om meer mensen aan de slag te krijgen, zal de Vlaamse jobbonus verhoogd worden. Deze maatregel verhoogt de koopkracht van personen met een inkomen onder een bepaalde grens. Het verschil tussen werken en inactiviteit wordt op die manier vergroot. 
In juni 2023 werd de ondergrens en de bovengrens die bepaalt of iemand in aanmerking komt voor de jobbonus, ook al verhoogd.

Deze bonus wordt bovendien opgetrokken van 600 naar 700 euro per jaar. De loongrens wordt opnieuw aangepast en zal stijgen van maximaal 2.900 euro bruto naar maximaal 3.100 euro bruto per maand. Dit betekent dat een grotere groep van werknemers voor de jobbonus in aanmerking zal komen.

Extra budget voor dienstenchequesector

De Vlaamse Regering trekt extra middelen uit om de sector van de dienstencheques te versterken. De regering zet in op een verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden van de poetshulpen en op maatregelen om de jobs in de sector aantrekkelijker te maken.

Ondersteuning van de kinderopvangsector

Ook de sector van de kinderopvang krijgt meer ondersteuning. Zo zal het aantal kinderen per kinderbegeleider dalen (zowel in de groeps- als in de gezinsopvang) en komt er extra hulp via logistieke medewerkers.

Een nog nader te bepalen aantal onthaalouders (gezinsopvang) zal kunnen overstappen naar het werknemersstatuut als zij dat wensen. Hierdoor zal hun inkomen niet meer afhankelijk zijn van het aantal aanwezige kinderen per opvangdag. De onthaalouders krijgen op die manier een stabiel inkomen en betere sociale rechten. Onthaalouders die niet overstappen naar het werknemersstatuut zien hun onkostenvergoeding stijgen per kind per volle dag. 

Er worden ook bijkomende plaatsen gecreëerd, zowel in de opvanginitiatieven met vrije prijs (T1) als in deze met inkomenstarief (T2).

De basissubsidie voor groepsopvang met vrije prijs (T1) zal verhoogd worden. De opvanginitiatieven die reeds eerder een aanvraag hebben ingediend voor de omschakeling naar de subsidie inkomenstarief T2, moeten beslissen of zij die omschakeling nog willen gezien de stijging van de basissubsidie T1.

Andere maatregelen

Je zal een incentive krijgen om te investeren in opvangplaatsen voor de kinderen van je werknemers, al dan niet op je bedrijfslocatie.

Er worden ook extra middelen uitgetrokken voor de minimumlonen in de sociale economie en het versterken van economische migratie.

Wanneer treden deze maatregelen in werking?

Al deze aangekondigde maatregelen zullen nog concreet moeten worden uitgewerkt in wetgeving alvorens ze van kracht zullen zijn. Uiteraard houdt Acerta jou op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Blijf op de hoogte van de sociaal-juridische wetgeving

Volg de sociaal-juridische updates voor werkgevers en/of duik in Trefzeker voor een actueel overzicht van de regelgeving.

Deel dit artikel

Geschreven door Evy Schoels

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Mijn werknemer combineert een flexi-job met een vaste job: welke zijn de gevolgen?

07 maart 2024
Sophie Vantomme

Wat zijn de gevolgen wanneer je werknemer ook nog een flexi-job heeft? Kan dat zomaar en wat zijn jouw rechten en plichten als werkgever?

Lees meer
Werkgevers

Vrijwilligerswerk: waar moet je rekening mee houden?

29 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

De week van de vrijwilliger, hét ideale moment om een paar aandachtspunten bij vrijwilligerswerk aan het licht te brengen.

Lees meer
koopkrachtpremie_acerta
Werkgevers

Uitreiking koopkrachtpremie: 31 maart nadert

27 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

De regering bereikte eind november 2022 een akkoord over de loonmarge 2023-2024. In dit akkoord is een koopkrachtpremie voorzien. Die moet worden toegekend onder de vorm van consumptiecheques, uit te reiken vanaf 1 juni 2023.

Lees meer