Vorige

Tijdelijke werkloosheid verminderen of bijkomend aanwerven? Op deze steun kan je rekenen

10 juni 2021 Werkgevers
Nele Mertens

Eerder kondigde de federale regering aan dat, naast de steunmaatregelen die gelden voor bepaalde sectoren, er gewerkt wordt aan een algemene steunmaatregel die in principe voor alle werkgevers zou kunnen gelden. De steun zou de vorm aannemen van een vermindering op de factuur aan RSZ-bijdragen en is gericht op een relance van onze economie. Intussen zijn er meer details gekend over de steunmaatregel.

Let wel, het gaat nog steeds om ontwerpteksten. De definitieve contouren zullen pas gekend zijn eens de RSZ instructies publiceert over de doelgroepvermindering.

Leestijd: Later lezen?

Stimulans voor relance

De regering wil een financiële stimulans geven aan werkgevers die meer tewerkstelling organiseren in het derde kwartaal van 2021. Dat zijn de maanden juli, augustus en september, wanneer de maatregelen hopelijk weer versoepeld zullen kunnen worden.

Doelgroepvermindering voor het derde kwartaal

De financiële stimulans zou de vorm aannemen van een doelgroepvermindering voor het derde kwartaal van 2021. Hierdoor krijg je als werkgever een korting op de factuur aan sociale zekerheidsbijdragen die je aan de RSZ moet betalen. De gewone korting zou 1000 euro per kwartaal bedragen.

De korting zou groter zijn voor ‘zwaar getroffen werkgevers’, namelijk 2400 euro per kwartaal. Dat zijn de werkgevers die een daling van het tewerkstellingsvolume gekend hebben van minstens 50 procent. Bijvoorbeeld doordat er beroep moest gedaan worden op tijdelijke werkloosheid. Daarbij houdt de RSZ rekening met een van volgende kwartalen:

  • ofwel het eerste kwartaal van 2021 in vergelijking met het eerste kwartaal van 2020;
  • ofwel het laatste kwartaal van 2020 in vergelijking met het laatste kwartaal van 2019.

Op 1 juli 2021 nemen ze een foto van deze kwartalen. Voldoe je aan deze voorwaarde, dan laat de RSZ ons dit weten zodat we het juiste bedrag voor jou kunnen toepassen.

Kom je in aanmerking voor de verhoogde of de gewone doelgroepvermindering? Dan zal je die kunnen toepassen voor maximaal vijf werknemers per vestiging die je uitbaat.

Werkgevers die weer meer laten werken

Er dient een toename aan tewerkstelling aangetoond te worden, ofwel door de tijdelijk werkloze werknemers weer aan de slag te laten te gaan, ofwel door nieuwe aanwervingen te doen. Daarbij denkt men bijvoorbeeld ook aan de heraanwerving van werknemers die de werkgever tijdens de moeilijkste maanden moest ontslaan. Daarnaast komen ook startende werkgevers in aanmerking.

Hoeveel de meertewerkstelling moet bedragen zal uitgedrukt worden in een percentage.

  • Voor kleinere werkgevers (gemiddeld minder dan 50 werknemers) zou het om 25 procent gaan;
  • Voor werkgevers met gemiddeld meer dan 50 en minder dan 500 werknemers om 20 procent (met een minimale toename van mu glob met 12,5);
  • Werkgevers met 500 werknemers of meer zouden een stijging van 10 procent moeten kunnen aantonen (met een minimale toename van mu glob met 100).

Jobstudenten en flexi-jobwerknemers tellen hiervoor niet mee.

Bijkomende voorwaarden

Naast het kunnen aantonen van meertewerkstelling, zijn er nog andere voorwaarden waaraan je als werkgever moet voldoen, wil je gebruik maken van de doelgroepvermindering. Het gaat dan om de voorwaarden die gekend zijn van de andere steunmaatregelen:

  • geen ontslagen doorvoeren, ook geen collectief ontslag;
  • geen dividenden of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen inkopen;
  • opleiding voorzien voor je medewerkers voor minstens twee opleidingsdagen zoals voorzien in de wet werkbaar en wendbaar werk;
  • horeca-werkgevers zullen enkel van de vermindering kunnen genieten als ze gebruik maken van een geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde ‘witte kassa’.

Op de hoogte blijven van deze steunmaatregelen?

Blijf op de hoogte van deze en alle andere steunmaatregelen door corona, via onze ‘veelgestelde vragen’-rubriek.

FAQ

Deel dit artikel

Nele Mertens_acerta

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Tijdig aan de schoolpoort

28 augustus 2023
Annelies Bries

De start van het nieuwe schooljaar. Het is weer tijd voor de werkende ouders om een nieuw evenwicht te vinden tussen de werk- en de schooluren. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Lees meer
Werkgevers

De coronabesmettingen stijgen opnieuw, enkele veelgestelde vragen

18 juli 2022
Nele Mertens

De coronabesmettingen gaan weer in stijgende lijn. Ook als werkgever kan je hier opnieuw mee geconfronteerd worden. Kan je mondmaskers terug invoeren op de werkvloer? Heeft je medewerker recht op tijdelijke werkloosheid wanneer het kamp van zijn kinderen wordt geannuleerd? We lijsten de meest voorkomende vragen voor je op.

Lees meer
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022
Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer