Vorige

Update Generieke Gids: nieuwe richtlijnen voor bedrijven

16 juli 2021 Werkgevers
Miet Vanhegen

Op 14 juli werd de nieuwe versie van de Generieke Gids gepubliceerd. De Generieke Gids bevat richtlijnen voor organisaties om de verspreiding van COVID19 op het werk tegen te gaan. Door de gewijzigde overheidsmaatregelen, was de vorige versie van de Generieke Gids aan wijziging toe.

Leestijd: Later lezen?

Wat werd er aangepast in de Generieke Gids?

Bedrijfsfeesten en teambuildings

De belangrijkste aanpassing is de toevoeging van richtlijnen rond bedrijfsfeesten en teambuildings.De nodige voorzichtigheid moet in acht genomen worden bij de organisatie van activiteiten. De activiteiten worden bij voorkeur buiten georganiseerd. Vooraleer dergelijke je een bedrijfsfeest of teambuilding organiseert, moet je het advies van het comité voor preventie en bescherming op het werk te vragen.

De frequentie van dit soort activiteiten moet beperkt blijven en deelname aan deze activiteiten moet op vrijwillige basis gebeuren.

Als deze activiteiten toch binnen worden georganiseerd, dan moeten de algemene principes om virusverspreiding te voorkomen, worden nageleefd. Het gaat onder andere om:

  • Het aantal contacten zoveel mogelijk beperken (bv. kleine bubbels van collega’s die al samenwerken);
  • Goed geventileerde lokalen;
  • Het  dragen van een mondmasker tijdens verplaatsingen;

Alle voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden, ongeacht er eigen catering of een professionele cateraar is.

Waarom is het belangrijk om de richtlijnen te volgen?

De Generieke Gids bevat richtlijnen om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan. Het belang werd recent nog beklemtoond in een gemeenschappelijke verklaring van de sociale partners van de Nationale Arbeidsraad en de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. De sociale partners benadrukken in deze verklaring dat het absoluut noodzakelijk is dat de preventiemaatregelen genomen (blijven) worden én dat bedrijven de vaccinatiecampagne maximaal steunen. Het sociaal overleg binnen de onderneming speelt hierin een essentiële rol.

Vaccinatiestatus geen reden voor onderscheid

In dezelfde gemeenschappelijke verklaring wordt ook elke mogelijke vorm van onterechte verschillende behandeling voorafgaand aan of tijdens het uitvoeren van het werk, en die gebaseerd zou zijn op de vaccinatiestatus of het al dan niet bezitten van een coronacertificaat, verworpen. De antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007 en de cao nr. 95 van de NAR betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie, zijn van toepassing.

Alleen de arbeidsarts kan de gezondheidsgegevens van een (kandidaat)werknemer opvragen indien dat nodig is om de opdrachten in het kader van de arbeidsgeneeskunde adequaat te kunnen vervullen.

Wat mag niet? Niet-gevaccineerde werknemers mogen de toegang tot en de uitoefening van een job dus niet worden geweigerd. Ook mogen niet-gevaccineerde werknemers niet minder gunstig behandeld worden, of andersom, mogen gevaccineerde werknemers niet gunstiger behandeld worden, door hen bijvoorbeeld een premie te geven.

Wat kan/moet er wel? Naleving van veiligheids- en hygiënemaatregelen, voorlichting, toegankelijkheid van het vaccin, controle van de maatregelen en de invoering van sancties bij niet-naleving van de voorschriften op de werkvloer.

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden.

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Tijdig aan de schoolpoort

28 augustus 2023
Annelies Bries

De start van het nieuwe schooljaar. Het is weer tijd voor de werkende ouders om een nieuw evenwicht te vinden tussen de werk- en de schooluren. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Lees meer
Werkgevers

De coronabesmettingen stijgen opnieuw, enkele veelgestelde vragen

18 juli 2022
Nele Mertens

De coronabesmettingen gaan weer in stijgende lijn. Ook als werkgever kan je hier opnieuw mee geconfronteerd worden. Kan je mondmaskers terug invoeren op de werkvloer? Heeft je medewerker recht op tijdelijke werkloosheid wanneer het kamp van zijn kinderen wordt geannuleerd? We lijsten de meest voorkomende vragen voor je op.

Lees meer
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022
Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer