Vorige

Wat verandert er in november voor werkgevers?

02 november 2022 Miet Vanhegen Werkgevers

De tijd vliegt: het is alweer herfstvakantie. Wat brengt de voorlaatste maand van 2022 voor Belgische bedrijven en werkgevers? Na het lezen van dit overzicht weet je precies welke sociaaljuridische wijzigingen in november op de planning staan.

Leestijd: Later lezen?

In het kort:

 • Overschrijding spilindex: 2% stijging socialezekerheidsuitkeringen, lonen van overheidspersoneel en pensioen
 • Inwerkingtreding nieuwe regels over: 
  • Evenwicht werk- en privéleven 
  • Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden 
 • Publicatie Belgisch Staatsblad:
  • Arbeidsdeal
  • Afschaffing ziektebriefje één dag
  • Nieuwe procedure medische overmacht
  • Wijziging neutralisatieregel progressieve werkhervatting
1. Overschrijding spilindex oktober

Vorige maand werd spilindex 120,72 bereikt. Als gevolg daarvan zullen in november de socialezekerheidsuitkeringen, de lonen van de ambtenaren en de pensioenen met 2% stijgen.

De volgende spilindex wordt waarschijnlijk in december bereikt.

2. inwerkingtreden nieuwe wetgevingen: balans werk-privéleven en transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Door de omzetting van twee Europese richtlijnen, werden in de Nationale Arbeidsraad twee collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten, met uitwerking vanaf 1 oktober 2022. De twee nieuwe wetten en het Koninklijk Besluit dat daarnaast werden aangenomen, treden op 10 november 2022 in werking. 

De eerste Europese richtlijn heeft als doel een beter evenwicht te vinden tussen werk- en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Om deze doelstelling te behalen, werden nieuwe regels en maatregelen opgesteld die ervoor zorgen dat je medewerker een betere balans tussen werk en privé kan vinden. 

De tweede Europese richtlijn versterkt het recht op transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De nieuwe regels en verplichtingen die hieruit voortvloeien, bevorderen de flexibiliteit op de arbeidsmarkt, dankzij een heldere en beter voorspelbare werkgelegenheid voor je medewerkers. 

3. Arbeidsdeal: publicatie Belgisch Staatsblad

Enkele weken geleden bereikte de federale regering een akkoord over het wetsontwerp van de arbeidsdeal. De arbeidsdeal omvat een reeks maatregelen die gebaseerd zijn op 4 pijlers, nl.:

 1. Werk- en privébalans
 2. Opleiding en opzeg
 3. Digitale economie
 4. Knelpuntberoepen en diversiteit

De maatregelen worden waarschijnlijk in de loop van deze maand gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. We houden je hiervan op de hoogte.

4. Afschaffing ziektebriefje voor één dag

Heb je minstens 50 werknemers in dienst en is je medewerker afwezig wegens ziekte? Dan zal hij of zij binnenkort voor de eerste dag ziekte geen medisch attest moeten voorleggen. En dit kan tot drie keer per kalenderjaar. Let wel: is de medewerker langer dan één dag afwezig, moet hij of zij wel steeds een ziektebriefje bezorgen aan de werkgever.

Deze wet zal vermoedelijk in november gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Tien dagen na de publicatie treedt de regelgeving in werking.

5. Nieuwe procedure medische overmacht

Zoals aangekondigd, wordt de mogelijkheid om over te gaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht volledig losgekoppeld van de bestaande re-integratieprocedure. Deze wijziging kadert in het bredere hervormingsplan rond de aanpak van langdurig zieken.

De nieuwe procedure zal pas kunnen worden opgestart nadat de werknemer minstens 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt is en voor zover er geen re-integratietraject lopende is.

Ook deze wet zal vermoedelijk in november gepubliceerd worden in het Belgisch Staatblad. De regelgeving treedt op de 10de dag na publicatie in voege.

In de opleiding Re-integratie na ziekte: wat zegt de wet? komen deze nieuwe regels uitgebreid aan bod. 

6. Neutralisatie gewaarborgd loon bij progressieve werkhervatting

Via progressieve werkhervatting kunnen werknemers na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid op medisch advies (van de behandelend arts en/of het ziekenfonds) het werk gedeeltelijk hervatten of een ander, lichter werk uitvoeren. Op die manier kunnen ze weer wennen aan hun reguliere arbeidsritme.

Wanneer echter een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval zich voordoet tijdens een periode van progressieve werkhervatting, geeft dit momenteel géén aanleiding tot betaling van het gewaarborgd loon ten laste van de werkgever.

Binnenkort zal deze neutralisatie in de tijd worden beperkt tot een periode van 20 weken vanaf de aanvang van de progressieve werkhervatting. Wordt de werknemer opnieuw arbeidsongeschikt na afloop van deze periode van 20 weken, zal er dus géén neutralisatie meer zijn. In dat geval zal de werkgever gewaarborgd loon moeten betalen.

Vermoedelijk zal deze wet in november gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Deze regelgeving treedt 10 dagen na publicatie in voege.

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden.

Sociaal-juridische updates Trefzeker

Deel dit artikel

Acerta_Miet Vanhegen.png

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Historisch hoge loonindexatie: wat nu?
Werkgevers

Historisch hoge loonindexatie: wat nu?

07 december 2022 Ellen Van Grunderbeek

Is er een vast indexatiemoment in jouw sector? Dan kijk je aan tegen een historisch hoge loonindexatie. Reden tot bezorgdheid, want je loonkost zal drastisch stijgen. Welke acties kan je als werkgever ondernemen?

Lees meer
Bedrijf in moeilijkheden? Zo creëer je financiële ademruimte
Werkgevers

Bedrijf in moeilijkheden? Zo creëer je financiële ademruimte

06 december 2022 Ellen Van Grunderbeek

Het conflict in Oekraïne, stijgende (energie)prijzen, een groeiende faillissementsgolf… Het zijn woelige tijden, en misschien bevindt jouw bedrijf zich ook in woelig water? Met deze tips creëer je financiële ademruimte.

Lees meer
Wat verandert er in december 2022 voor werkgevers?
Werkgevers

Wat verandert er in december 2022 voor werkgevers?

01 december 2022 Miet Vanhegen

Wat verandert er in december op sociaal-juridisch vlak? Lees hier welke wijzigingen een impact kunnen hebben op jouw organisatie en personeelsbeleid.

Lees meer