Vorige

Welke steunmaatregelen loodsen je door de omikrongolf?

31 januari 2022 Werkgevers
Ellen Van Grunderbeek

De overheid voorziet twee pakketten met steunmaatregelen voor organisaties die te kampen hebben met een grote personeelsuitval vanwege de omikronvariant. De steunpakketten moeten wel nog goedgekeurd en officieel gepubliceerd worden. Acerta houdt je hiervan op de hoogte.

Leestijd: Later lezen?

Voor wie zijn de steunmaatregelen?

Het eerste pakket is een noodplan dat ondersteuning voorziet voor alle sectoren behalve de zorg en het onderwijs. Voor deze maatregelen hoeven bedrijven niet te wachten op de officiële publicatie, zodra er goedkeuring is zullen bedrijven er beroep op kunnen doen.

Het tweede pakket voorziet steunmaatregelen specifiek voor de zorgsector en het onderwijs.

Verschillende maatregelen komen in beide pakketten voor.

Steunpakket 1: Noodplan voor alle sectoren, behalve zorg en onderwijs

Word je geconfronteerd met een grote personeelsuitval? Dan zal je via verschillende maatregelen extra handen kunnen aantrekken. Die mogelijkheid wordt je aangeboden in de periode van 23 januari tot 28 februari 2022.

Je kan beroep doen op de volgende mogelijkheden, maar houd er rekening mee dat je je syndicale delegatie onmiddellijk op de hoogte moet stellen van de gekozen maatregelen:

  • je kan tijdelijke werklozen tijdelijk aan het werk laten gaan. Hetzelfde geldt voor werklozen met bedrijfstoeslag, ook wanneer deze voorafgaand aan het SWT bij jou in dienst waren. In alle gevallen blijft 75 % van uitkering behouden.

Werf je een tijdelijk werkloze aan, dan kan dat met opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur zonder dat dit leidt tot het ontstaan van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. Deze arbeidsovereenkomsten moeten wel steeds een duur hebben van minstens zeven dagen;

  • je medewerker kan een lopende loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof tijdelijk schorsen om zijn werk bij jou te hervatten met behoud van 75% van de uitkering;
  • je kan een medewerker in een lopende loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof bij een andere werkgever aantrekken. De werknemer behoudt 75% van zijn uitkering;
  • Je kan asielzoekers tewerkstellen tijdens de volledige duur van hun procedure, op voorwaarde dat hun aanvraag dateert van voor 31 december 2021;
  • je zal meer beroep kunnen doen op studentenarbeid. 45 uren studentenarbeid die tijdens het eerste kwartaal van 2022 worden gepresteerd, zullen niet in aanmerking worden genomen voor het quotum van 475 uren per jaar (vrij van RSZ en belastingen). Dit contigent is cumuleerbaar met het contingent in zorg en onderwijs.

Steunpakket 2: Steunmaatregelen voor zorg en onderwijs

Moet je als werkgever in zorg of onderwijs het hoofd bieden aan personeelstekort, dan kan je van 1 januari tot en met 31 maart 2022 beroep doen op dezelfde maatregelen als de andere sectoren, maar er zijn ook enkele verschillen:

  • je zal ook beroep kunnen doen op een soepele terbeschikkingstelling waardoor een vaste medewerker van een andere werkgever bij jou als gebruiker aan het werk kan;
  • alle uren die een student tijdens het eerste kwartaal van 2022 presteert, zullen niet in aanmerking worden genomen voor het quotum van 475 uren per jaar (vrij van RSZ en belastingen). Dit contigent is cumuleerbaar met het contingent van 45 uur in de andere sectoren.
  • commerciële zorgvoorzieningen voor ouderen zullen opnieuw beroep kunnen doen op vrijwilligers.

Ter herinnering: tot de zorg behoren PC 318, PC 319, 330, 331, 332 en de uitzendkrachten die tewerkgesteld worden in één van deze sectoren. Ook de contactopsporingsinstellingen en -centra en de vaccinatiecentra behoren daartoe.

De meest actuele stand van zaken van de genomen coronamaatregelen en de steunmaatregelen kan je steeds consulteren op de webpagina ‘Veelgestelde vragen over het coronavirus’.

Ga voor optimale flexibiliteit

Je organisatie wendbaar houden en je medewerkers flexibel inzetten, dat is de uitdaging waar je vandaag als werkgever voor staat. Hoog tijd om op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen die deze flexibiliteit ondersteunen.

Werknemers delen

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer