1/10de ouderschapsverlof, meer mogelijkheden tot zondagswerk en een vernieuwd scholingsbeding: het resultaat van een nieuw akkoord over flexibiliteit

05 juli 2018

De meerderheidspartijen hebben op 4 juli 2018 een akkoord bereikt om flexibel werken te bevorderen. Deze flexibiliteit heeft meer bepaald betrekking op de volgende elementen:

  • 1/10de ouderschapsverlof
  • grotere flexibiliteit van thematische verloven
  • uitgebreider scholingsbeding
  • uitbreiding van het zondagswerk
  • meer adoptieverlof

Het betreft momenteel enkel een akkoord bereikt door de meerderheidspartijen. Er werd nog geen wet gestemd. Deze maatregelen zijn dus nog niet van toepassing. 

1/10de ouderschapsverlof

Vandaag kan een werknemer ouderschapsverlof opnemen door zijn arbeidsovereenkomst volledig op te schorten, zijn arbeidsduur te verminderen met de helft of 4/5de te gaan werken.

Het doel van dit nieuwe akkoord is ouders de kans te geven hun ouderschapsverlof in de vorm van een 1/10de systeem op te nemen. Concreet betekent dit dat een werknemer 1/2 dag per week afwezig zou kunnen zijn.

Grotere flexibiliteit van thematische verloven

Dit akkoord heeft betrekking op de drie soorten thematische verloven: palliatief verlof, verlof voor bijstand aan een ernstig zieke gezins- of familielid en ouderschapsverlof.

Vandaag kunnen werknemers één dag per week afwezig zijn indien zij besloten hebben loopbaanvermindering te nemen in de vorm van 4/5de werken of gedurende 2,5 dagen per week indien zij besloten hebben halftijds te gaan werken.

Het doel van dit nieuwe akkoord is om de thematische verloven soepeler te kunnen opnemen over een langere periode. Zo zou een werknemer die bijvoorbeeld voor een arbeidsduurvermindering heeft gekozen naar halftijds werken één op de twee weken afwezig kunnen zijn. Een werknemer die voor het nieuwe 1/10 systeem van ouderschapsverlof zou kiezen, zou ook om de twee weken één volledige dag afwezig kunnen zijn.

Uitgebreider scholingsbeding

Het scholingsbeding is een beding waaronder de werknemer zich verbindt een deel van de door hem gevolgde opleiding terug te betalen aan de werkgever indien hij het bedrijf binnen een bepaalde termijn verlaat.

Vandaag bevat dit beding talloze beperkende voorwaarden die het gebruik van de clausule sterk inperken.

Het akkoord dat de meerderheidspartijen bereikt hebben, voorziet een versoepeling van deze voorwaarden, zodat de werkgevers vaker gebruik zullen kunnen maken van dit beding en hen zo aan te moedigen om te investeren in opleiding voor hun werknemers.

Uitbreiding van het zondagswerk

Het doel van de nieuwe bepaling is de handelaars aan de kust en in toeristische gebieden de mogelijkheid te geven vaker personeel aan te werven voor zondagswerk. Het akkoord voorziet ook maatregelen voor de werknemers die garanderen dat ze niet elke zondag van het jaar aan het werk zullen worden gezet.

Meer adoptieverlof en verlof voor opvanggezinnen

Vandaag krijgen adoptiegezinnen 6 weken verlof. Het akkoord wil deze periode om de twee jaar uitbreiden met één week zodat de adoptiegezinnen tegen 2027 in totaal recht hebben op 17 weken

... het is slechts een akkoord, maar Acerta houdt u op de hoogte.

Al deze maatregelen zijn enkel vervat in een akkoord. De werkgevers kunnen zich hier dus nog niet op beroepen, maar wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in dit dossier.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates