Akkoord over 125 uur Vlaams Opleidingsverlof

24 juli 2018

Na het ontwerpdecreet: een bijkomend akkoord

Na het ontwerpdecreet: een bijkomend akkoord

In een nieuwsbericht van 29 juni 2018 brachten wij u al op de hoogte van het ontwerpdecreet over het Vlaams Opleidingsverlof, de opvolger van het betaald educatief verlof in Vlaanderen.

De Vlaamse Regering bereikte nu ook een akkoord rond de verdere invulling van dat decretale kader. De nieuwe regeling zou ingaan vanaf het schooljaar 2019-2020.

Akkoord over 125u

Zo staat nu vast dat het nieuwe Vlaams Opleidingsverlof genoten kan worden door elke werknemer in de privésector voor maximaal 125 uur per jaar zonder loonverlies. Voor wie deeltijds werkt (met een minimale tewerkstelling van 50%), wordt dat aantal uur in verhouding gebracht tot de effectieve tewerkstellingsbreuk.

De terugbetaling van de uren opleidingsverlof aan de werkgevers blijft als voorheen gewaarborgd.

Verplicht arbeidsmarktgericht

Verder is duidelijk dat in de toekomst enkel nog arbeidsmarktgerichte opleidingen in aanmerking komen. Hetzelfde geldt ook voor loopbaangerichte opleidingen die kaderen in een loopbaanbegeleiding met persoonlijk ontwikkelingsplan. De opleidingen kunnen wel via een formule van werkplek- of afstandsleren worden gevolgd.

Onder voorbehoud

Vooraleer de regeling definitief kan worden, moeten de nodige adviezen ingewonnen en de parlementaire behandeling afgewacht te worden. Voor het schooljaar 2018-2019 wijzigt de huidige regeling rond het educatief verlof niet.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates