Een werknemer opzeggen kan weer sneller, ook zonder proefclausule

04 april 2018

Intentie zomerakkoord

In ons nieuwsbericht van 21 november 2017 kon u het al lezen: het zomerakkoord zou sleutelen aan de opzeggingstermijnen in acht te nemen door de werkgever tijdens de eerste 6 maanden van de tewerkstelling. Op 1 mei treedt de wetswijziging in werking en moet u rekenen op nieuwe termijnen.

Overzicht definitieve regeling

In het volgende overzicht vindt u de nieuwe opzeggingstermijnen terug die zullen gelden vanaf 1 mei 2018. Om te kunnen vergelijken, geven wij ook de termijnen mee die nog van toepassing zijn tot aan de inwerkingtreding van de wetswijziging. Ook de termijnen die de werknemer in acht moet nemen wanneer hij tijdens de eerste 6 maanden zelf opzegt (en die niet wijzigen) staan vermeld. De termijnen bouwen meer geleidelijk op en zijn, althans tot 4 maanden anciënniteit, korter dan vandaag het geval is.

Anciënniteit Opzeggingstermijnen door de WG vanaf 1 mei 2018 in weken Opzeggingstermijnen door de WG vóór 1 mei 2018 in weken Wijziging? Opzeggingstermijnen door de WN in weken
< 3 maanden 1 2 -1 1
tss 3 en < 4 maanden 3 4 -1 2
tss 4 en < 5 maanden 4 4 0 2
tss 5 en < 6 maanden 5 4 +1 2

 

Concreet

Alle opzeggingen, betekend vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regeling op 1 mei blijven al hun gevolgen behouden. Wanneer u het ontslag van een werknemer overweegt die recent in dienst is gekomen, dan kunt u op basis van het overzicht (en diens anciënniteit) nagaan of u dit gunstiger in april of vanaf mei kunt doen. Indien de werknemer nog géén 4 maanden anciënniteit heeft bij de start van de opzeg, kunt u rekenen op een kortere opzeggingstermijn vanaf mei. Maar vanaf 5 maand maar minder dan 6 maand anciënniteit valt de nieuwe termijn één week langer uit.

Een voorbeeld

Een werknemer komt in dienst op 2 april 2018, maar blijkt niet aan uw verwachtingen te voldoen. U besluit om tot een ontslag over te gaan. Tot eind april houdt u rekening met een opzeggingstermijn van 2 weken (zie overzicht). Wanneer u uiterlijk op donderdag 26 april een aangetekende brief verstuurt, dan vindt de betekening plaats op maandag 30 april (3e werkdag na verzending). De betekening valt net voor 1 mei, zodat de oude regeling van toepassing blijft. Als u onder de nieuwe regeling wenst te vallen, dan dient u de betekening van de opzeg dus uit te stellen tot ná 26 april.

Wacht u om de aangetekende brief te versturen tot vrijdag 27 april, dan wordt de opzeg geacht betekend te zijn op dinsdag 1 mei en gelden de nieuwe termijnen.

Conclusie: voor een werknemer aangeworven op 2 april moet u een opzeggingstermijn van 2 weken respecteren wanneer u hem uiterlijk op 26 april 2018 per aangetekende brief opzegt. De te respecteren termijn bedraagt 1 week wanneer u de aangetekende brief vanaf 27 april verstuurt.  

Bron:
Artikelen 2 tot 4 Wet 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30 april 2018 (2e Ed.)

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates