Hoe zit dat met die ziektebriefjes?

06 april 2017

Sinds 1 januari 2016 moeten dokters verplicht een einddatum vermelden wanneer ze een ziektebriefje schrijven voor iemand die aan het werk is. De Belgische mutualiteiten merken dat hierdoor de gemiddelde periode van ziekte minder lang geworden is. Negen dagen korter om exact te zijn.

Is uw werknemer ziek? Moet hij dan een ziektebriefje afgeven? Het hangt er van af…

Er is geen algemene verplichting om bij ziekte een medisch getuigschrift af te leveren aan de werkgever!

Opgelet, deze verplichting kan u wel zelf opleggen:

  • Door de verplichting op te nemen in een CAO
  • Door de verplichting op te nemen in het arbeidsreglement
  • Door erom te vragen wanneer de werknemer ziek is

Bovendien is er wel een wettelijke verplichting voor een bepaalde categorie van werknemers, de huisarbeiders.

Wanneer moet dit dan afgegeven worden?

Als er toch een verplichting is, of een vraag van de werkgever, dan moet het medisch getuigschrift afgegeven worden binnen de twee werkdagen.

Opgelet, als werkdagen tellen alle dagen, behalve zondag. Meldt uw werknemer op vrijdag dat hij ziek is en u vraagt hem een ziektebriefje af te geven, dan moet dit er ten laatste zaterdag zijn. Welke de concrete werkdagen zijn van de werknemer of binnen de onderneming is hierbij van geen enkel belang, evenmin als het arbeidsregime van de betrokken werknemer.

Wanneer het ziektebriefje per post wordt verstuurd, is het de datum van verzending die telt. 

Wat met een verlenging?

Of er in geval van een verlenging van de arbeidsongeschiktheid een nieuw medisch attest moet afgeleverd worden, is niet duidelijk. Sommige rechtspraak bepaalt dat er geen verlengingsattest aan de werkgever moet overgemaakt worden indien de desbetreffende clausule in het arbeidsreglement of in de CAO alleen bepalingen bevat over de aanvang van de arbeidsongeschiktheid, maar niets voorziet inzake de verlenging. Het is dan ook aangewezen om in de CAO, het arbeidsreglement of in de van de werkgever uitgaande individuele vraag uitdrukkelijk op te nemen dat ook bij een verlenging een nieuw attest moet afgeleverd worden.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kan u best een kijkje nemen in afdeling 10 van de Sociale Gids op Trefzeker. Hebt u hulp nodig bij het opstellen van uw arbeidsreglement, dan kan u zich laten begeleiden door Acerta Consult.

Deel dit artikel
Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates