IPA 2019-2020: 120 vrijwillige overuren

26 april 2019

Vanaf 23 april 2019 kan je je werknemer tot 120 vrijwillige overuren laten presteren.

Sinds 1 februari 2017 had je al de mogelijkheid om je werknemer tot 100 overuren per jaar te laten presteren op voorwaarde dat je werknemer hierin schriftelijk en vrijwillig instemt. Vanaf 23 april 2019 zal je je werknemer tot 120 overuren op deze manier kunnen laten presteren.

Wat zijn vrijwillige overuren?

Elke werknemer kan jaarlijks 100 vrijwillige overuren presteren. Je sector kan een cao sluiten om het aantal uit te breiden tot maximum 360 uren. Je werknemer heeft voor deze uren geen recht op inhaalrust. De uren worden, samen met de eventuele overurentoeslag, betaald in de maand van de prestaties.

Schriftelijk akkoord

Uw werknemer is niet verplicht om vrijwillige overuren te presteren. Hij moet zijn uitdrukkelijk schriftelijk akkoord geven indien hij deze overuren wenst te presteren. Dit schriftelijk akkoord is gedurende 6 maanden geldig en moet dus steeds worden hernieuwd. 

Het schriftelijk akkoord dat de werknemer ondertekent, geeft aan dat de werknemer bereid is extra overuren te presteren als het hem gevraagd wordt. De vraag om overuren effectief te presteren moet nog steeds uitgaan van de werkgever.

Geen inhaalrust

De vrijwillige overuren worden volledig uitbetaald en geven in principe geen recht op inhaalrust. Tegen alle logica in moeten er toch 75 uren aangerekend worden op de interne grens. Je sector kan een cao sluiten om deze 75 uren te verminderen tot 40 uren. Er blijven dus hetzij 75 hetzij 40 uren op de teller staan van overuren waarvoor inhaalrust moet worden toegekend. Dit beperkt met andere woorden wel de mogelijkheid om andere soorten van overuren te kunnen laten presteren.

Wat wijzigt er?

Het maximum aantal vrijwillige overuren dat gepresteerd kan worden, wordt opgetrokken tot 120 uren per kalenderjaar. Voor het overige wordt er niets gewijzigd. Aan de manier waarop de vrijwillige overuren worden aangerekend op de interne grens wijzigt niets, al zal het aantal vrijwillige overuren dat aangerekend moet worden op de interne grens verhogen naar 95 uren (hetzij 60 uren als de sector tussenkwam). De mogelijkheid voor de sector om het maximum op te trekken tot 360 uren blijft eveneens bestaan. Bijvoorbeeld in de  horecasector is het aantal mogelijk te presteren vrijwillige reeds opgetrokken tot 360. De huidige wijziging zal daar dan ook geen impact hebben.

De vrijwillige overuren die met een toeslag betaald worden, komen eveneens in aanmerking voor de toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.  Het krediet aan overuren waarvoor het fiscaal voordeel kan verkregen worden, is op zijn beurt ook al verhoogd van 130 naar 180 overuren per jaar. Dat kon u hier al lezen.

Voor meer informatie kan u afdeling 34 van de Sociale Gids in Trefzeker consulteren.

Bron:
cao nr. 129 van 23 april 2019 betreffende de vrijwillige overuren.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates