Meer jobs in de horeca: vergeet de doelgroepvermindering horeca niet!

13 oktober 2016

Uit de recentste cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid blijkt dat tijdens de eerste 3 maanden van dit jaar meer werknemers tewerkgesteld waren in de horeca in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De stijging van het aantal personeelsleden kan er voor zorgen dat u plots in aanmerking komt voor de doelgroepvermindering Horeca.

De doelgroepvermindering leidt tot een vermindering van uw werkgeversbijdrage voor de RSZ en geldt voor 5 vaste voltijdse werknemers. Wanneer uw werknemer op het einde van het kwartaal minder als 26 jaar oud is, krijgt u een vermindering van €800. Wanneer de werknemer op het einde van het kwartaal ouder is dan 26 jaar, krijgt u een vermindering van €500.

Om te kunnen genieten van de doelgroepvermindering moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Zo moet u in het bezit zijn van een geregistreerde kassa die actief was op de eerste dag van het kwartaal en gedurende het volledige kwartaal;
  • U mag maximum 49 werknemers in dienst hebben;
  • De vermindering geldt voor 5 vaste voltijdse werknemers, maar dit aantal kan per kwartaal verschillen;
  • Binnen de vestigingseenheid moet u dagelijks het begin- en einduur van de prestaties aangeven via een witte kassa of het alternatief systeem van de RSZ.  

Maar wat houdt de vermindering nu concreet in?

Stel, u heeft 4 vaste voltijdse werknemers in dienst, die allemaal ouder zijn dan 26 jaar. Sinds begin 2017 is Jan, 21 jaar, bij u in dienst als vaste werknemer. Welke vermindering krijgt u dan naar aanleiding van de doelgroepvermindering?

De 4 voltijdse werknemers die al in dienst waren, geven ieder recht op een vermindering van €500 en dus in totaal €2 000. Voor Jan die jonger is dan 26, krijgt u €800 per kwartaal. In totaal zal u voor dat kwartaal recht hebben op een vermindering van €2 800.

Stel dat u in de loop van het jaar een 6e voltijdse werknemer in dienst neemt, Piet die 22 jaar oud is. U kan dan de doelgroepvermindering optimaliseren door voor Piet de vermindering aan te vragen in plaats van de vermindering voor een werknemer ouder dan 26 jaar.

Wanneer u dat doet, krijgt u voor Jan en Piet €800 per kwartaal, voor de 3 werknemers ouder dan 26 krijgt u €1 500 per kwartaal. In totaal zal uw werkgeversbijdrage RSZ verminderen met € 3 100 per kwartaal. Als gevolg van de optimalisatie van de vermindering, betaalt u per kwartaal €300 minder werkgeversbijdrage RSZ.

U kunt alles nog eens rustig nalezen in afdeling 20.2.5 van onze sectorale gids.

De toepassing van de doelgroepvermindering, kunt u aanvragen via ons modeldocument.  

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates