Wat brengt 2018? Meer flexi-jobs!

20 december 2017

Waarover gaat de uitbreiding?

De afgelopen maanden kon u op onze website al lezen dat het systeem van de flexi-jobs wordt uitgebreid. Personen die voordelig willen bijverdienen zullen dit niet enkel in de horeca kunnen doen, maar vanaf 1 januari 2018 ook in de detailhandel en bij kappers, schoonheidsinstituten, fitnesscentra en sauna’s.

Een tweede uitbreiding betreft de gepensioneerden. Tot nu toe kwamen enkel personen die in het derde kwartaal voorafgaand aan de flexi-job minstens 80 procent werkten in aanmerking voor een flexi-job. Vanaf 2018 zullen alle 65-plussers voordelig kunnen bijverdienen. Ook personen die jonger dan 65 zijn en die volgens het pensioenkadaster een pensioen ontvingen in het tweede kwartaal voorafgaand aan de flexi-job, kunnen bijverdienen.

Waar moet u zeker aan denken?

Aan deze voorwaarden moet de flexi-jobwerknemer voldoen. Zijn werkgever daarentegen moet een heel belangrijke formaliteit vervullen. Hij moet de kandidaat flexi-jobwerknemer met het speciale FLX statuut melden in Dimona. En dit moet tijdig gebeuren, wat wil zeggen vooraleer de flexi-jobwerknemer effectief zijn prestaties aanvangt.

Wat zijn de gevolgen?

Doet hij dit niet, dan hangt beide partijen een zware sanctie boven het hoofd. De uren als flexi-jobwerknemer zullen als gewone prestaties beschouwd worden, waardoor de normale barema’s zullen gelden. Op dat normale loon zullen sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing moeten betaald worden. Wat de RSZ betreft, zullen die bijdragen berekend worden op het flexiloon verhoogd met 125 procent. De werkgever zal dus meer kosten hebben en de werknemer zal er minder aan overhouden aangezien het loon dan toch belast zal worden.

Maak van een tijdige aangifte in Dimona dus uw eerste goede voornemen voor 2018!

Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpwetgeving. De informatie is dus nog onder voorbehoud van publicatie van de wetgeving in het Belgisch Staatsblad.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates