Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Weer meer vrijwillige overuren in cruciale sectoren mogelijk

07 december 2020

In het tweede kwartaal van 2020 werd algemeen de mogelijkheid voorzien om bij de werkgevers uit de cruciale sectoren en bij de producenten, leveranciers of (onder)aannemers daarvan tot maximum 220 vrijwillige overuren te laten presteren. 120 van deze overuren waren bovendien vrij van overloontoeslag, rsz-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Eenzelfde mogelijkheid zou nu voorzien worden voor het vierde kwartaal van 2020 en voor het eerste kwartaal van 2021.

Wij geven je alvast de onderstaande informatie mee. Houd er echter rekening mee dat deze informatie nog slechts gebaseerd is op ontwerpteksten, en dus nog niet definitief werd goedgekeurd.

Voor welke werkgevers?

Deze bijkomende mogelijkheid wordt opnieuw beperkt tot de werkgevers uit de cruciale sectoren, en producenten, leveranciers en (onder)aannemers daarvan. Wie tot de cruciale sectoren behoort, is opgesomd in het toepasselijke Ministerieel besluit en kan je terugvinden in FAQ Corona. Opgelet, deze lijst is onderhevig aan verandering.

Over welke overuren gaat het?

Het gaat om overuren die gepresteerd worden buiten de bekendgemaakte uurroosters. Je moet deze dus niet op voorhand inroosteren, en je kan je werknemers zelfs laten werken buiten de werkroosters voorzien in je arbeidsreglement. Het schriftelijk akkoord en de beschikbaarheid van je werknemer volstaan hiervoor. Dit schriftelijk akkoord geldt telkens voor 6 maanden.

Hou wel rekening met de spreiding van de arbeidsduur die de sector eventueel oplegt (bv: verplichte 5-dagenweek). Wil je vrijwillige overuren tussen 20 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends, op een zondag of op een feestdag laten presteren, heb je hiervoor bovendien ook nog een aparte wettelijke of sectorale uitzondering nodig.

Lees meer informatie in afdeling 30.1.3 (in verband met de sectorale spreiding van de arbeidsduur) en 30.1.5 van je sectorale gids in Trefzeker.

Hoeveel overuren kun je je werknemers zo laten presteren?

Algemeen is er voor deze vrijwillige overuren in de privésector een maximum van 120 uur per kalenderjaar per werknemer vastgelegd. Dit noemen we het basiscontingent. Kijk eventueel na in je sectorale gids of je sector dit basiscontingent verhoogd heeft.

In het tweede kwartaal van 2020 konden werkgevers uit een cruciale sector en producenten, leveranciers of (onder)aannemers daarvan echter tot 220 vrijwillige overuren laten presteren. Concreet waren dat maximum 100 vrijwillige overuren van het basiscontingent en 120 extra vrijwillige overuren voor het tweede kwartaal daarbovenop. Hier lees je hoe dit nu weer in zijn werk ging.

Eenzelfde mogelijkheid wordt nu opnieuw voorzien voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 èn voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021. Hoe je met deze bijkomende mogelijkheid moet omgaan, is voor beide periodes wel verschillend :

 • In de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020

  Indien je tot de doelgroep behoort, dan kunnen je werknemers ook in het vierde kwartaal van 2020 tot maximaal 220 vrijwillige overuren presteren. Het aantal dat nog effectief gepresteerd kan worden, is echter afhankelijk van hoeveel overuren er in het tweede kwartaal en gedurende de rest van het kalenderjaar al werden gepresteerd.

  Het gaat ook hier immers om maximum 100 vrijwillige overuren van het (eventueel) nog resterende basiscontingent en maximum 120 extra vrijwillige overuren voor het tweede en het vierde kwartaal van 2020 samen.

  Het aantal extra vrijwillige overuren dat je werknemer in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020 gepresteerd heeft, moet je aftrekken van de 120 extra vrijwillige overuren die in het vierde kwartaal gepresteerd kunnen worden.

  Een voorbeeld:
  Indien tijdens de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020 al 60 extra vrijwillige overuren werden gepresteerd, kunnen er nog 60 (=120-60) extra vrijwillige overuren worden gepresteerd in het laatste kwartaal van 2020.


  Hoeveel uren er daarnaast nog overblijven van het basiscontingent voor 2020, hangt af van het aantal vrijwillige overuren dat je werknemer daarvan gedurende het volledige kalenderjaar al heeft gepresteerd. Kijk na in hoofdstuk 30.1.5 van jouw sectorale gids, hoe het basiscontingent eruitziet voor jouw sector.

  Een voorbeeld:
  In het paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten werd het basiscontingent van 120 vrijwillige overuren niet verhoogd. Indien er al 20 vrijwillige overuren werden gepresteerd in het eerste kwartaal en het resterende saldo van 100 vrijwillige overuren van het basiscontingent werd opgebruikt in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020, dan blijven er geen uren meer over van het basiscontingent voor het vierde kwartaal van 2020. Houden we rekening met het voorbeeld hierboven, dan wil dat dus zeggen dat er door deze werknemer in het vierde kwartaal enkel nog 60 van de extra vrijwillige overuren kunnen worden gepresteerd.

 

 • In de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021

  In het volledige eerste kwartaal van 2021 kunnen je werknemers tot maximum 220 vrijwillige overuren presteren. Dat zijn er dan opnieuw maximum 100 van het basiscontingent voor het kalenderjaar 2021 en enkel voor het eerste kwartaal 120 extra vrijwillige overuren daarbovenop.

  Het resterende saldo van het basiscontingent voor 2021 kan verder worden opgebruikt vanaf het tweede kwartaal.

  Wil je van deze maatregel gebruik maken, raden we aan om hiervoor  (opnieuw) een afzonderlijke schriftelijke akkoordverklaring van je werknemer te vragen. Zo weet jij perfect wat de afspraken zijn gedurende deze periode, en je werknemer ook.

Maximumgrenzen en inhaalrust

Hou wel rekening met de grenzen van 11 uur per dag en 50 uur per week die je ook niet mag overschrijden wanneer je deze vrijwillige overuren gebruikt. Hiervoor worden alle uren meegeteld, inclusief inhaalrust en eventuele vakantiedagen die je werknemers nu opnemen.

Voor de vrijwillige overuren zelf, krijgt je werknemer geen inhaalrust. Je betaalt deze uren bijkomend uit op het einde van de betaalperiode. Wil je toch inhaalrust voorzien, neem dan contact op met onze consultants hoe je hier correct mee moet omgaan.

Houd bovendien ook rekening met de Europese grens voor arbeidsduur. Dit wil zeggen dat de arbeidstijd voor elke periode van 4 maanden nooit meer dan 48 uur mag zijn.

Overloon

Normaal gezien betaal je voor de vrijwillige overuren een overloon als de overloongrens overschreden wordt. Dit moet echter niet voor de 120 extra vrijwillige overuren.

(Para)fiscale behandeling

(Het saldo van de) 120  extra vrijwillige overuren  in het vierde kwartaal van 2020 en in het eerste kwartaal van 2021 zullen ook nu weer vrij van RSZ-bijdragen zijn.

Er moet ook  geen bedrijfsvoorheffing worden afgehouden. De werknemer betaalt op deze uren geen personenbelasting.

Opgelet, het gaat hier om voordelen die worden toegepast op overuren. De leidinggevenden en andere werknemers die niet onderworpen zijn aan de bepalingen rond arbeidsduur kunnen hiervan dus geen gebruik maken.

Hulp nodig?

Acerta kan je helpen met een modelverklaring en/of voor verder advies bij het correct invullen van de modelverklaring die je al hebt voor deze bijkomende mogelijkheden. Je kan hiervoor contact opnemen telefonisch 016 24 53 24 of via mail.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates