Welkom bij Infino: het nieuwe kinderbijslagfonds van Acerta en Securex!

19 juni 2018

Naar aanleiding van de hervorming van de kinderbijslag besloten Acerta en Securex hun krachten te bundelen in een nieuw kinderbijslagfonds, Infino is geboren! In deze bijdrage geven we u graag een woordje uitleg bij wat er nu precies voor u en uw gezin verandert.

Wij zijn Infino!

Met de zesde staathervorming werd beslist dat elke regio (Vlaamse Gemeenschap, Waalse Gewest, Brussel Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap) verantwoordelijk wordt voor de organisatie van de gezinsbijslag. Ieder bestaand kinderbijslagfonds diende dan ook een nieuwe erkenningsaanvraag in te dienen om in elke regio afzonderlijk actief te kunnen blijven als uitbetalingsactor voor de kinderbijslag, behalve in de Duitstalige Gemeenschap, aangezien deze deelentiteit voortaan zelf zal instaan voor de uitbetaling van de gezinsbijslagen.

In deze tijden van grote verandering bundelen Acerta en Securex hun krachten en zo zag Infino het levenslicht. Infino heeft inmiddels een erkenning als uitbetalingsactor voor Vlaanderen, in Wallonië is de erkenningsprocedure opgestart en voor Brussel worden ten gepaste tijde de nodige acties ondernomen.

Wie klant is bij infino is geen nummer! Bij ons komen gezinnen eerst. Voor jou zetten we al onze kennis en middelen in. Zit je als (toekomstige) ouder met vragen, dan kan je ons altijd contacteren. Daarnaast kan je er steeds op vertrouwen dat je kinderbijslag tijdig en correct wordt betaald.

Kindje op komst! Met de geboortepremie krijg je alvast een duwtje in de rug.

Bij de geboorte van een kind komt heel wat kijken, de kinderkamer moet in orde gemaakt worden, de baby-uitzet gekocht, … met de geboortepremie krijg je alvast een duwtje in de rug.

De geboortepremie kan de toekomstige ouder (vader of moeder) zelf eenvoudig aanvragen.

Tot eind dit jaar heb je recht op deze premie wanneer je in België werkt als loontrekkende of zelfstandige of je je in een gelijkgestelde situatie (bv vakantie, educatief verlof …) of toekenningssituatie (bv werkloosheid, ziekte, pensionering …) bevindt. Vanaf 2019 wordt het recht op het “startbedrag geboorte” bepaald op basis van het domicilie van de zwangere moeder in één van de deelentiteiten van ons land (Vlaanderen, Wallonië, Brussel of de Duitstalige gemeenschap).

Je kan je aanvraag hier doen van zodra je 6 maanden zwanger bent. De premie zelf betalen we, ten vroegste, uit, aan de toekomstige moeder , in de achtste maand van de zwangerschap.

Op dit moment ontvang je voor je eerste kindje een geboortepremie van 1247,58 euro in Vlaanderen, in Brussel, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap ontvang je 1272, 52 euro. Voor ieder kindje van een meerling ontvang je ook dit bedrag, ongeacht of het je eerste kindje is of niet.

Voor ieder volgend kindje ontvang je 938,66 euro in Vlaanderen en 957,42 euro in Brussel, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap .

Vanaf 1 januari 2019 verandert het bedrag in Vlaanderen en ontvang je voor ieder kind een vast startbedrag geboorte van 1.100 euro.

Van zodra je aanvraag is goedgekeurd, zorgen we bij Infino bovendien dat je, na de geboorte van je kindje, maandelijks je kinderbijslag (vanaf 01/01/2019 basisbedrag genoemd) ontvangt, je hoeft hiervoor verder niets te doen.

Handige tip: ook bepaalde andere organisaties zullen je voordelen toekennen wanneer je een kindje verwacht, denk maar aan je mutualiteit of gemeente. Ga zeker ook even bij hen langs met dit heuglijke nieuws!

Kinderbijslag of groeipakket?

U las het al, de kinderbijslag wordt momenteel ingrijpend hervormd. Vanaf 2019 is de woonplaats van je kind bepalend met betrekking tot de regeling van de kinderbijslag, bovendien ontstaan er vanaf dat moment ook verschillen tussen de gemeenschappen en gewesten van ons land. We geven je graag een overzichtje.

Vlaanderen

Groeipakket

Vanaf 1 januari 2019 spreken we in Vlaanderen niet langer over de kinderbijslag, we hebben het voortaan over het Groeipakket voor kinderen. Het Groeipakket staat voor een totaalpakket aan financiële middelen dat de Vlaamse overheid aan elk kind dat in Vlaanderen woont, wil toekennen in het kader van het gezinsbeleid. Een gloednieuw systeem dat ieder kind gelijke kansen biedt, met gezinsbijslagen, selectieve participatietoeslagen en bovendien enkele nieuwe toelagen.

Concreet betekent dit dat ieder kind dat, vanaf 2019 geboren wordt, in een vereenvoudigd systeem, een basisbedrag ten belope van 160 euro per maand ontvangt.

Voor alle kinderen die vóór 1 januari 2019 geboren zijn, zijn er overgangsmaatregelen voorzien. Voor je eerste kindje ontvang je op dit moment 92,09 euro per maand, voor je tweede kindje 170,39 euro per maand en vanaf het derde kindje bedraagt de kinderbijslag momenteel nog 254,40 euro per maand. Het totaalbedrag dat je voor jouw kinderen ontvangt op 01/01/2019, verandert niet.

Je ontvangt het basisbedrag onvoorwaardelijk tot en met de maand waarin je kind 18 jaar wordt. Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is er mogelijk recht tot de leeftijd van 21 jaar.

Indien je kind na die leeftijdsgrenzen nog studeert/ schoolverlater is, kan je, onder bepaalde voorwaarden, nog aanspraak maken op het groeipakket uiterlijk tot en met de maand waarin je kind 25 wordt.

Bovenop het basisbedrag krijgt elk kind jaarlijks een universele participatietoeslag (=schoolbonus), die wordt uitbetaald in de maand augustus en varieert volgens de leeftijd van je kind.

Toeslagen

In bepaalde situaties ontvang je een toeslag bovenop het basisbedrag. We onderscheiden:

  • Zorgtoeslagen
  • Sociale toeslagen

De zorgtoeslag wordt maandelijks toegekend voor weeskinderen, pleegkinderen en kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Voor weeskinderen is een specifieke regeling uitgewerkt waarbij wel een onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen die al een ouder verloren hebben vóór 2019 en kinderen die pas na 2018 (half)wees worden.

Voor alle kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt éénzelfde regeling van toepassing, waarbij het bedrag van de tussenkomst bepaald wordt aan de hand van de ernst van de ondersteuningsbehoefte van het kind.

De pleegzorgtoeslag tenslotte wordt uitbetaald aan alle kinderen die vanaf 2019 geplaatst worden in een pleeggezin door bemiddeling of in opdracht van de overheid (Jeugdzorg). De huidige forfaitaire toeslag voor pleegkinderen zit ook vervat in de overgangsmaatregelen en wordt verder uitbetaald voor kinderen geplaatst in een pleeggezin vóór 2019, zolang er geen wijziging in die plaatsing gebeurt.

De sociale toeslag wordt toegekend op basis van het gezinsinkomen. Indien dit onder bepaalde grenzen blijft en rekening houdend met de gezinsgrootte, kan een toeslag worden toegekend per kind.

Deze toeslagen vervangen vanaf 1 januari 2019 het volledige stelsel van toeslagen zoals het vandaag bestaat, met dus enkele overgangsmaatregelen voor kinderen die op dit moment al aanspraak maken op een of andere toeslag.

Nieuwe toelagen

Om een optimale integratie in de samenleving te bevorderen en tevens de deelname aan het onderwijs te stimuleren, worden er vanaf 1 januari 2019, twee nieuwe toeslagen in het leven geroepen: de kinderopvangtoeslag en de kleutertoeslag. Deze toeslagen worden ook meteen toegekend aan kinderen die geboren zijn vóór januari 2019, indien voldaan is aan de gestelde voorwaarden.

De kinderopvangtoeslag wordt maandelijks toegekend en bedraagt € 3,17 per dag dat je baby of peuter wordt opgevangen in een door de Vlaamse Gemeenschap vergund kinderopvangverblijf dat niet inkomen gerelateerd (trap 0-1) is.

De kleutertoeslag is een jaarlijkse toeslag ten belope van €130 voor 3 en 4-jarige kinderen die ingeschreven zijn in een door Vlaanderen erkende kleuterschool.

Selectieve participatietoeslagen

Dit zijn de huidige studietoelagen. Deze toeslagen worden vanaf januari 2019 ook uitgekeerd in het kader van het gezinsbeleid.
Voor alle exacte bedragen en de procedures om deze bijslagen en toeslagen of toelagen aan te vragen verwijzen we u graag door naar onze website www.infino.be.

Brussel

In Brussel gaat de nieuwe wetgeving rond kinderbijslag sowieso pas op 1 januari 2020 van start. Woon je in Brussel dan blijft alles met andere woorden nog tot eind 2019 bij het oude. Zodra er meer gekend is over de wijzigingen die op dat moment in Brussel zullen doorgevoerd worden, zullen we u hierover uitgebreid informeren via onze website. Hou dus zeker www.infino.be in de gaten!

Duitstalige Gemeenschap

Ook de Duitstalige Gemeenschap lanceert vanaf 1 januari 2019 haar nieuwe kinderbijslagsysteem. Alle gezinnen gaan automatisch over naar dat nieuwe systeem. Het voor de maand december 2018 ontvangen bedrag blijft behouden tot het nieuwe bedrag voordeliger wordt of het aantal rechthebbende kinderen in het gezin verandert. Het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap betaalt de kinderbijslag voor alle gezinnen.

Wallonië

In Wallonië ten slotte wordt de lancering van de nieuwe kinderbijslag in twee delen opgesplitst.

Vanaf 1 januari 2019 neemt Wallonië de betaling van de kinderbijslag over. De huidige bedragen blijven wel van toepassing. Daaraan verandert niets wanneer je kinderen in Wallonië wonen.

De nieuwe basisbedragen zullen in Wallonië dan weer pas van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020 en dit enkel voor kinderen die vanaf dan geboren worden. Kinderen jonger dan 18 jaar ontvangen vanaf 2020 elke maand een bedrag van € 155.

Let wel, vanaf 2019 worden enkele nieuwe maatregelen van kracht. Zo zal er een sociale toeslag betaald worden voor bepaalde kinderen op basis van het inkomen en wordt een automatisch recht op kinderbijslag tot 21 jaar van toepassing, behalve wanneer het kind werkt of werkloosheidsuitkeringen ontvangt.

Meer info over het startbedrag of groeipakket? Breng dan zeker een bezoek aan de website van Infino, partner van Acerta.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates