Vorige

Acerta Consult als Apojo's gids naar inclusieve tewerkstelling

#Werkgevers

Apojo ondersteunt mensen met een handicap om hen een gelukkig en comfortabel leven te bieden. We werken nauw samen met 13 voorzieningen in een aparte vzw om zo de ondersteuning aan zorgbehoevenden te garanderen. Van daaruit kwam ook de behoefte om met Acerta Consult samen te werken.

Leestijd: Later lezen?

Beperkte inzetbaarheid van medewerkers voor verschillende voorzieningen

Het probleem was dat de medewerkers initieel voor één voorziening werkten waardoor ze niet voor de andere voorzieningen aan de slag konden. Dus zijn we gaan zoeken naar geschikte oplossingen. Werknemers delen via Bridge bleek voor ons een sluitend concept. Een belangrijk aspect was het gemak voor de medewerker, zodat hij/zij op voorhand wist wat kon en niet kon. Evenzeer creëerde dit meer duidelijkheid voor de deelnemende organisatie​.

“Op deze manier hebben we met alle partners een overeenkomst gesloten zodat we onze mensen op een gemakkelijke manier kunnen inzetten voor de hele organisatie. “

Walter Verheyden, Algemeen Directeur

Samenwerken voor inclusie van personen met beperkingen

We zijn een groep van organisaties die mensen met een beperking ondersteunen en werken hiervoor met subsidies. We hebben ondermeer een zorgpunt waar mensen met een beperking met hun vragen bij ons terecht kunnen. Daarnaast is er ook een centrale preventiedienst en zijn er diverse projecten zowel zorg-gerelateerd als op het vlak van HR en facilitaire dienstverlening. Wij betrachten door de samenwerking een aanbod te realiseren voor alle personen met en beperking die een ondersteuningsvraag hebben binnen de regio Oost Brabant. 

Acerta Consult heeft conceptueel ondersteund. We hebben samen de opties overlopen en de huidige en voor- en nadelen afgewogen. Acerta heeft dit voor ons uitgeschreven, rekening houdend met de juridische implicaties voor deze specifieke situatie.

“Je hebt een goede basis nodig om aan te tonen dat dit de juiste aanpak was. Daarin was de deskundigheid van Acerta Consult ook heel belangrijk.”

Uitbreiding van tewerkstelling volgens succesvolle aanpak

Vanuit mijn rol heb ik dit traject meegetrokken om iedereen mee aan boord te krijgen. Het advies van Acerta hebben we voorgelegd aan het bestuur en dat advies werd ook gevolgd. Anders is het heel moeilijk om aan zo’n traject te beginnen. Naast het juridische luik heeft Acerta ook inhoudelijk meegewerkt. De juridische kant was de vertaalslag hiervan. 

Voor ons was dit een zeer efficiënte manier van werken. De sector is ook heel specifiek en vraagt een gerichte aanpak om onze subsidies te laten gelden. De kans is dan ook zeer reëel dat meer medewerkers volgens deze aanpak tewerkgesteld zullen worden. We sluiten op termijn niet uit dat deze mensen buiten het netwerk worden gedeeld. Maar nu delen we de medewerkers enkel met onze huidige partners.

Op weg naar succes: gekaderde aanpak met Acerta Consult

Het gevoel hebben dat het voldoende gekaderd en sluitend is, was het grootste voordeel. We wilden ook absoluut vermijden dat er fouten werden gemaakt die ons in de problemen konden brengen. Ook onze medewerkers moesten goed omkaderd worden. Voordien was het altijd zoeken naar een alternatieve oplossing maar dat was nooit het meest sluitende concept. De medewerkers die ingestapt zijn, hebben het ook mee vormgegeven en waren actief betrokken. Hoewel het proces nu is voltooid en succesvol is afgerond, kijken we ernaar uit om in de toekomst opnieuw samen te werken met Acerta om vergelijkbare initiatieven op te zetten.

Net als Apoje de sprong wagen?

Met Bridge van Acerta beschik je over een globaal en geïntegreerd proces om volledig wettelijk werknemers te delen. Zowel jij, de andere betrokken werkgever(s) als je werknemers zijn 100% zeker dat alles in orde is.

Neem contact op!
logo apojo_acerta

Deel dit ondernemersverhaal