Vorige

JSR Micro uit Haasrode zet volop in op duurzaamheid

#Werkgevers

Duurzaam werken en een klimaatvriendelijk hr-beleid voeren zijn niet alleen vanzelfsprekend geworden, ze gaan ook hand in hand. Maar hoe pak je dat als bedrijf concreet aan? Johan Vercammen, HR Directeur bij JSR Micro, legt uit hoe zij hier, met de hulp van Acerta, invulling aan geven.

Leestijd: Later lezen?

JSR Micro is een filiale van een Japanse multinational die materialen produceert voor andere bedrijven, en dan met name voor de productie van halfgeleiders en de farmaceutische industrie. Op de site van het bedrijventerrein in Haasrode stellen ze een 215 mensen tewerk. JSR Micro rekent al meer dan 25 jaar op de ondersteuning van de hr-experten van Acerta.

"Binnen JSR Micro werken we al heel wat jaren aan een duurzaam klimaatbeleid. Dat doen we vooral door onze productieprocessen zoveel mogelijk te optimaliseren. Zo houden we het energieverbruik én de afvalproductie zo laag mogelijk."

Binnen JSR Micro werken we al heel wat jaren aan een duurzaam klimaatbeleid. Dat doen we vooral door onze productieprocessen zoveel mogelijk te optimaliseren. Maar ook op vlak van personeelsbeleid trekken we die duurzame lijn door.

Johan Vercammen, HR Directeur – JSR Micro

Momenteel bouwt JSR Micro bijvoorbeeld op hun site in Haasrode aan een eigen waterzuiveringsinstallatie om zo de ecologische voetafdruk nog wat te verkleinen. "Voordien werd ons afvalwater opgehaald en elders verwerkt. Door die waterzuivering onsite te houden, sparen we heel wat transportkilometers en -CO2 uitstoot uit. Bovendien kunnen we dat water nadien terug gebruiken in ons productieproces. Een win-win dus."

Duurzaam personeelsbeleid

Maar niet alleen op het vlak van productie heeft JSR Micro aandacht voor duurzaamheid. Die lijn trekt het bedrijf ook door naar hun personeelsbeleid. Meer nog, ze maken er een team-building activiteit van. "Al een aantal jaar organiseren we de i-Kyoto-actie voor onze werknemers," vertelt Johan. "Van april tot eind september stimuleren we hen om de auto te laten staan en zoveel mogelijk met een alternatief, en dus groener, vervoermiddel te pendelen. De deelnemers registreren dagelijks hun woon-werkkilometers en zo kunnen ze zelf ook perfect opvolgen hoeveel CO2 ze besparen. Aan het eind van de actie krijgen ze een leuke verrassing. We willen het natuurlijk ook elk jaar beter doen en tot nu toe is dat altijd gelukt!"

JSR Micro biedt zijn werknemers ook tal van vervoersalternatieven via het personeelsbeleid uitgewerkt, met ondersteuning van Acerta Consult.  "Het fietsleaseplan is ondertussen al 7 jaar oud, dus van lang voor de hype," lacht Johan. "Maar daarnaast bieden we onze mensen ook opties zoals een Blue-bike-abonnement voor wie met de trein reist en het laatste stuk van het station naar kantoor wil fietsen. Ook het wagenpark wordt steeds groener. We hebben al een aantal jaar plug-in hybridewagens en vanaf 2023 zullen we zelfs volledig elektrisch gaan wat de nieuwe bedrijfswagens betreft. Bovendien bieden we onze werknemers ook tal van opties voor het laden van die elektrische voertuigen: thuisladen en publiek laden via een laadpas en laadpunten op de bedrijfsparking. Of je kan als werknemer kiezen voor het cash-for-car-systeem en de wagen laten voor wat hij is. Een keuze die zo ongeveer 1 op 10 werknemers maakt, " aldus Johan. JSR Micro zat ook samen met de hr-experten van Acerta om hun policy voor het implementeren van de fietsleaseplannen en het cash-for-car-systeem op punt te zetten. Een Acerta Inhouse collega zorgde dan weer voor de succesvolle implementatie en opvolging.  

ABC-model en duurzaam beleid gaan hand in hand bij JSR Micro

Ook personeel is een resource waar je als bedrijf duurzaam mee om moet gaan. Dat hebben ze bij JSR Micro goed begrepen. Zo werken ze actief aan het welzijn van hun medewerkers, met een personeelsbeleid dat helemaal past in het ABC-model: geef je medewerkers autonomie, zorg dat ze zich betrokken voelen bij het bedrijf en stimuleer hun competenties. Op die manier haal je het beste uit je mensen naar boven.

Autonomie

"We geven onze mensen heel wat autonomie bij invulling van hun werkuren," legt Johan uit. "Voor de bedienden betekent dit vooral glijdende uren, maar ook de mensen in de productie die in shiften werken krijgen een relatief grote autonomie als het gaat om het wisselen van een shift."

Die autonomie is ook te merken in de thuiswerkpolicy. "Iedereen die kan thuiswerken, mag thuiswerken," verklaart Johan. "Vanuit de organisatie hebben we eigenlijk maar 1 algemene regel wat dat betreft: minimum 1 dag per week op kantoor werken. Hoe de overige tijd wordt ingevuld, laten we de medewerkers en teams onderling zelf bepalen. En dat werkt prima." JSR Micro staat in nauw contact met de juridische experten van Acerta om ervoor te zorgen dat de thuiswerkpolicy aan alle wettelijk vereisten voldoet (en blijft voldoen).

Betrokkenheid

"De i-Kyoto-actie is elk jaar weer een groot succes en draagt veel bij tot het samenhorigheidsgevoel binnen de organisatie," zegt Johan. "Dat is iets dat we vanuit het beleid ook proberen te stimuleren via allerlei andere acties. Zo vieren we elke maand de jarigen. Zij brengen de taart mee en het hele bedrijf komt dan samen in de cafetaria voor een lekker stukje taart. Dat is een traditie die al heel lang mee gaat en waar de medewerkers heel veel waarde aan hechten," vertelt Johan.

Respect voor elkaar is daarbij een belangrijke factor. "We willen het contact tussen managers en medewerkers zo open mogelijk houden," legt Johan uit. "Onze medewerkers weten dat de deuren van het hoger management open staan. Op die manier hebben mensen het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt en zullen ze ook sneller een probleem durven aankaarten. Dialoog is daarbij ontzettend belangrijk, hoewel dat soms niet even gemakkelijk is."

Competenties

JSR Micro zet heel erg in op de tewerkstelbaarheid en zelfontplooiing van hun personeel. Interne mobiliteit is daarbij een belangrijke factor. "We publiceren onze vacatures ook intern," zegt Johan. "Zo stimuleren we onze medewerkers om te groeien en wat buiten hun comfortzone te treden. Onze policy: wanneer er nog 2 gelijkwaardige kandidaten overblijven in een selectieproces dan kiezen we standaard voor de interne kandidaat. Onze ICT-manager is bijvoorbeeld ooit gestart als QC lab manager. En een productiemanager was jarenlang EHS-manager."

Het personeelsbeleid bij JSR Micro is heel erg gericht op persoonlijke groei. Het is zelfs zo belangrijk dat het bedrijf daar een KPI aan vastgehangen heeft: elke werknemer moet per jaar 35u opleiding volgen. Via een e-learning-platform kunnen medewerkers zelfstandig heel wat opleidingen volgen. "De opleidingen die we aanbieden aan onze mensen zijn heel gevarieerd en zijn niet enkel gericht op 'tewerkstelbaarheid'. Een aantal opleidingen zijn uiteraard verplicht in het kader van veiligheid en onboarding bijvoorbeeld, maar veel van de opleidingen zijn ook vrijblijvend en gericht op zelfontplooiing."

"Tijdens de pandemie hebben we bovendien extra ingezet op het welzijn en de psychische gezondheid van onze mensen via het Mindlab-platform. Dat biedt opleidingen en infosessies rond persoonlijk welzijn aan, samengesteld door psychologen. Heel wat werknemers hebben daar ondertussen al gebruik van gemaakt en dat is ook iets wat we in de toekomst gaan behouden.” voegt Johan tot slot nog toe.

Motiverend hr-beleid met het ABC-model

Gezonde motivatie is de beste brandstof voor sterk presterende medewerkers die goed in hun vel zitten. Maar hoe houd je je medewerkers gemotiveerd? En hoe houd je die motivatie hoog op de agenda in je hr-beleid? 

Ontdek het ABC-model

Deel dit ondernemersverhaal