Vorige

Moderne verloning met nadruk op individuele keuzes bij SBB

#Werkgevers

Dienstverlener SBB wil met haar flexibel verloningsplan de nadruk leggen op de keuzevrijheid van de individuele werknemer.

Leestijd: Later lezen?

Aan het woord is Mia Deridder, HR-directeur van SBB Accountants & Adviseurs, een adviesbureau dat aan meer dan 23.000 ondernemingen een brede expertise aanbiedt in accountancy, fiscaliteit, omgevings- en zakelijk recht vanuit 28 kantoren in Vlaanderen: “Wij hebben het over wat we het Flexplan noemen. Het  flexibel verloningsplan legt volop het accent op de keuzevrijheid van het individu, van de medewerker. We boden in het verleden een klassiek loonpakket aan met de traditionele componenten. Maar we sprongen daar nergens echt mee uit. Daarenboven zijn componenten steeds van toepassing voor de ganse populatie of voor vaste groepen van medewerkers. Als je bijvoorbeeld een groepsverzekering aanbiedt, moet je het aan iedereen of toch voor grotere groepen van medewerkers op dezelfde manier aanbieden. Omdat we een moderne en aantrekkelijke werkgever willen zijn, hebben we – met respect voor de wettelijke regels – een analyse gemaakt van de mogelijkheden om meer individuele keuzevrijheid in de besteding van het loonpakket aan te bieden. We zijn vier jaar geleden aan de slag gegaan met ons nieuw systeem en stellen vast dat de werknemerstevredenheid, de betrokkenheid en ons werkgeversmerk een groot stuk verhoogd zijn.

We zijn vier jaar geleden aan de slag gegaan met ons nieuw systeem en stellen vast dat de werknemerstevredenheid, de betrokkenheid en ons werkgeversmerk een groot stuk verhoogd zijn.

Mia Deridder, HR-directeur van SBB Accountants & Adviseurs

Componenten

De medewerkers kunnen op drie domeinen van het loonpakket kiezen om te flexibiliseren. Om te beginnen is er een stuk brutoloon. Het gedeelte van brutoloon dat kan geflexibiliseerd worden is geplafonneerd om er voor te zorgen dat de minimumlonen die in de sector van toepassing zijn gerespecteerd worden. Mia Deridder: “Ons tweede luik betreft het flexibiliseren van de jaarpremie, een jaarlijks toegekende premie waarvan de werknemers ons vooraf moeten laten weten of ze die willen flexibiliseren. De derde component bestaat uit de extrelegale vakantie- en anciënniteitsdagen, die werknemers kunnen verkopen. Met deze 3 budgetcomponenten kunnen voordelen op individueel niveau gekozen worden. Daarnaast blijven we alle klassieke looncomponenten aanbieden die de doorsnee werkgever ter beschikking stelt.

Wagens

Volgens Mia Deridder heeft SBB ook voor de wagens een aparte aanpak. Ook daar laat men de medewerker zelf kiezen: “Het verkrijgen van een wagen is bij ons een keuze geworden, waarvoor men het brutoloon aanwendt. Men opteert of voor een wagen, of voor een hoger brutoloon. Ik stel vast dat de regelgeving bedrijfswagens niet langer  aanmoedigt en dat jongeren minder snel naar een wagen grijpen. Ik zie dat bij ons 40% niet voor de wagen gaat. Dat heeft te maken met onze jonge werknemerspopulatie, die dicht bij onze kantoren woont omdat we verspreid zijn over gans Vlaanderen.  Anderzijds hebben heel wat jonge gezinnen een wagen nodig om de kinderen naar school en hobby te brengen. Dat verklaart de 60%.

Besparen

Flexibele verloningsplannen initiëren en onderhouden, kost veel administratie, een jaarlijkse check van alle voordelen en is dus tijdsintensief voor een hr-afdeling, weet de HR Directeur van SBB: “Het zeker niet onze bedoeling te besparen via onze flexibele verloningsplannen, integendeel. We hebben de volledige werkgeverskost van een component meegenomen in het te besteden budget. De kost van een gekozen voordeel wordt dan wel in rekening gebracht van het individuele budget maar de meerkosten binnen de hr-afdeling worden niet aangerekend. We zijn daar heel transparant over naar de medewerkers.

Corona

Toen Corona de kop, opstak had SBB net gecommuniceerd over de nieuwe policy inzake telewerk en structureel thuiswerk, geeft Deridder mee: “We hadden juist de uitrol gedaan naar laptops voor alle medewerkers. Onze werknemers hadden het moeilijk met de idee dat ze van thuis uit moesten werken en kwamen liever naar kantoor. Vandaag hebben we het structurele telewerk omarmd en bekijken we een mogelijke uitbreiding. Door dat hybride werk kreeg onze keuzelijst van het verloningsplan er nog een luikje bij. Een nieuw voordeel betreft een zit- of statafel en een bureaustoel, waarvoor we een beroep deden op onze eigen leverancier om met kwalitatief materiaal te kunnen uitpakken. We zagen dat er nood was om thuis de juiste accommodatie te hebben en voegden dat materiaal toe aan ons flexibel plan tegen interessante voorwaarden.” 

Kies voor een flexibel loonbeleid

Geef je medewerkers inspraak in de samenstelling van hun loonpakket via een cafetariaplan. Je kan inspelen op de wensen van je medewerkers, het is volledig juridisch correct én het is ook voor jou als werkgever financieel interessant.

Ontdek de voordelen

Deel dit ondernemersverhaal