Vakantie en verlof

Leestijd: Later lezen?

Bij een degelijk personeelsbeleid komt heel wat kijken op sociaal en juridisch vlak. Acerta helpt je met raad en daad en is meteen mee met elke wijziging. Hier vind je alvast meer informatie over je rechten en plichten qua vakantie en verlof.

Ouderschapsverlof

Kersverse ouders hebben recht op moederschapsverlof en geboorteverlof voor de vader. Die worden toegekend naar aanleiding van een geboorte of adoptie. Wat zijn de voorwaarden, hoe lang duurt dit verlof en hoe wordt het vergoed?

Andere soorten verlof

Educatief verlof, tijdskrediet, klein verlet en sociaal verlof. Ze werden in het leven geroepen om werk te kunnen combineren met zorg, studies, onvoorziene en andere privé omstandigheden. Acerta zet de regels op een rijtje.

De zomerregeling en piekperiode

Dalen de bedrijfsactiviteiten tijdens de zomermaanden of is dit juist een piekperiode? Wat jouw situatie ook is, het is belangrijk dat er altijd de juiste hoeveelheid personeel aanwezig is. We vertellen je graag hoe je het beste pieken en dalen in de bedrijfsactiviteit opvangt.

Thuis- en telewerk in de lift

Flexibele werktijden en arbeidsomstandigheden dragen bij tot een wendbare onderneming. Ook je medewerkers zijn vragende partij voor telewerk: minder tijdverlies in files en een betere balans tussen werk en privé. Acerta geeft een stand van zaken, en licht ins & outs toe.

Sociaal verlof

Als je medewerker onverwacht afwezig is voor een dringende reden, dan verleen je hem sociaal verlof. Maar onder welke omstandigheden moet je sociaal verlof verlenen? Hoe gaat dit juist in zijn werk? En wat is het verschil met klein verlet? Acerta legt het je uit en ondersteunt je als expert ter zake.

Paritair comité

Een paritair comité groepeert ondernemingen met gelijkaardige economische activiteiten. Werkgevers én medewerkers zijn erin vertegenwoordigd om samen een uniforme regelgeving uit te werken.

Cao bepalen

De afspraken rond lonen, premies en toeslagen, werktijden, vakantiedagen, aanvullende verzekeringen en andere loon- en arbeidsvoorwaarden liggen doorgaans vast in een cao. Zo’n collectieve arbeidsovereenkomst komt tot stand door onderhandelingen tussen werkgever(s) of werkgeversorganisaties en vakbonden.

Seizoenarbeid land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw, sier- en fruitteelt gaan gepaard met extra drukke periodes. Voor die pieken zijn extra werkkrachten meer dan welkom. Seizoenarbeid brengt eigen richtlijnen en voordelen mee.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers