Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Personeelsbeleid

Leestijd: Later lezen?

Bij een degelijk personeelsbeleid komt heel wat kijken op sociaal en juridisch vlak. Acerta helpt je met raad en daad en is meteen mee met elke wijziging.

Andere soorten verlof

Educatief verlof, tijdskrediet, klein verlet en sociaal verlof. Ze werden in het leven geroepen om werk te kunnen combineren met zorg, studies, onvoorziene en andere privé omstandigheden. Acerta zet de regels op een rijtje.

De zomerregeling en piekperiode

Dalen de bedrijfsactiviteiten tijdens de zomermaanden of is dit juist een piekperiode? Wat jouw situatie ook is, het is belangrijk dat er altijd de juiste hoeveelheid personeel aanwezig is. We vertellen je graag hoe je het beste pieken en dalen in de bedrijfsactiviteit opvangt.

Thuis- en telewerk in de lift

Flexibele werktijden en arbeidsomstandigheden dragen bij tot een wendbare onderneming. Ook je medewerkers zijn vragende partij voor telewerk: minder tijdverlies in files en een betere balans tussen werk en privé. Acerta geeft een stand van zaken, en licht ins & outs toe.

Sociaal verlof

Als je medewerker onverwacht afwezig is voor een dringende reden, dan verleen je hem sociaal verlof. Maar onder welke omstandigheden moet je sociaal verlof verlenen? Hoe gaat dit juist in zijn werk? En wat is het verschil met klein verlet? Acerta legt het je uit en ondersteunt je als expert ter zake.

Paritair comité

Een paritair comité groepeert ondernemingen met gelijkaardige economische activiteiten. Werkgevers én medewerkers zijn erin vertegenwoordigd om samen een uniforme regelgeving uit te werken.

Cao bepalen

De afspraken rond lonen, premies en toeslagen, werktijden, vakantiedagen, aanvullende verzekeringen en andere loon- en arbeidsvoorwaarden liggen doorgaans vast in een cao. Zo’n collectieve arbeidsovereenkomst komt tot stand door onderhandelingen tussen werkgever(s) of werkgeversorganisaties en vakbonden.

Seizoenarbeid land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw, sier- en fruitteelt gaan gepaard met extra drukke periodes. Voor die pieken zijn extra werkkrachten meer dan welkom. Seizoenarbeid brengt eigen richtlijnen en voordelen mee.

Flexi-jobs

Extra hulp nodig? Dan kan een tijdelijke werkkracht via een flexi-job een oplossing zijn. Komt jouw sector in aanmerking voor dit stelsel? Wat zijn de voordelen? We lichten de regel- en wetgeving toe.

Normale arbeidsduur

Wat is de normale arbeidsduur en mogen je medewerkers hiervan afwijken? De arbeidswet is streng als het gaat over het respecteren van arbeidstijden en rust. In dit dossier lichten we de regels toe.

Arbeidsstatuut

Je medewerker het juiste arbeidsstatuut geven is belangrijk. Maar wat is nu het verschil tussen een arbeider en bediende? En waarom moet je een correct arbeidsstatuut voorzien?

Nachtarbeid

Bij wet is nachtarbeid eigenlijk verboden. Toch bestaan er heel wat uitzonderingen op deze regel. In dit dossier behandelen we deze uitzonderingen en de voorwaarden voor nachtarbeid.

Personeelsadministratie

Een van de belangrijkste taken van je hr-medewerkers is het beheren van je personeelsadministratie. Die laatste zorgt er immers voor dat jij als werkgever voldoet aan het arbeidsreglement en dat je medewerkers genieten van de nodige sociale bescherming.

Pensioen, de verplichtingen van de werkgever

Zwaai je binnenkort een medewerker uit die op pensioen gaat? Da’s natuurlijk vooral spannend voor je medewerker, maar ook voor jou. Want ben jij wel goed voorbereid op dat vertrek? Hoe zit het eigenlijk met jouw wettelijke verplichtingen als werkgever? In dit dossier vertellen we je er alles over.

Detachering

Ontvangt je bedrijf een tijdelijke werkkracht uit het buitenland of stuur je zelf een medewerker naar het buitenland? Dan doe je dit het best via een detachering. In dit dossier bespreken we alle formaliteiten die bij een detachering horen.

Arbeidsreglement

In een arbeidsreglement staan de wederzijdse rechten en plichten van werkgever en medewerkers opgetekend. Het opstellen en wijzigen vereist kennis van zaken en een strikte naleving van procedures. Zo voldoe je aan je juridische verplichtingen en bevorder je de verstandhouding met je medewerkers.

Het opstellen van een bedrijfspolicy

Duidelijke afspraken: daar is iedereen bij gebaat. Zeker je medewerkers, want ze weten dan aan welke verwachtingen ze moeten voldoen. De meeste van die afspraken liggen sowieso vast in een arbeidsreglement en in cao’s. Maar in elk bedrijf bestaan nog heel wat ongeschreven regels, bijvoorbeeld rond internetgebruik, thuiswerk of andere actuele onderwerpen. Die regels kun je vastleggen in een zogenaamde bedrijfspolicy.

Vergaderen in tijden van telewerk

Door het coronavirus werken we massaal thuis. Dat heeft een grote impact op onze manier van samenwerken. Vlot communiceren en voldoende overleggen met je werknemers: dat is essentieel om taken doordacht aan te pakken. Maar via welke kanalen blijf je het eenvoudigst in contact? En hoe frequent plan je gesprekken in met je werknemers? We geven je enkele richtlijnen.

Je beleid rond telewerk uitbreiden

Werkten jouw werknemers al af en toe van thuis uit? De coronacrisis dwingt ons vandaag allemaal tot telewerk. Dat is een hele aanpassing op verschillende vlakken. Hoe stem jij je beleid best af op thuiswerk? Leg de nieuwe afspraken met je werknemers schriftelijk vast.

Personeelsbeleid in tijden van telewerk

Efficiënt met je medewerkers omgaan terwijl ze thuis telewerken: het is allerminst makkelijk. Toch moet je de vinger aan de pols houden en je medewerkers op de juiste manier blijven motiveren. Ze hebben immers nu meer dan ooit nood aan vertrouwen en positief leiderschap. Lees hoe je je personeelsbeleid aanpast aan tijden van noodgedwongen telewerk.

Kan ik seizoensarbeiders tewerkstellen tijdens de coronaperiode?

De land- en tuinbouwsector werd opgenomen in de lijst van essentiële én vitale sectoren die actief mogen blijven tijdens de coronaperiode. Goed nieuws, want dat wil zeggen dat je de bedrijfsactiviteiten mag hervatten. Maar hoe vang je het tekort aan werknemers op? Dat kan, met werknemers uit andere sectoren die je te hulp schieten onder het statuut van ‘seizoensarbeider’. Ook voor de al aanwezige buitenlandse seizoenswerknemers zijn de regels versoepeld.

Hoe herorganiseer je je werkvloer na corona?

Vanaf 4 mei gaan bedrijven terug open en mogen medewerkers dus terug fysiek naar het werk gaan. Maar het coronavirus is nog niet uit ons land verdwenen, het besmettingsgevaar is dus ook nog niet geweken.

Arbeidsduur

In bepaalde gevallen heeft wie meer dan 38 uur per week werkt, recht op inhaalrust of ADV-dagen. Maar hoe respecteer je de grenzen van de arbeidsduur, en wat zijn de uitzonderingen? Meer daarover in dit dossier.

Thuiswerkende medewerkers motiveren? Dat doe je zo!

Steeds meer bedrijven omarmen thuiswerk. Hoewel dat veel voordelen biedt voor je medewerkers is het voor jou als werkgever best een uitdaging. Je wil immers vermijden dat je personeel minder goed presteert. Het motiveren van je medewerkers is dus belangrijker dan ooit. Maar hoe doe je dat eigenlijk op afstand?

Zo ontdek en ontwikkel je het talent van je medewerkers

Niets is zo onmisbaar in je onderneming als goede medewerkers. Ze vormen de hoekstenen van je succes. Het is dus belangrijk dat je investeert in hun ontwikkeling. Maar hoe begin je eraan? En waar focus je op?

Tijdelijke werkloosheid: wat met studenten en flexi-jobs?

Veel werkgevers moesten door de coronacrisis een of meerdere van hun vaste medewerkers tijdelijk werkloos stellen. Maar hoe zit het met studenten en flexi-jobbers?

De do’s en don’ts van het ontslaggesprek

Juridisch ben je niet verplicht om een ontslaggesprek te voeren als je iemand wil laten gaan. Toch is het slim om dat wel te doen. Het is een kans om duidelijkheid te scheppen en het vormt een leermoment voor beide partijen. Maar het is niet eenvoudig om zo’n emotioneel gesprek goed te laten verlopen.

Outplacement: wat, wanneer en hoe?

Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis voor je medewerker. Daarom is het belangrijk dat je dit behalve juridisch correct ook menselijk afhandelt. Wil je nog een stapje verder gaan? Dan is outplacement de ideale oplossing. In heel wat gevallen ben je zelfs verplicht om outplacement aan te bieden.

Mag je de vakantieaanvraag van je medewerkers weigeren?

Als werkgever wil je natuurlijk dat je medewerkers gelukkig en gemotiveerd blijven. Maar je wil ook dat je onderneming floreert. Je kan bijvoorbeeld niet elke vakantieaanvraag goedkeuren: wat gebeurt er als al je personeel tegelijk weg is? Hoe zorg je er dan voor dat de vakantiedagen voldoende gespreid zijn? En wanneer mag je een vakantieaanvraag eigenlijk weigeren?

Thuiswerk en telewerk: leiderschap op afstand

Wanneer je medewerkers thuis of op locatie werken, is het belangrijk dat je als werkgever de vinger aan de pols houdt. Blijft het werk vlot verlopen? Zijn je medewerkers nog gemotiveerd? Hoe zorg je dat mensen zich verbonden blijven voelen en niet allemaal op een eilandje zitten?

Je team vlot door piekperiodes loodsen? Dat kan!

Vrijwel alle bedrijven krijgen te maken met periodes waarin er beduidend meer werk is. Als werkgever kijk je natuurlijk uit naar die periodes, maar tegelijk brengt het ook een hoop kopzorgen met zich mee.

Tijdelijke werkloosheid en de impact op de vakantie van je medewerkers

Het coronavirus gooide veel vakantieplannen overhoop. De een wil daardoor zijn vakantie uitstellen, terwijl de ander juist extra dagen wil opnemen. Als werkgever zit je ongetwijfeld ook met een hoop vragen.

Hoe bewaak je een goede work-life balance in je personeelsbeleid?

Je medewerkers houden voortdurend meerdere balletjes in de lucht: sterke prestatie neerzetten op het werk, het huishouden, sporten, een sociaal leven onderhouden, enzovoorts. Het is belangrijk dat jij je medewerkers probeert te helpen bij het bewaken van een goede work-life balance. Gelukkige en gezonde medewerkers zijn immers de sleutel tot succesvol ondernemen.

Een geoptimaliseerd personeelsbeleid: dé weg vooruit

De coronacrisis zette de werking van menig bedrijf helemaal op zijn kop. Los van de onzekerheid is het voor jou niettemin een kans om je interne werking te optimaliseren. Maar hoe maak jij je onderneming flexibel en futureproof?

Medewerkers delen: waarom en hoe?

Je medewerkers gedeeltelijk ergens anders onderbrengen of zelf personeel van een andere firma deels in dienst nemen: het klinkt misschien vreemd, maar het biedt veel voordelen. Je vermijdt collectieve ontslagen, vergroot de expertise binnen je onderneming en zet medewerkers flexibel in. En niet onbelangrijk: het is kostenbesparend.

Vervroegd pensioen: hoe zit het precies?

Wil je medewerker vroeger stoppen met werken? Dat kan, mits hij aan een aantal voorwaarden voldoet. Als werkgever ben je hier best op voorbereid, zodat je tijdig een vervanger kan zoeken. Maar wie heeft er eigenlijk recht op vervroegd pensioen? En kan je als werkgever iemand verplichten tot vervroegd pensioen als je bedrijf even minder goed draait?

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers