Vorige

Telewerkregistratieplicht weer van kracht

22 november 2021 Nele Mertens Werkgevers

Na een lange periode van een strenge aanbeveling tot telewerken, werd op het Overlegcomité van 17 november beslist om het telewerk weer te verplichten. Tot 19 december zal iedereen die van thuis uit kan werken dat verplicht vier dagen per week moeten doen. Vanaf 20 december zal de verplichting gelden voor drie dagen per week, met twee terugkeerdagen per week.  Acerta vat de regels voor je samen.

Leestijd: Later lezen?

Om die verplichting kracht bij te zetten, zal ook de registratie die werkgevers moeten doen van de niet-telewerkbare functies in hun onderneming herleven. Bovendien zal je weer een attest moeten afleveren aan de werknemers die niet kunnen telewerken dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkvloer rechtvaardigt.

Wat moet je registreren?

Je zal aan de RSZ moeten meedelen wie in je onderneming niet kan telewerken en dus toch nog op de werkvloer aanwezig zal zijn. Dat doe je door in de tool twee getallen mee te delen:

  • Het totaal aantal personen werkzaam in je onderneming. Je houdt rekening met iedereen die normaal gezien regelmatig op de werkvloer aanwezig is. Dat zijn niet alleen je eigen medewerkers die met een arbeidsovereenkomst, flexi-job kaderovereenkomst of aan RSZ onderworpen leerovereenkomst aan jou gebonden zijn, maar ook uitzendkrachten en werknemers van onderaannemers bijvoorbeeld, indien zij structureel voor jou werken.Ook de langdurig zieken en medewerkers in een vorm van loopbaanonderbreking vermeld je, net als de personen met een functie waarbij ze niet vaak op kantoor zijn zoals bijvoorbeeld koeriers.
  • Het aantal personen dat een functie uitoefent die ‘niet-telewerkbaar’ is. Die notie moet je strikt interpreteren: enkel de medewerkers die in geen enkel geval hun taken of een deel ervan thuis kunnen uitvoeren, tel je dus. Ook hier vermeld je de uitzendkrachten, vrijwilligers en werknemers van onderaannemers

Het gaat om de situatie op de eerste dag van de maand. Je neemt op die dag als het ware een foto van de personen werkzaam in je onderneming.

Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regels. Deze zullen dezelfde zijn als in de maanden april, mei en juni 2021, toen de telewerkregistratie ook al eens verplicht was. Je vindt het overzicht op de portaalsite van de sociale zekerheid. Zo geldt de verplichting bijvoorbeeld niet voor werkgevers die minder dan 5 personen aan het werk zetten. Het gaat daarbij niet enkel om de eigen werknemers, maar bijvoorbeeld ook uitzendkrachten. Ook werkgevers uit de zorgsectoren en het onderwijs zijn vrijgesteld van de aangifte. 

Hoe doe je dat?

De tool op de portaalsite van de sociale zekerheid zal vanaf woensdag 24 november opnieuw online worden gezet. Je doet de aangifte maand per maand en hebt de tijd tot de zesde kalenderdag van de maand om de aangifte voor alle vestigingen van je onderneming te doen. Je doet de aangifte dus per vestiging die je uitbaat.

Registratiepakket telewerk

Registratiepakket telewerk

Om het jou makkelijk te maken heeft Acerta twee tools gemaakt, die jou helpen om alles in orde te brengen.
Via het handige stappenplan kan je geen fouten maken.

Dit pakket kost €150 excl. btw.

Meer info over het pakket

Vanaf wanneer gelden de nieuwe richtlijnen?

Opgelet: voor de eerste aangifte zal het uitzonderlijk gaan over een langere periode dan een maand, namelijk de periode 20 november tot en met 31 december. De foto die men voor deze periode wil, betreft de situatie op woensdag 24 november. Je krijgt de tijd tot 30 november om de aangifte voor deze periode in orde te brengen.

Nadien doe je de aangifte maand per maand, zolang de verplichting tot telewerken van kracht blijft. Wijzigt er niets aan de situatie, dan volstaat je eerste aangifte. Voor de daaropvolgende maanden ben je dan vrijgesteld van de aangifte.

Opleidingen over thuiswerk

Om je thuiswerk optimaal te organiseren, organiseert Acerta Consult een reeks opleidingen over de verschillende facetten van het thuiswerk: een hr-labo over je thuiswerkbeleid en een opleiding Thuiswerk 2.0, over de juridische facetten en leidinggeven op afstand.  

Hr-labo over thuiswerkbeleid Thuiswerk 2.0

Deel dit artikel

Nele Mertens

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Langdurig zieke werknemers? Vermijd sancties
Werkgevers

Langdurig zieke werknemers? Vermijd sancties

18 mei 2022 Miet Vanhegen

Tijdens de ministerraad van 13 mei 2022 werden de verdere concrete plannen in de aanpak van het stijgende aantal langdurig zieken, goedgekeurd. Zo wil de regering in een volgende fase inzetten op responsabilisering van onder andere werkgevers en arbeidsongeschikte personen.

Lees meer
In drie stappen naar een succesvol vakantiebeleid
Werkgevers

In drie stappen naar een succesvol vakantiebeleid

11 mei 2022 Marijke Beelen

Iedereen heeft wel eens nood aan vakantie. Wist je dat een voltijdse werknemer recht heeft op 20 wettelijke vakantiedagen? Wil jij graag een succesvol vakantiebeleid in je organisatie? Volg dan deze stappen.

Lees meer
Wat verandert er voor werkgevers in april?
Werkgevers

Wat verandert er voor werkgevers in april?

31 maart 2022 Miet Vanhegen

De wet- en regelgeving verandert regelmatig, en dat heeft een invloed op jou als werkgever of op jouw medewerkers. Acerta geeft je daarom een overzicht van de sociaal-juridische wijzigingen die op de planning staan in april.

Lees meer