Vorige

Wat verandert er voor werkgevers in april?

31 maart 2022 Werkgevers
Miet Vanhegen

De wet- en regelgeving verandert regelmatig, en dat heeft een invloed op jou als werkgever of op jouw medewerkers. Acerta geeft je daarom een overzicht van de sociaal-juridische wijzigingen die op de planning staan in april.

Leestijd: Later lezen?

Mini-taxshift treedt in werking

De federale regering heeft een mini-taxshift met verschillende maatregelen afgeklopt om de lasten op arbeid te verlagen. De maatregelen treden in werking op 1 april 2022. Het gaat o.a. om de inperking van bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid en bijsturing van vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Je leest er hier meer over.

Sociaal akkoord voorziet nieuw bedrag GGMMI

Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) is een specifieke ondergrens voor het loon van je medewerkers, waarin niet enkel het maandloon, maar ook andere verloningselementen (zoals een eindejaarspremie of variabel loon) meegenomen worden.

Het GGMMI wordt geïndexeerd wanneer de spilindex overschreden wordt, maar ook de sociale partners kunnen het GGMMI verhogen. Het sociaal akkoord 2021-2022 heeft vanaf april een progressieve verhoging voorzien van het GGMMI. Bovendien werd de huidige structuur vereenvoudigd en is er maar één bedrag meer van toepassing. Je leest er hier meer over.

Regering trekt werkbonus op

Via de werkbonus genieten medewerkers met een laag loon een korting op het bedrag dat de medewerker zelf aan sociale zekerheidsbijdragen moet betalen. Wanneer het loon onder een bepaalde loongrens zit, dan kan de medewerker zelf een volledige werkbonus krijgen. Via de werkbonus verhoogt het nettoloon van je medewerker, zonder dat jij als werkgever een extra kost hebt.

Vanaf april zal de hoogste loongrens van de werkbonus gekoppeld worden aan het bedrag van het GGMMI, waardoor het niet langer een vast bedrag is. Je leest er hier meer over.

Verlenging versoepelde procedure tijdelijke werkloosheid

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid is verlengd tot en met 30 juni 2022 en wordt opengesteld voor werkgevers die kampen met een gebrek aan werk ten gevolge van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Je leest er hier meer over.

Aanpassing tarieven De Lijn

Vanaf 1 april 2022 wijzigt De Lijn haar tarieven van biljetten en abonnementen. Of deze verhoging impact heeft op jouw tussenkomst als werkgever in de vervoerskosten van jouw werknemers, is afhankelijk van de afspraken die in jouw onderneming of sector zijn gemaakt.

Verenigingswerk: RSZ-aangifte wordt operationeel

Sinds 1 januari 2022 is de nieuwe definitieve regeling voor verenigingswerk in voege. Vanaf 7 april 2022 zal het aangiftesysteem bij de RSZ operationeel zijn, zodat de prestaties (sinds 1 januari 2022) aangegeven kunnen worden via de toepasselijke Dimona-aangifte. Je leest er hier meer over.

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden.

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Kennelijk onredelijk ontslag voor contractanten in de overheid

12 april 2024
Johan Weemaes

Contractanten in de openbare sector zullen vanaf nu ook beschermd zijn tegen kennelijk onredelijk ontslag. Op 1 mei 2024 treedt deze wet in werking. Ontdek wat je moet weten als werkgever.

Lees meer
Werkgevers

De verkiezingen komen eraan: wat moet er nog beslist worden?

29 maart 2024
Ellen Van Grunderbeek

In de aanloop naar de verkiezingen op 9 juni 2024 zijn er nog wat arbeidsdossiers die moeten afgewerkt worden en dus nog wat beslissingen die genomen moeten worden. Wat is de impact hiervan als werkgever?

Lees meer
Werkgevers

Wat verandert er voor werkgevers in april 2024?

28 maart 2024
Miet Vanhegen

De wetgeving verandert aan een snel tempo en als werkgever is het belangrijk dat je op de hoogte blijft en weet welke wijzigingen een impact kunnen hebben op jouw organisatie. Wij lijsten alle belangrijkste wijzigingen op voor april 2024.

Lees meer