Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

08 januari 2020
Leestijd: Later lezen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat je als bedrijf rekening houdt met de effecten van je activiteiten op de maatschappij en het milieu. Je hebt als onderneming binnen je activiteiten dus aandacht voor mensenrechten, sociale en ethische kwesties, milieukwesties en consumentenbelangen. Om een gepast beleid rond deze topics op te stellen, ga je samen met je stakeholders op zoek naar hoe je als bedrijf best een gedeelde waarde creëert met de maatschappij.

People, profit en planet

Wanneer je een beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen op poten zet, streef je naar een systematische verbetering van de volgende elementen:

 • People: de gevolgen van je activiteiten voor mensen binnen en buiten je bedrijf;
 • Profit: het creëren van producten en/of diensten die voor de maatschappij een meerwaarde zijn;
 • Planet: de effecten van je activiteiten op het milieu.

Waarom is MVO belangrijk?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet langer een trend, het is een noodzaak. Het brengt immers tal van voordelen voor je bedrijf teweeg. Denk hierbij aan betere klantrelaties en efficiëntere werkprocessen. Daarnaast biedt het voordelen voor de economie, omdat je engagement er mee voor zorgt dat je de huidige generatie in zijn behoeftes voorziet zonder dat je schade aanricht voor toekomstige generaties.

Wat zijn de kenmerken van MVO?

Je beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de volgende kenmerken:

 • Je beleid is een vrijwillig engagement;
 • Je beleid streeft naar een voortdurend proces van verbeteren en er is dus geen eindpunt;
 • Je beleid en de praktische invulling ervan is op maat van je bedrijf;
 • Je beleid maakt een onderdeel uit van je core business;
 • Je beleid voer je in overleg met je stakeholders.

Steun van de Vlaamse overheid

Wil jij in je bedrijf meer inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen? Dan ondersteunt de Vlaamse overheid je met de volgende zaken:

 • Het verzamelen en delen van kennis over MVO;
 • Het aanbieden van inzichten en best practices;
 • Het beschikbaar maken van tools;
 • Het organiseren van opleidingen en vormingen.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp