Belastbaar voordeel firmawagen in 2019

27 december 2018

Het Koninklijk Besluit dat de referentie CO 2 -uitstoot voor het inkomstenjaar 2019 bevat werd gepubliceerd. Deze referentie-uitstoot is nodig om het belastbaar voordeel in natura voor een firmawagen in 2019 te kunnen berekenen. 

Berekeningsformule voordeel alle aard

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel in natura berekend op basis van volgende formule:
cataloguswaarde x 6/7 x CO2-coëfficiënt

Die CO2-coëfficiënt is een percentage dat afhangt van de uitstoot van de firmawagen. De jaarlijks gepubliceerde CO2-uitstoot komt overeen met een standaardpercentage van 5,5%. De uitstoot van een concrete firmawagen wordt hiermee vergeleken. Elke gram CO2 die de ter beschikking gestelde wagen meer (of minder) uitstoot dan de standaard, zorgt voor een stijging (of een daling) van het percentage met 0,1. Het percentage schommelt steeds tussen 4% en 18% (onder- en bovengrens).

Ook werknemers die hun firmawagen ingeruild hebben voor een mobiliteitsvergoeding, zullen hun belastbaar voordeel aangepast zien op basis van deze nieuwe referentie CO2-uitstoten.  

Referentie CO2-uitstoot voor 2019

Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang het type brandstof waarop de wagen rijdt.

  Diesel Benzine, LPG of aardgas
2019 88 g/km 107 g/km
2018 86 g/km 105 g/km

Doordat de referentie CO2 –uitstoten hoger zijn dan in 2018 zal de CO2-coëfficiënt, en dus het voordeel van alle aard, voor eenzelfde wagen (in principe) dalen in 2019.

Nieuwe testmethode beïnvloedt referentie CO2-uitstoot

De laatste jaren konden we vaststellen dat de referentie CO2-uitstoten geleidelijk aan daalden. Dit omdat de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens ook steeds afnam. De CO2-uitstoot van de wagens die in het voorgaande jaar als nieuw ingeschreven werden, is een van de parameters bij het bepalen van de referentie C02-uitstoot.

Voor 2019 wordt gekeken naar de wagens die ingeschreven werden in de periode van 1 oktober 2017 tot 30 september 2018. Sinds kort wordt een nieuwe methode gebruikt om de CO2-uitstoot van wagens te testen.

Deze methode (de WLTP-methode) zorgt in de meeste gevallen voor een beduidend hogere CO2-uitstoot dan de vroegere testmethode (de NEDC-methode). De stijging van de referentie CO2-uitstoot kan dus grotendeels verklaard worden door het (toenemend) aantal wagens die getest werden volgens de nieuwe meetmethode en die in de betrokken periode werden ingeschreven. Het valt dan ook te verwachten dat deze trend zich zal verderzetten, totdat de fiscale wetgeving aangepast wordt.  

Bron:
Koninklijk besluit van 19 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (1), BS 27 december 2018.

Deel dit artikel
Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates