Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

De uitvoering van het sociaal akkoord voor 2023-2024 gaat bijna van start

07 september 2023

Zoals we eerder al hadden aangekondigd, heeft de Groep van Tien in maart een akkoord bereikt over de hoofdlijnen van het akkoord voor 2023-2024. Om sommige van deze maatregelen te kunnen uitvoeren, is er nood aan een wettelijk kader.  
Daarom heeft de ministerraad een wetsontwerp en twee ontwerpen van koninklijke besluiten over de uitvoering van dit akkoord goedgekeurd. In dit stadium is nog niets definitief. Je krijgt echter wel al een idee van wat jou in 2023 en 2024 te wachten staat. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • De herinvoering van de relance overuren
 • De verlenging van de eenmalige innovatiepremie 
 • De verhoging van het aantal fiscaal voordelige overuren 
 • Maatregelen ten behoeve van risicogroepen 
 • Eindeloopbaan voor bepaalde bijkomende doelgroepen 

Update 7/09/2023:
Op 5 september verscheen een eerste wet tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord in het Belgisch Staatsblad. Door de publicatie van deze wet werden de relance-overuren, de 50 extra fiscaal voordelige overuren en de verlenging van de innovatiepremie definitief geregeld. Inhoudelijk ondergingen deze maatregelen geen wijzigingen ten opzichte van de bespreking van de ontwerptekst hieronder.
De 2 overige maatregelen waarover een akkoord werd bereikt tijdens de interprofessionele onderhandelingen (namelijk de maatregelen ten behoeve van risicogroepen en de eindeloopbaanmaatregelen) zullen behandeld worden in latere wetgevende initiatieven. 

Herinvoering van de relance-overuren

Sinds 1 februari 2017 bestaat het systeem van de vrijwillige overuren. Initieel voor maximum 100 overuren per jaar (= basiscontingent), sinds 23 april 2019 voor maximaal 120 overuren. In dit systeem is geen inhaalrust verschuldigd, maar wel overloon. Het loon is belastbaar, en geniet onder bepaalde voorwaarde wel een fiscaal voordeel, en is onderworpen aan RSZ-bijdragen.

Tussen 1 juli 2021 tot 31 december 2022 bestond de mogelijkheid om 120 extra vrijwillige overuren te presteren, bovenop het basiscontinent van 100 overuren. De zogenaamde 120 ‘vrijwillige relance-overuren'. In tegenstelling tot het basiscontingent moet men voor deze 120 extra relance-overuren geen overloon betalen, en zijn ze vrij van RSZ en belastingen.

Het voorontwerp van wet tot uitvoering van het sociaal akkoord voorziet in een herinvoering van deze relance-overuren vanaf 1 juli 2023 tot 30 juni 2025. Dat wil zeggen dat het voor deze periode opnieuw mogelijk zou zijn om in totaal maximum 220 vrijwillige overuren te laten presteren per kalenderjaar, per werknemer. Ook deze keer zal voor de 120 extra vrijwillige relance-overuren geen overloon verschuldigd zijn, en is het loon vrij van RSZ en belastingen.

Meer informatie hierover lees je hier.

Verlenging van de eenmalige innovatiepremie

De innovatiepremie bestaat sinds1 januari 2006. Oorspronkelijk zou de maatregel maar 1 jaar bestaan. Ondertussen zijn we 2023 en zal de regeling van de innovatiepremie nog eens verlengd worden. De verlenging geldt vanaf 1 januari 2023 voor de periode 2023-2024.

Meer informatie hierover lees je hier

Verhoging van het aantal fiscaal voordelige overuren met overwerktoeslag

Wanneer werknemers overuren presteren, kunnen zowel de werknemer zelf als zijn werkgever hiervoor een fiscaal voordeel genieten:

 • de werknemer heeft recht op een belastingvermindering. Die wordt al in rekening gebracht bij de berekening van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing doorheen het jaar.
 • de werkgever geniet een vrijstelling van doorstorting van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing aan de FOD Financiën.

Dit fiscaal voordeel wil de belastingdruk op het inkomen uit het overwerk verlagen voor de werknemer en de toegenomen loonkost voor de werkgever compenseren.

Enkel de overuren waarvoor een wettelijke overwerktoeslag betaald moet worden komen in aanmerking.

Deze fiscale voordelen werden standaard beperkt tot de eerste 130 gepresteerde wettelijke overuren per jaar. In juni 2021 kwamen de interprofessionele sociale partners echter overeen om dit aantal tijdelijk op te trekken van 130 naar 180 uren. Deze optrekking gold initieel voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023. Het voorontwerp van wet voorziet nu in een verlenging van deze maatregel tot en met 30 juni 2025.

De verhoging van het algemeen contingent van fiscaal voordelige overuren staat naast de specifiek verhoogde grenzen die al bestonden voor:

 • de werkgevers die werken in onroerende staat verrichten (180 fiscaal voordelige overuren op voorwaarde dat de werkgever aanwezigheidsregistratie verricht), en
 • voor de horecasector (360 fiscaal voordelige overuren, zonder bijkomende voorwaarde).

Meer informatie hierover lees je hier.

Voordelen risicogroepen

Er zou in de periode 2023-2024 weer een bijdrageplicht voor de werkgevers van 0,10% gelden e het voordeel  van de risicogroepen (werknemers vanaf 50 jaar, personen met verminderde arbeidsgeschiktheid,…).

Eindeloopbaan voor bepaalde bijkomende doelgroepen

Dankzij het tijdskrediet-eindeloopbaan kunnen werknemers hun tewerkstellingsbreuk vanaf hun 55 jaar verminderen (volgens het algemene regime). Ze krijgen echter pas uitkeringen van de RVA na hun 60ste verjaardag. 

Er zijn echter uitzonderingen, situaties waarin werknemers vanaf de leeftijd van 55 jaar aanspraak kunnen maken op uitkeringen van de RVA.  

Het doel van het sociaal akkoord 2023-2024 is dat de volgende werknemers vanaf de leeftijd van 55 jaar een uitkering kunnen ontvangen: 

 • voor de doelgroepwerknemers van beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven,
 • die 55 jaar en ouder is
 • en die 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebben

Vergeet niet dat, naast de bovengenoemde wettelijke bepalingen, ook nog cao's moeten worden ondertekend binnen de Nationale Arbeidsraad of zelfs op sectorniveau. Dit is met name het geval voor de eindeloopbaan- en werkloosheidsstelsels met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen).  

We houden je zeker op de hoogte van het verder verloop van dit dossier. 

Bronnen:

 • Voorontwerp van wet tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024
 • Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
 • Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024
 • Wet van 31 juli 2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 (1), BS 5 september 2023

Abonnement sociaal-juridische updates

Op de hoogte blijven? Neem een jaarabonnement op de sociaal-juridische updates. In deze infosessies van 2 uur praten we je bij over alle nieuwe wetswijzigingen in het sociaal recht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit. Je vindt in het ruime aanbod updates zeker een abonnement op jouw maat: met nieuws van je sector, maandelijks, 2-maandelijks of 3-maandelijks. Kom zeker eens luisteren tijdens een gratis proefsessie. 

Check het aanbod

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates