Vorige

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim: dit is gewijzigd

24 november 2022 Werkgevers
Miet Vanhegen

De wetgeving rond arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim is gewijzigd. De veranderingen treden op 28 november 2022 in voege. We geven je een overzicht van de wijzigingen.

Leestijd: Later lezen?

Geen medisch attest voor 1 dag ziekte

Wanneer je 50 of meer medewerkers in dienst hebt, dan hoeven je medewerkers voor de eerste dag ziekte geen medisch attest meer voorleggen. Dat kan tot drie keer per kalenderjaar. Wanneer de medewerker langer dan één dag afwezig zal zijn, dan is een ziektebriefje wel nog steeds verplicht.

Deze nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat heel wat organisaties hun arbeidsreglement zullen moeten aanpassen of een nieuwe ondernemingscao zullen moeten afsluiten.

Medische overmacht

Medische overmacht wordt niet langer gekoppeld aan de bestaande re-integratieprocedure. Het is een wijziging die kadert in het bredere hervormingsplan rond de aanpak van langdurig ziekteverzuim. De nieuwe procedure medische overmacht kan pas opgestart worden nadat de medewerker minstens 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt is en er geen ander re-integratietraject lopende is.

Gewaarborgd loon bij progressieve werkhervatting

Wanneer een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval zich voordoet tijdens een periode van progressieve werkhervatting, geeft dit momenteel géén aanleiding tot betaling van het gewaarborgd loon ten laste van de werkgever.

Vanaf 28 november zal deze neutralisatie in de tijd worden beperkt tot een periode van 20 weken vanaf de aanvang van de progressieve werkhervatting. Wordt de werknemer opnieuw arbeidsongeschikt na afloop van deze periode van 20 weken, zal er dus géén neutralisatie meer zijn. In dat geval zal de werkgever gewaarborgd loon moeten betalen.

Nood aan advies? Contacteer legal.consult@acerta.be of plan rechtstreeks een 1-op-1 gesprek met een legal expert via deze link.

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden.

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer