Vorige

De meest gestelde vragen over de Federal Learning Account (FLA)

15 mei 2024 Werkgevers

Vanaf april 2024 is de bèta versie van de Federal Learning Account een feit. Wat betekent dit nu voor werkgevers? Wie moet zich allemaal registeren? Er zijn nog heel wat vragen en onduidelijkheden over deze registratietool. Wij somden de meest gestelde vragen op en zorgen voor een helder antwoord.

Leestijd: Later lezen?

Wat is het doel van de FLA?

De FLA wil het volgen van opleidingen en het beheren van opleidingsrechten eenvoudiger en transparanter maken. Op die manier zijn zowel de werkgever als de werknemer beter geïnformeerd. 

Wat is het doel van de opleidingsdagen uit de Arbeidsdeal?

Om levenslang leren te bewerkstelligen voert de Arbeidsdeal 2 verplichtingen in voor werkgevers

  • heb je meer dan 20 werknemers in dienst, moet je jaarlijks een opleidingsplan opmaken en;
  • voorzien in een individueel opleidingsrecht. Dat betekent dat je op jaarbasis je werknemers een aantal opleidingsdagen moet toekennen. Hoeveel dagen je precies moet toekennen, hangt af van de grootte van je onderneming en de sector waartoe je behoort.

De FLA vloeit voort uit de Arbeidsdeal, maar wordt ingevoerd via een andere wet. De bedoeling van de FLA is dat het volgen van opleidingen en het beheren van opleidingsrechten eenvoudiger en transparanter wordt. Zowel de werkgever als de werknemer zullen op deze manier beter geïnformeerd zijn. 

1) Wie moet zich allemaal registeren in de FLA?

Alle werkgevers uit de privésector, ook KMO’s, moeten opleidingen registreren in de FLA, zelfs indien er geen individueel wettelijk / sectoraal opleidingsrecht voor de werknemer is.

Opleidingsrecht is dus niet hetzelfde als registratie in de FLA.

Krijg je een sanctie wanneer je deze opleidingen niet registreert? Je hebt als werkgever een informatie- en registratieplicht, dus wanneer een werknemer later op My Career zijn/haar opleidingen wil consulteren en deze staan niet geregistreerd, loop je de kans terecht te komen op de naming and shaming lijst.

2) Vanaf wanneer moet je opleidingen registreren in de FLA?

Je bent verplicht alle opleidingen te registreren die vanaf 1 januari 2024 gevolgd werden. Momenteel loopt er een bèta versie van de FLA en verwachten we de definitieve versie in juni 2024. Je kan nu reeds alle opleidingen retroactief registreren. Als de definitieve versie op 1 juni gelanceerd wordt, heb je tot 30 november de tijd om alle informatie te verwerken.

Dat lijkt lang, maar als je wilt weten hoeveel opleidingsdagen je werknemers nog zullen hebben dit jaar, is het belangrijk om vanaf het begin van dit jaar al bij te houden hoeveel uren en dagen opleiding elke werknemer precies heeft gevolgd.

3) Welk type opleidingen komen in aanmerking voor de FLA?

De wet bepaalt dat zowel formele als informele opleidingen die betrekking hebben op het werk of de functie zelf geregistreerd moeten worden. Maar wat verstaan we allemaal onder informele opleiding?

Voorbeeld: zijn interne sessies rond sales technieken of het presenteren van concurrentieanalyses te beschouwen als informele opleiding?

De wet definieert informele opleiding als volgt:  “opleidingsactiviteiten die rechtstreeks betrekking hebben op het werk. Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van zelforganisatie door de individuele leerling of door een groep leerlingen met betrekking tot de tijd, de plaats en de inhoud, een inhoud die gekozen wordt volgens de individuele behoeften van de leerling op de werkplek, en met een rechtstreeks verband met het werk en de werkplek, met inbegrip van deelname aan conferenties of beurzen voor leerdoeleinden”.

Aangezien de wet de relatie werkgever-werknemer regelt, is de Administratie van mening dat de opleidingen dus verband moeten houden met de uitoefening van een beroepsactiviteit en kennisoverdracht en verhoging van de vaardigheden moeten beogen (= leerdoeleinden).

Stel jezelf dus de vraag of deze presentaties of informatieve sessies zorgen voor:

  • kennisoverdracht;
  • een verhoging van de vaardigheden.

Volgende leeractiviteiten kunnen in aanmerking komen voor informele sessies:

  • on-the-job-training;
  • begeleiderschap, coaching, verwerven van knowhow;
  • opleiding of vorming door middel van job-rotatie, uitwisselingen, studiebezoeken en detacheringen;
  • deelname aan vormings- of kwaliteitscirkels;
  • zelfstudie  en opleiding op afstand (boeken, e-learnings, cursussen per post);
  • bijwonen van conferenties, workshops, beurzen en lezingen.

Een zuiver werkoverleg tussen collega’s wordt niet beschouwd als informele opleiding.

4) Wat als mijn werknemers geen opleidingen willen volgen?

De meeste werkgevers (afhankelijk van sector) zijn vanuit de overheid verplicht om deze vijf dagen opleiding te voorzien, maar voor werknemers blijft het volgen van opleidingen een recht en geen verplichting.

Je kan je werknemers dus niet verplichten opleidingen te volgen. Het is natuurlijk wel goed om je werknemers te motiveren en stimuleren. Zorg bijvoorbeeld dat je opleidingen zinvol zijn en ook echt bijdragen aan groei en productiviteit. Onze tip: maak werk van een individueel groeitraject of loopbaanpad voor je werknemers.

Helemaal up to date zijn over de FLA?

Moet jouw bedrijf aan de slag met het opleidingsplan, opleidingsrecht en registratie in de FLA? In ons gespecialiseerd webinar leggen we uit wat je als werkgever in orde moet maken om aan deze verplichting te voldoen, hoe je je moet registreren en welke gegevens je moet aanleveren.

Inschrijven voor het webinar

Deel dit artikel

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Individueel opleidingsrecht: hoe zit dat juist?

02 april 2024
Annelies Baelus

Sinds begin dit jaar hebben werknemers recht op vijf individuele opleidingsdagen per jaar. Een mooi initiatief dat werd opgelegd door de Arbeidsdeal. Hoe maak je nu concreet werk van deze opleidingsdagen en wat zijn de voordelen?

Lees meer
Werkgevers

Het aanwerven van mensen met een fysieke of mentale beperking

12 februari 2024
Sabine Goossens

In een krappe arbeidsmarkt is het van belang om breder te rekruteren en je als werkgever los te koppelen van vooroordelen en clichés. Inzetten op personen met een fysieke of mentale beperking die de juiste capaciteiten bezitten is een goede stap. Maar hoe begin je daaraan? Zijn er zaken waarop je moet letten, bepaalde voorwaarden waaraan je moet vo...

Lees meer
Werkgevers

Individueel opleidingsrecht en opleidingsplannen

01 februari 2024
Annelies Baelus

De Arbeidsdeal, opleidingsplannen en individuele opleidingsdagen voor werknemers. Wat moeten bedrijven nu precies allemaal in orde brengen en hoe pakken ze dit concreet aan?

Lees meer