Vorige

Perpodium en de kunst van ‘meervoudig werkgeverschap’

#Werkgevers

Peter Deuss en Arne Ottoy zijn producenten in de podiumkunsten. Met productiehuis Perpodium zijn ze in 2019 voor bijna 50 verschillende producties tussengekomen als coproducent. In februari dit jaar realiseerden ze hun eerste eigen theaterproductie. Perpodium neemt werknemers in dienst via meervoudig werkgeverschap.

Leestijd: Later lezen?

Coproduceren met andere werkgevers

Sinds 2017 kunnen ook organisaties in de podiumkunsten beroep doen op Taxshelter, een fiscale gunstmaatregel waarbij vennootschappen kunnen investeren in de productie van podiumwerken. Er komt langs de kant van de producent behoorlijk wat administratieve taaklast kijken bij de opzet en afhandeling van Taxshelter. Een drempel die voor veel organisaties te hoog is.

Perpodium maakt produceren toegankelijk voor andere spelers in de sector, door hun kennis te delen en de administratieve opvolging, noodzakelijk voor het kunnen verwerven van fondsen via Taxshelter, op zich te nemen. Peter Deuss, producent bij Perpodium: “We zijn coproducent van veel bestaande theaterhuizen. Omdat ze vaak klein zijn, een gebrek aan knowhow of tijd hebben of geen investeerders kennen, gaan ze met ons samenwerken.”

Twee werkgevers = wat is mogelijk?

Dat samenwerken bleek niet zo evident te zijn. Want daar waar twee ‘huizen’ gaan coproduceren, dienen zich bijna onmiddellijk twee problemen aan.

Wanneer twee theaterhuizen coproduceren waarbij de acteurs van het ene huis moeten repeteren en spelen bij de regisseur van het andere huis, waar ze dus plots naar iemand anders moeten luisteren, kan er een probleem van werkgeversgezag ontstaan. Wie is er dan verantwoordelijk bij een arbeidsongeval? En welk huis regelt de payroll?”

Verder waren er ook nog vragen rond mogelijke implicaties op het vlak van btw. “Als de gepresteerde uren onderling doorgefactureerd zouden moeten worden aan 21% btw, zou dat een extra kost kunnen inhouden, aangezien niet alle theaterhuizen 100% btw-plichtig zijn.”

Meervoudige oplossing voor meervoudig probleem

Perpodium zet in op eigen producties die voor de volle 100% van eigen makelij zijn, maar het overgrote deel van hun producties ontstaat in cocreatie. De nood aan een sluitend kader was hoog: “We wilden absoluut vermijden dat er tijdens de coproductie een illegale overdracht van werkgeversgezag zou plaatsvinden. Om dat te ondervangen, zijn we samen met oKo, de werkgeversorganisatie voor de Podiumkunsten, naar Acerta gestapt.”

Volgens Arne Ottoy, eveneens producent bij Perpodium, kon Acerta hen een oplossing aanreiken die sluitend was: “Bij Acerta hadden ze reeds ervaring met werkgevers die zich in een gelijkaardige situatie bevonden, zoals bedrijven die met seizoenarbeiders werken. In die sectoren worden regelmatig werknemers gedeeld via het principe van meervoudig werkgeverschap.”

Wanneer het op meervoudig of multi-werkgeverschap aankomt, is iedere werkgever een contractuele werkgever die gezag uitoefent. De mogelijkheden zijn zeer specifiek en situatiegebonden. “Om die reden liet Acerta ons eerst een checklist invullen. Op basis hiervan konden ze met een oplossing op maat op de proppen komen. We treden nu met de coproducent op als gezamenlijke werkgever naar de artiesten toe. En met die coproducent is dan afgesproken dat we zijn werkgeversverplichtingen ook op ons nemen. Deze werkwijze wordt heel duidelijk in een samenwerkingsovereenkomst omschreven, waarin ook de verantwoordelijkheden en de taak- en kostenverdeling opgenomen worden.

Meer dan 200 werknemers en 560+ arbeidscontracten

Ook de arbeidsovereenkomsten voor hun werknemers werden aangepast. Zo is het voor de werknemer nu wèl duidelijk wie zijn of haar ‘zakelijke baas’ en ‘artistieke baas’ is. “We doen nu al meer dan een jaar aan multi-werkgeverschap en we zijn hier heel tevreden over. In 2019 hadden we 223 verschillende mensen op de payroll, goed voor een totaal van 560+ arbeidsovereenkomsten. Dat is redelijk uniek binnen onze sector en kon enkel gerealiseerd worden via meervoudig werkgeverschap. Datzelfde jaar hebben we overigens voor 1,9 miljoen euro aan Taxshelter gevonden. Dit voor 31 organisaties en 49 producties.

Slechts één extra handtekening nodig

Of de administratieve rompslomp nu groter is? “We tekenen een arbeidsovereenkomst zoals we dit altijd al hebben gedaan, alleen komt er nu een extra handtekening bij van de tweede werkgever. Qua administratieve rompslomp maakt dit voor geen enkele partij een verschil.

In onze samenwerkingsovereenkomst staat dat Perpodium administratief verantwoordelijk is. Wij betalen de RSZ en dergelijke. Bovendien hebben we een advies van de btw-administratie dat wij de loonkosten onder de verschillende werkgevers buiten btw mogen verrekenen.” En de werknemers? “Ook onze werknemers staan sterker, want zij hebben nu twee werkgevers. Ze genieten meer bescherming en hebben meer zekerheid.”

Deel dit ondernemersverhaal