Werd uw dossier geweigerd, maar denkt u toch recht te hebben op een vorm van overbruggingsrecht?

1. Ja, want ik moet mijn zaak verplicht sluiten.

De Federale Regering heeft in oktober bijkomende coronamaatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus: sinds 19 oktober moeten alle cafés en restaurants sluiten. Vanaf 2 november moeten ook niet-essentiële zaken zoals kappers en schoonheidsspecialisten de deuren sluiten. 

Om deze zelfstandigen te ondersteunen, werd een dubbele crisis-overbruggingsuitkering aangekondigd tot februari 2021 voor zelfstandigen die hun activiteiten verplicht moeten stopzetten of waarvan 60% van de activiteiten afhankelijk zijn van een van de getroffen sectoren. Deze maatregel geldt ook voor andere zelfstandigen, die nog steeds verplicht moeten sluiten, zoals de evenementen- en cultuursector.

U ontvangt bij goedkeuring van uw aanvraag het crisis-overbruggingsrecht énkel voor de maanden waarin u verplicht moet sluiten en dit ten vroegste vanaf de volgende maand. 

Twijfelt u of uw activiteit verplicht wordt stopgezet? U vindt een overzicht van de sluitingsmaatregelen per sector bij de FOD Economie

Overzicht

2

2 november 2020

Niet-essentiële zaken zoals kappers en schoonheidsspecialisten sluiten. Deze groep heeft recht op het crisis-overbruggingsrecht voor de maand november. De uitkering wordt begin december uitbetaald.

4

13 december 2020

Voorlopige einddatum van de verstrengde maatregelen

1

19 oktober 2020

Alle cafés en restaurants sluiten verplicht. Deze groep heeft recht op het crisis-overbruggingsrecht voor oktober en november. De uitkering wordt ten vroegste aan het begin van de volgende maand uitbetaald.

3

1 december 2020

Heropening van niet-essentiële winkels onder strikte voorwaarden

1

19 oktober 2020

Alle cafés en restaurants sluiten verplicht. Deze groep heeft recht op het crisis-overbruggingsrecht voor oktober en november. De uitkering wordt ten vroegste aan het begin van de volgende maand uitbetaald.

2

2 november 2020

Niet-essentiële zaken zoals kappers en schoonheidsspecialisten sluiten. Deze groep heeft recht op het crisis-overbruggingsrecht voor de maand november. De uitkering wordt begin december uitbetaald.

3

1 december 2020

Heropening van niet-essentiële winkels onder strikte voorwaarden

4

13 december 2020

Voorlopige einddatum van de verstrengde maatregelen

2. Ja, want mijn activiteit behoort tot een sector die verplicht moet sluiten, maar de NACEBEL-code van deze activiteit is niet geregistreerd in de KBO.

De beslissing of u al dan niet recht hebt op een uitkering, is gebaseerd op informatie aangeleverd door het RSVZ (overheid) en uw NACEBEL-codes. Als uw codes niet correct geregistreerd zijn, kan de uitkering wettelijk niet uitgekeerd worden. De codes zijn belangrijk want ze bepalen of u in aanmerking komt voor bepaalde steunmaatregelen. Via de toepassing KBO Public Search kan u de NACEBEL-codes en andere bedrijfsgegevens van uw eigen zaak controleren en nadien indien nodig laten aanpassen.

3. Ja, want mijn situatie is heel specifiek.

Is uw situatie zeer persoonlijk en uniek, en denkt u toch recht te hebben op een uitkering? Dan kan u bezwaar aantekenen tegen de weigering  door een aantal vragen te beantwoorden en uw persoonlijke situatie toe te lichten.

Onze experts zullen zich over uw dossier buigen. U ontvangt binnen drie weken een finale beslissing.

Gelieve de beslissing af te wachten, alvorens ons te contacteren.

Dien een officieel bezwaar in