Aanwerven met succes

Leestijd: Later lezen?

Iemand in dienst nemen is spannend. Zeker als het de eerste keer is. Bekwame hulp is een verademing, maar wat kost die elke maand? Heb je recht op een tewerkstellingspremie?

Als het financiële plaatje helder en haalbaar is, komt het erop aan de juiste match te vinden en te overtuigen, vlot productief te maken en enthousiast te houden.

Starten met personeel, selectie, rekrutering, doelgroepverminderingen en onboarding. Acerta is er dag in dag uit mee bezig. In theorie en praktijk. We delen onze kennis en tools graag met jou.

Eerste werknemer

Van plan om werkgever te worden? Proficiat! Maar personeel in dienst hebben, brengt best wat administratie met zich mee. Zeker als je een eerste werknemer in dienst neemt, is professionele ondersteuning bij je payroll en sociaal beheer geen overbodige luxe.

Premies aanwerving

De kosten voor je eerste, tweede en zelfs derde medewerker binnen de perken houden? Doe een beroep op provinciale, Vlaamse, Belgische of zelfs Europese steun.

Onboarding verhoogt retentie

Eén op drie werknemers verlaat zijn nieuwe werkgever binnen het jaar. Met een warm welkom en een goede integratie in je organisatie, verhoog je de kans dat talent aan boord blijft en groeit. En jij maakt van je nieuwe medewerker je beste ambassadeur.

Hoe pak je onboarding concreet aan?

Een goede integratie van je nieuwe medewerker start meteen na het ondertekenen van het contract. In de maanden of weken dat je collega nog niet bij je werkt, betrek je hem of haar al bij het reilen en zeilen en de cultuur van je onderneming, bij je teams en hun werkwijzen. Zo vereenvoudig je een vlotte instroom en een succesvolle start. Proactieve communicatie en een slimme onboarding app helpen je daarbij.

Haal de juiste medewerkers aan boord

Wanneer je een nieuwe medewerker in huis wilt halen, is het belangrijk de juiste match te vinden. Om dit te doen bestaan er verschillende vormen van rekrutering. Acerta vertelt je graag welke methodes je gebruikt voor het vinden van jouw ideale match.

Tewerkstelling van jongeren

Voordelig een jonge werkzoekende opleiden en aanwerven? Overweeg dan zeker een beroepsinlevingsovereenkomst (BIS) of een individuele beroepsopleiding (IBO). Zo leid je kandidaten op tot gemotiveerde medewerkers – zónder een financiële aderlating.

Arbeidscontract van bepaalde duur

Iemand tijdelijk in dienst nemen kan onder meer met een arbeidscontract van bepaalde duur of een overeenkomst voor duidelijk omschreven werk. Eén of meerdere keren verlengen, of vroegtijdig opzeggen, kan onder bepaalde voorwaarden.

Voltijdse werknemer

Hoeveel uren per week mag je voltijdse werknemer werken en hoeveel overuren zijn er mogelijk? Acerta verheldert en geeft je een gepast advies.

Deeltijdse medewerker

Deeltijds werken is onderworpen aan complexe wetgeving. Wanneer en hoe stel je iemand deeltijds tewerk? Welke formaliteiten moet je vervullen? Welke verplichtingen dien je na te leven?

Contract onbepaalde duur

Volgens de Arbeidsovereenkomstenwet is de ‘normale’ vorm van een arbeidsovereenkomst eencontract van onbepaalde duur: een job met langetermijnperspectieven. Toch kunnen beide partijen het contract op elk moment eenzijdig of in onderling akkoord beëindigen, mits ze bepaalde voorwaarden naleven.

Studentenarbeid

Kan je wat extra hulp gebruiken tijdens drukke periodes of vakanties? Dan biedt een jobstudent misschien wel een oplossing. Acerta maakt je wegwijs in de regelgeving.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers