Eerste werknemer: bereid je voor

Leestijd: Later lezen?

Besliste jij om je eerste medewerker aan te nemen en de switch te maken van zelfstandige naar werkgever? Het is een grote stap, waarbij je best wat begeleiding kan gebruiken. Je sociaal secretariaat ondersteunt je – vanaf je beslissing om iemand aan te werven tot lang nadat je werknemer bij je startte. Zo ben je met alle verplichtingen van je werkgeverschap in orde – zowel voor je personeel als voor de overheidsinstanties.

Samenwerken met je sociaal secretariaat

Als erkende dienstverlener helpt je sociaal secretariaat je met je loons- en sociale administratie. Denk aan de inning van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing, en informatieoverdracht naar de overheid. Je sociaal secretariaat reikt je tools aan om je loonkosten te berekenen en loonpakketten te vergelijken en het maandelijkse invoeren van prestaties en lonen te verlichten. Daarnaast heb je te allen tijde een partner waarop je een beroep doet voor informatie en advies - rond premies en verminderingen voor je eerste werknemer, bijvoorbeeld.

Loon berekenen

Om je jaarloonkosten nauwkeurig te budgetteren, moet je rekening houden met de bedrijfsvoorheffing, het vakantiegeld, een eventuele eindejaarspremie, enzovoort. Vraag het gerust aan Acerta sociaal secretariaat.

Loonpakketten vergelijken

Je medewerker motiverend verlonen? Dan ken je naast het brutoloon eventueel extralegale vergoedingen toe. Met de handige tool van Acerta, bijvoorbeeld, vergelijk je loonpakketten aan de hand van tientallen parameters.

Aangiftes doen

Als werkgever dien je een resem aangiften te doen rond je sociale administratie, zoals Dimona, RSZ, bedrijfsvoorheffing, … Totale ontzorging genieten? Vertrouw ze gerust toe aan je sociaal secretariaat.

Premies verzilveren

Neem je een eerste werknemer aan boord? Dan kom je in aanmerking voor de doelgroepvermindering en betaal je minder werkgeversbijdragen. Met subsidies van de overheid hou je de kosten voor je eerste aanwerving binnen de perken. 

Acerta: je sociaal secretariaat

Acerta Sociaal Secretariaat is je partner als het op werkgeverszaken aankomt. We begeleiden je van a tot z - met een volledig en toegankelijk aanbod onder één dak. En we pakken samen je loonadministratie aan via Acerta Connect, de gebruiksvriendelijke payrolltool.