Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Berlaarsesteenweg 39/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 333 27 28

Overbruggingsrecht aanzienlijk omzetverlies

Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten, die een aanzienlijk omzetverlies lijden ingevolge de COVID-19-crisis, kunnen het crisis-overbruggingsrecht bekomen voor januari 2021. Deze maatregel geldt ongeacht de sector waarin men actief is.

Voorwaarden
 1. Omzetdaling van minstens 40%

  Er moet een omzetdaling zijn van minstens 40% in de kalendermaand voorafgaand aan de maand van de uitkering in vergelijking met dezelfde refertemaand in 2019. Deze omzetdaling moet gelinkt zijn aan de COVID-19-crisis.

  Voor zelfstandigen die nog niet actief waren in de refertemaand van 2019 kan er rekening gehouden worden met de omzetcijfers van de eerstvolgende volledige kalendermaand. Dit is ook het geval wanneer het omzetcijfer van de refertemaand abnormaal laag was o.w.v. overmacht, bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeschiktheid of moederschapsrust.

  De omzetdaling wordt in eerste instantie bewezen aan de hand van een verklaring op eer op het aanvraagformulier. Nadien worden de cijfers uit de aanvraag vergeleken met de officiële BTW-gegevens. Als er een verschil is, dan wordt het dossier verder onderzocht en kan er een terugvordering gebeuren.
   
 2. Minstens 4 kwartalen zijn betaald

  De wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen van minstens 4 kwartalen uit de afgelopen 16 kwartalen zijn effectief betaald. Deze referteperiode loopt vanaf het kwartaal waarin de maand van de uitkering ligt.

  Voor starters, die maximaal 12 kwartalen onderworpen zijn aan het sociaal statuut volstaat de betaling van 2 kwartalen.
   
 3. Geen cumul met het overbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting

  Men kan voor één maand geen twee soorten overbruggingsrecht cumuleren.
Bedrag van de uitkering

Het bedrag van de uitkering hangt af van de sociale bijdragen die je betaalt.

  Met gezinslast Zonder gezinslast
Volledige uitkering 1 614,10 euro 1 291,69 euro
Halve uitkering 807,05 euro 645,85 euro
zelfstandigen die een verminderde bijdrage betalen, krijgen de halve uitkering: zelfstandigen in bijberoep en artikel 37 die een sociale bijdrage betalen tussen 370,82 euro en 741,63 euro per kwartaalZelfstandigen in hoofdberoep krijgen de volledige uitkering. Ook zelfstandigen in bijberoep, artikel 37, student-zelfstandigen, die evenveel bijdragen betalen als een hoofdberoep krijgen dit bedrag. Dit geldt eveneens voor zelfstandigen, die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben, maar nog geen pensioen opnemen.
 • student-zelfstandigen, die een bijdrage betalen van minder dan 741,63 euro per kwartaal
 • gepensioneerden, die minstens 265,90 euro per kwartaal betalen
 • zelfstandigen, ouder dan 65 jaar zonder pensioen, die een bijdrage betalen tussen 370,82 euro en 741,63 euro per kwartaal
Cumul met een vervangingsinkomen

Het overbruggingsrecht kan gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen. Maar de som van beide uitkeringen wordt beperkt tot het bedrag van het overbruggingsrecht. Als het plafond overschreden wordt, wordt het overbruggingsrecht beperkt. Het cumulplafond wordt altijd op maandbasis bekeken, ook al slaan de uitkeringen niet op dezelfde dagen.

De cumul is mogelijk met de volgende vervangingsinkomsten: pensioen, werkloosheid, tijdskrediet, …

Het niet of niet correct aangeven van een vervangingsinkomen of van het bedrag ervan kan leiden tot een terugvordering van ten onrechte ontvangen uitkeringen.

Bijzondere regeling arbeidsongeschiktheid

Wie gedurende een volledige maand arbeidsongeschiktheidsuitkeringen krijgt, kan voor dezelfde maand geen overbruggingsrecht krijgen.

Ook arbeidsongeschikte zelfstandigen die met toelating van het ziekenfonds een zelfstandige activiteit uitoefenen, hebben geen recht op het crisis-overbruggingsrecht. Zij kunnen eventueel het klassiek overbruggingsrecht aanvragen.

Maar wanneer je in een bepaalde maand ziek wordt en je slechts uitkeringen van je ziekenfonds krijgt voor een deel van die maand, is de cumul van beide uitkeringen in bepaalde gevallen wel mogelijk.

Aanvraag

De aanvraag moet ingediend worden voor het einde van het tweede kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de maand ligt waarvoor de uitkering wordt gevraagd. Er is voor iedere maand een afzonderlijke aanvraag nodig.

Voorbeeld : de uitkering van januari 2021 kan aangevraagd worden tot 30 september 2021.

Sociale rechten

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht is er geen “behoud van sociale rechten” voorzien in het crisis-overbruggingsrecht.

Dat betekent dat er voor de maanden en kwartalen waarin er een crisis-overbruggingsuitkering betaald wordt, geen vrijstelling van sociale bijdragen voorzien is met een volledig behoud van je sociale rechten.

Je sociale bijdragen blijven verschuldigd voor deze kwartalen en je bent maar in orde met je sociaal statuut na de betaling van de sociale bijdragen. Tenzij je uitstel van betaling hebt aangevraagd. In dat geval blijf je verzekerd zolang het betalingsuitstel loopt.