Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Berlaarsesteenweg 39/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 333 27 28

Overbruggingsrecht gedwongen sluiting januari

Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten, die onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen, kunnen ook in januari 2021 het dubbele overbruggingsrecht krijgen.

Voorwaarden

1. Volledige onderbreking van de activiteit

Het dubbele overbruggingsrecht wordt enkel verlengd voor de volgende zelfstandigen :

 • Zelfstandigen, die rechtstreeks onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen en hun activiteit volledig moeten stopzetten. Enkel de volgende activiteiten blijven toegelaten : take away, click&collect, nachtwinkels.
 • Zelfstandigen, die hoofdzakelijk (minstens 60%) afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector en hun activiteit volledig onderbreken.

  De afhankelijk zelfstandigen, die hun activiteit niet volledig onderbreken, krijgen de dubbele uitkering niet meer voor de maand januari. Zij kunnen wel een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht wegens aanzienlijke omzetdaling

2. Geen voorafgaande onderwerping of bijdrageplicht

Voor de dubbele uitkering wegens gedwongen sluiting gelden geen voorwaarden inzake voorafgaande verzekeringsplicht of bijdrageplicht. Ook starters komen dus in aanmerking voor deze maatregel.

3. Geen cumul met een vervangingsinkomen

Arbeidsongeschiktheid

Wie zijn zelfstandige activiteit al onderbroken had omwille van arbeidsongeschiktheid, kan voor dezelfde onderbreking geen overbruggingsrecht krijgen.

Ook arbeidsongeschikte zelfstandigen die met toelating van het ziekenfonds een zelfstandige activiteit uitoefenen, hebben geen recht op het overbruggingsrecht.

Maar wanneer je in een bepaalde maand ziek wordt en je je activiteit in diezelfde maand gedwongen moet sluiten, is de cumul van beide uitkeringen in bepaalde gevallen wel mogelijk.

Cumulplafond

Voor zelfstandigen in bijberoep, artikel 37, student-zelfstandigen en gepensioneerden is er een beperkte cumul mogelijk met een vervangingsinkomen. Let wel op : voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gelden strikte regels (zie hierboven).

De cumul van beide uitkeringen is echter beperkt tot 1 614,10 euro. Kom je boven dit plafond uit, dan wordt het overbruggingsrecht verminderd. We houden hierbij rekening met het bruto-bedrag van je vervangingsinkomen.

Bijvoorbeeld : als gepensioneerde heb je een maandelijks bruto pensioen van 1 300 euro. Daarnaast vraag je het dubbele overbruggingsrecht zonder kinderlast aan voor januari. Dit bedraagt 1 291,69 euro.  De som van beide uitkeringen ligt boven het plafond van 1 614,10 euro. Dit bedrag wordt afgetrokken van het overbruggingsrecht. Je krijgt dus nog 314,10 euro.

 

Bedrag van de uitkering

Het bedrag van de uitkering hangt af van de sociale bijdragen die je betaalt.

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Hoofdberoep

3 228,20 euro

2 583,38 euro

Overige bijdragecategorieën

1 614,10 euro

1 291,69 euro

Je hebt gezinslast van zodra je minstens één persoon (andere dan jezelf) ten laste hebt op je ziekenboekje.

De uitkering voor een hoofdberoep geldt ook voor:

 • de meewerkende echtgenoten
 • zelfstandigen in bijberoep, artikel 37 en student-zelfstandigen, die evenveel bijdragen betalen als een hoofdberoep
 • zelfstandigen, die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben, maar nog geen pensioen opnemen.

De uitkering voor de “overige bijdragecategorieën geldt voor :

 • zelfstandigen in bijberoep en artikel 37 die een sociale bijdrage betalen tussen 370,82 euro en 741,63 euro per kwartaal
 • student-zelfstandigen, die een bijdrage betalen van minder dan 741,63 euro per kwartaal
 • gepensioneerden, die minstens 265,90 euro per kwartaal betalen
 • zelfstandigen, ouder dan 65 jaar zonder pensioen, die een bijdrage betalen tussen 370,82 euro en 741,63 euro per kwartaal

Voor de controle van het bedrag van de sociale bijdrage houden we rekening met de verplichte voorlopige bijdrage, berekend op het inkomen van 3 jaar geleden. Voor startende zelfstandigen kijken we naar de verplichte startersbijdrage.  Als je voorlopige bijdrage te laag is, dan kan je het overbruggingsrecht nu nog niet krijgen. Als je definitieve bijdrage wel hoog genoeg is, dan kunnen we je het overbruggingsrecht later nog uitbetalen. Dat kan echter pas op het moment dat we de eindafrekening over 2021 opmaken, wellicht in de loop van 2023. Verwacht je dat je definitieve bijdrage wel hoog genoeg zal zijn? Doe dan zeker tijdig je aanvraag.

De aanvraag

De aanvraag moet ten laatste ingediend worden op het einde van het tweede kwartaal volgend op de maand waarvoor je de aanvraag doet. Voor de uitkering van januari heb je nog tijd tot 30 september 2021.