Welk overbruggingsrecht kan je aanvragen voor mei 2021?

Hieronder vind je een overzicht van de types overbruggingsrecht, die je kan vragen voor mei 2021.

1. Gedwongen onderbreking

Het dubbele crisis-overbruggingsrecht word verlengd tot en met juni 2021. Dit overbruggingsrecht geldt voor :

  • zelfstandigen die rechtstreeks onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen.
  • ook zelfstandigen, die afhankelijk zijn van een sector, die gedwongen moet sluiten en hun activiteiten volledig stopzetten, komen in aanmerking. Afhankelijke zelfstandigen, die hun activiteiten niet volledig stopzetten, kunnen een beroep doen op de pijler “aanzienlijk inkomensverlies”.

Meer informatie over deze maatregel vind je hier. De uitbetaling gebeurt ten vroegste in de eerste week van juni.

2. Geen gedwongen onderbreking, maar aanzienlijk inkomensverlies

Zelfstandigen, die door de coronacrisis geconfronteerd worden met een aanzienlijk inkomensverlies, zonder dat zij verplicht werden hun zaak te sluiten, kunnen voor mei 2021 het crisis-overbruggingsrecht vragen.

Meer informatie over deze maatregel vind je hier. De uitbetaling gebeurt ten vroegste in de eerste week van juni.

3. Quarantaine

Zelfstandigen, die gedwongen worden om hun activiteit volledig te onderbreken omdat ze minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in quarantaine moeten zonder dat ze ziek zijn, kunnen voor mei 2021 het crisis-overbrugginsrecht aanvragen. 

Meer informatie over de maatregel vind je hier. De uitbetaling gebeurt ten vroegste in de eerste week van juni.

4. Kinderopvang

Zelfstandigen, die hun activiteit minstens 7 dagen volledig moeten onderbreken om een kind op te vangen, dat jonger is dan 18 jaar, kunnen voor mei 2021 het crisis-overbruggingsrecht aanvragen. Voor kinderen met een handicap geldt geen leeftijdsgrens.

Meer informatie over de maatregel vind je hier. De uitbetaling gebeurt ten vroegste in de eerste week van juni.

Je bent verplicht een attest bij te voegen dat de periode van de maatregel uitdrukkelijk vermeldt.

Dit attest kan afgeleverd worden door:

  • het kinderdagverblijf of de school waaruit de quarantaine, sluiting of verplicht afstandsonderwijs blijkt
  • het centrum voor de opvang van personen met een handicap waaruit de tijdelijke sluiting blijkt
  • de intra- of extramurale dienst, georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen, waaruit de tijdelijke stopzetting van de dienstverlening of behandeling blijkt.

Je kan hier een voorbeelddocument hier downloaden, dat je kan laten invullen door een van de vermelde instanties.

5. Klassiek overbruggingsrecht

Kom je voor geen enkele van de crisismaatregelen in aanmerking, maar heb je je activiteit toch moeten stopzetten of onderbreken ten gevolge van de corona-crisis, dan kom je misschien in aanmerking voor het klassiek overbruggingsrecht, pijler “gedwongen stopzetting”.

Meer informatie over deze maatregel vind je hier.

Je kan deze uitkering aanvragen vanaf een onderbreking van 7 opeenvolgende kalenderdagen. Deze dagen moeten opeenvolgend zijn, maar ze moeten niet in dezelfde kalendermaand gelegen zijn.

Test: voor welk type overbruggingsrecht kom jij in aanmerking?

Test: voor welk type overbruggingsrecht kom jij in aanmerking?

Met de voortdurend veranderende coronamaatregelen en tsunami aan informatie, is het antwoord op die vraag soms moeilijk te achterhalen. Beantwoord daarom enkele eenvoudige vragen, en kom snel te weten op welke uitkering je mogelijks recht hebt voor de maand mei 2021!

Doe de test