Vorige

Hoe hou je ouderen lang en gelukkig aan het werk?

16 mei 2023 Werkgevers
Julie Rousseau

De vergrijzing van de Belgische bevolking vormt een maatschappelijke uitdaging waar ook bedrijven mee geconfronteerd worden. Wat zijn de voordelen als je oudere werknemers aanwerft? Hoe hou je je oudere werknemers gezond en gelukkig aan het werk? En wat als je toch afscheid moet nemen?

Leestijd: Later lezen?

1. Ouderen aanwerven

Het aanwerven van oudere werknemers is een interessante piste als je op zoek bent naar nieuw talent. Niet alleen hebben ze tonnen ervaring en een schat aan kennis, ze zijn ook loyaal aan hun werkgever en zijn minder geneigd om van job te veranderen.

Onbeperkt bijverdienen na pensioen

Werknemers hoeven niet te stoppen met werken eenmaal zij pensioengerechtigd zijn. Ze kunnen beslissen gewoon te blijven verder werken of een nieuwe job aan te nemen, en mogen hun pensioen dan onbeperkt cumuleren met hun inkomen. Meer info vind je hier.

Flexi-jobs

Indien jouw bedrijf tot de beoogde paritaire comités behoort (voornamelijk binnen de horeca-, retail-, sport-, zorg- of kunstensector), geeft het flexi-jobstatuut je de gelegenheid om op voordelige wijze tijdelijke werkkrachten aan te nemen.

Dit systeem is sinds 2018 uitgebreid tot gepensioneerden. Zij kunnen zo - zonder verdere tewerkstellingsvoorwaarden - genieten van een voordelig extra inkomen. 

Ben je op zoek naar een gebruiksvriendelijke tool voor de administratie en planning van flexijobbers? Ontdek Book'u.

Doelgroepverminderingen

Als je oudere werknemers aanwerft, dan geniet je van een doelgroepvermindering (een korting op de socialezekerheidsbijdragen die werkgevers moeten betalen voor hun werknemers). Let wel op, er gelden andere regels in Vlaanderen dan in Brussel. Je leest er hier meer over.

2. Lang(er) en gelukkig(er) aan het werk

Heb je oude werknemers in dienst? Dan wil je ze lang, gelukkig en gezond aan het werk houden. Je kan inzetten op hun welzijn en motivatie door o.a. een goede werk-privébalans te ondersteunen en door voldoende uitdaging te voorzien op hun werk. We geven je hieronder enkele ideeën over hoe je dat kan bereiken.  

Landingsbaan

Is je oudere medewerker minstens 55 jaar met een loopbaan van minstens 25 jaar als loontrekkende? Dan kan je medewerker zijn prestaties verminderen tot aan het pensioen. Vanaf 60 jaar is daar zelfs een uitkering voor. In bepaalde situaties kunnen ook werknemers vanaf 50 jaar in aanmerking komen voor een landingsbaan. Je leest er hier meer over.

Uiteraard kunnen je medewerkers ook vrijwillig deeltijds gaan werken, maar dan verliezen ze mogelijks een deel van hun sociale rechten.

Extralegaal verlof

Extralegaal verlof toekennen, bovenop de twintig wettelijke vakantiedagen, is een goede beloning en motivator voor de geleverde prestaties en het geeft (oudere) werknemers wat extra tijd om tot rust te komen.

Je kan extralegaal volledig toekennen volgens eigen regels en keuzes:

  • Als collectief of individueel voordeel;
  • Gekoppeld aan bepaalde voorwaarden zoals leeftijd, anciënniteit …;
  • Betaald of onbetaald.

Let wel op: bij onbetaald verlof bouwen de werknemers geen rechten op. Het klassieke extralegale verlof is betaald door de werkgever, maar je kan de werknemers hier ook zelf de kost voor  laten dragen (geld voor tijd) via individuele loonruil of via een cafetariaplan.

Voordelen op maat

Het loont om je loonpakketten aan te laten sluiten op de behoeften van oudere werknemers: aanvullend pensioenplan, extra vakantiedagen, extra verzekeringen, specifieke opleidingen,  bonuspensioenplan…

Deze loonelementen kunnen ook in een cafetariaplan ingebouwd kunnen worden. Door je medewerkers keuzemogelijkheden aan te bieden, bevorder je de motivatie

Ook kan je (fiscaalgunstige) anciënniteitspremies toekennen aan trouwe oudere werknemers.

Flexibele werktijden

Een andere optie is om in te zetten op flexibele werktijden, eventueel enkel voor oudere medewerkers. Denk maar aan de vierdagenwerkweek, (ruimere) glijdende werktijden, zelfroostering, ADV-dagen als de sector het toelaat …

En ook via occasioneel of structureel telewerk verhoog je de flexibiliteit en bevorder je de werk-privébalans van je medewerkers.

Via loopbaansparen tenslotte kunnen je werknemers tijdens hun loopbaan een krediet aan uren bijeen sparen, om die op een later moment op te nemen met behoud van loon. Op die manier kunnen werknemers hun eigen “landingsbaan” creëren of al een tijdje voor hun pensioen stoppen met werken. De voorwaarden zijn echter strikt, lees er hier meer over.

Inzetten op opleidingen

Inzetten op de talentontwikkeling van je medewerkers is altijd een goed plan, zeker ook bij je oudere medewerkers. Laat ze opleidingen volgen waarmee de kans op interne mobiliteit in de onderneming vergroot. Daarvoor kan eventueel gebruikt gemaakt worden van opleidingsverlof, tijdskrediet wegens opleiding, enz.

Wat ook een aandachtspunt in heel wat ondernemingen: de overdracht van kennis. Waarom zou je je medewerkers met meer ervaring niet zelf interne opleidingen laten geven aan jongere collega’s? De kennis en ervaring die zij opgebouwd hebben, zijn van onschatbare waarde.

Interne mutaties

Oudere werknemers hoeven niet in hun functie vastgeroest te blijven. Omscholing, rouleren tussen functies, twee medewerkers gezamenlijk een lichte en zware functie laten vervullen door elk de helft toe te wijzen … Het zijn allemaal opties die kunnen helpen om je medewerkers lang(er) en gelukkig(er) aan het werk te houden en hen op hun sterktes in te zetten.

Terbeschikkingstelling, verenigingswerk of vrijwilligerswerk

Je kan (oudere) medewerkers voorstellen of aanmoedigen om ervaringen op te doen bij andere bedrijven of organisaties. Denk maar aan vrijwilligers- of verenigingswerk, of aan het delen van werknemers met andere werkgevers.

Inzetten op welzijn

Als je bovenstaande opties in werking stelt, kom je al voor een groot deel tegemoet aan het welzijn van je medewerker. Maar je kan ook nog andere stappen ondernemen, zoals preventief medisch onderzoek, extra inzetten op ergonomie, een re-integratietraject voor langdurig zieke werknemers, enz.

Ontdek hoe Acerta Consult jou kan helpen om het mentaal en financieel welzijn van je werknemers te verhogen.

3. Afscheid nemen

Wat als het moment van afscheid nemen dan toch is aangebroken? Iedereen waardeert het wanneer er goed afscheid genomen wordt, blijkt uit onderzoek.

Brugpensioen / SWT en verkorte opzeg

Indien het toch tot een ontslag zou komen, kunnen oudere werknemers (als ze voldoen aan de voorwaarden) recht hebben op bijkomende SWT-vergoedingen ten laste van de werkgever. Je leest er hier meer over.

Weet ook dat de opzeggingstermijn geplafonneerd op 26 weken voor werknemers die de wettelijke pensioenleeftijd bereiken.

Pensioenpremie

Werknemers die met pensioen gaan kan je een mooi afscheidsgeschenk geven.

Voor zover het bedrag ervan 40,00 euro per dienstjaar niet overschrijdt en minimum 120 euro maximum 1.000 euro bedraagt, is zo’n pensioenpremie bovendien vrij van RSZ en belastingen.

Exitgesprek

Is het einde van jullie samenwerking er? Neem je tijd voor een exitgesprek en bereid dat gesprek ook goed voor. Het is de uitgelezen kans om je waardering te uiten en om feedback over je organisatie te krijgen.

Vraag advies en ondersteuning aan onze hr-experten

Je kan steeds beroep doen op onze hr-experten voor advies en ondersteuning. Maak hiervoor een afspraak via onze afsprakentool (eerste 15 min gratis).

Maak een afspraak

Deel dit artikel

Geschreven door Julie Rousseau

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Duurzame manieren om je huidige werknemers te behouden

26 juni 2024
Miet Vanhegen

Opvallende cijfers: 72% van de werkende Belgen zou hun huidige werkgever verlaten mocht zich een interessante opportuniteit voordoen. Hoe kan je als bedrijf inzetten op retentie en hoe zorg je voor een stimulerende werkomgeving waarin je huidige werknemers zich kunnen (blijven) ontwikkelen?

Lees meer
Werkgevers

Lange(re) loopbanen voor werknemers?

17 juni 2024
Miet Vanhegen

Werknemers blijven steeds langer bij dezelfde werkgever en dat is best positief. Maar zorg voor voldoende groei-en ontwikkelingskansen, zodat je werknemers op een duurzame manier doorstromen naar nieuwe of andere functies.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer