Je zaak stopzetten

Hoe beëindig ik vrijwillig mijn zelfstandige activiteit? Wat als mijn zaak failliet gaat? Wat met mijn vergunningen? Heb ik recht op een uitkering? Wat met mijn sociale zekerheid? Hoe zit het als land- of tuinbouwer? Acerta schept klaarheid.

Acerta helpt je om je zaak te beëindigen. Je moet de stopzetting van je zelfstandig beroep binnen 15 dagen meedelen aan ons sociaal verzekeringsfonds. Stopzetten kan op twee manieren:

1.  Stopzetten via klantenportaal: makkelijk en efficiënt

Vraag je stopzetting online aan - met je e-ID kaartlezer, via je persoonlijke portaal.

→ Log in.

Om je aanvraag tot stopzetting zo snel mogelijk te laten verlopen, kan je je beschrijving downloaden van de te doorlopen stappen.

2. Stopzetten via ereverklaring

Heb je geen e-ID of kaartlezer? Zet dan je activiteit stop door een officieel bewijsstuk en een verklaring op eer in te vullen. De ereverklaring vind je hieronder. Een opsomming van de nodige bewijsstukken vind je in het document zelf.

 

 

Ging je failliet of werd je zaak stopgezet binnen de drie jaar na een collectieve schuldenregeling? Moet jij je zaak gedwongen stopzetten door een brand? Of dwingen economische moeilijkheden je tot het staken van je zaak? Dan heb je in bepaalde gevallen recht op een uitkering. Die vraag je aan bij je sociaal verzekeringsfonds. Na de stopzetting ontvang je een maandelijks bedrag. Ook je sociale bescherming loopt kosteloos door (behalve je pensioenrechten).

In alle bovenstaande gevallen moet je je recht op een uitkering bij Acerta sociaal verzekeringsfonds aantonen aan de hand van de juiste documenten en objectieve elementen. Ook heb je er alle baat bij andere nuttige stukken, zoals een proces-verbaal of nieuwsartikels, aan je aanvraag toe te voegen. 

Verder moet je zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet je minstens een jaar zelfstandige in hoofdberoep zijn, tijdens de afgelopen zestien kwartalen (vier jaar) de bijdragen van minstens vier kwartalen effectief betaald hebben, je pensioenrechten opgebouwd hebben, en je rechten op een vervangingsinkomen hebben uitgeput. 

Je kunt gedurende maximaal 24 maanden tijdens je volledige loopbaan als zelfstandige aanspraak maken op overbruggingsrecht, op voorwaarde dat je gedurende minstens 60 kwartalen (15 jaar) pensioenrechten hebt opgebouwd als zelfstandige. Anders is de maximale duurtijd beperkt tot 12 maanden. Die kun je opnemen in verschillende schijven tijdens je loopbaan. Per gebeurtenis die aanleiding geeft tot het overbruggingsrecht is de duurtijd ook beperkt tot maximaal 12 maanden. Let wel: bij stopzetting wegens economische moeilijkheden hangt de looptijd van je overbruggingsrecht af van het aantal kwartalen waarvoor je als zelfstandige al pensioenrechten opbouwde. Dat doe je via de betaling van je bijdragen. In uitzonderlijke gevallen bouw je ook pensioen op als je vrijgesteld bent van die bijdragen, bijvoorbeeld bij gelijkstelling aan ziekte.  

Daarnaast moet je ook aan de algemene voorwaarden voor het overbruggingsrecht voldoen.

→ Lees hier meer over overbruggingsrecht

Kom je in aanmerking voor overbruggingsrecht? Download dan het aanvraagformulier, vul het in, onderteken het en stuur het aangetekend naar je regionale Acerta-kantoor - vóór het einde van het tweede kwartaal van de stopzetting. Contacteer je regionale Acerta-kantoor voor persoonlijk advies.

 

Als je na een faillissement alle activiteiten stopzet, of een vestigingseenheid sluit, dan moet je binnen één maand na de beëindiging je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen laten schrappen.

Heb je een vennootschap? Dan moet je de stopzetting van je activiteit én je faillissement laten registreren via de griffie van de ondernemingsrechtbank. Bij een faillissement of collectieve schuldenregeling neem je best ook contact op met je sociaal verzekeringsfonds voor de stopzetting van je dossier.

Zet jij je activiteiten als zelfstandige stop? Vergeet dan niet om ook je vergunningen stop te zetten. Dit doe je rechtstreeks bij de bevoegde instanties. In sommige gevallen kun je dit ook via het ondernemingsloket regelen. Wij nemen in jouw plaats contact op met het FAVV of geven de stopzetting van je onderneming door aan de btw-administratie.

Geniet je pensioen als land- of tuinbouwer en/of ben je een 65-plusser? Om je dossier bij het sociaal verzekeringsfonds af te sluiten, moet je jouw land- en/of tuinbouwactiviteit volledig stopzetten of  je teeltoppervlakte beperken tot:

  • 35 are voor een gewone boomgaard, 17,5 are in combinatie met andere teelten
  • 15 are groenten, tabak, hop, geneeskrachtige planten of intensieve boomgaard
  • 12,5 are boomkwekerij of rijsbos
  • 10 are witloof (wortelteelt en beddingen voor snelteelt)
  • 3 are bloemen en sierplanten
  • 200 vierkante meter  serres

In geval jij meerdere gewassen tegelijkertijd teelde, moet jij als 65-plusser of gepensioneerde je teeloppervlakte na stopzetting tot de volgende grenzen beperken:

  • 17,5 are voor alle teelten samen. Baatte je – naast je andere teelten - een gewone boomgaard uit, dan mag je die slechts voor de helft van de toegestane oppervlakte exploiteren.
  • 1 hectare voor landbouwgrond of weide en (gemengde) teelt samen, op voorwaarde dat elke teelt de hierboven vermelde oppervlakte niet overschrijdt en de globale oppervlakte van de speciale teelten maximum 17,5 aren bedraagt. Ook hier komt de exploitatie van een gewone boomgaard slechts voor de helft in aanmerking. 

Heb je nog een vraag hierover? Contacteer ons

Contacteer Acerta om je voortgezette verzekering aan te vragen bij het RSVZ vóór het einde van het derde kwartaal na de stopzetting. Je moet ook minstens vier kwartalen voor je stopzetting zelfstandige in hoofdberoep zijn geweest én je bijdragen voor die vier kwartalen betaald hebben.

→ Meer info nodig? Contacteer ons