Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Berlaarsesteenweg 39/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 333 27 28

Overbruggingsrecht wegens zorg voor kinderen

Zelfstandigen, die hun activiteit volledig onderbreken om voor hun kind te zorgen, kunnen het crisis-overbruggingsrecht bekomen voor januari 2021.

Er zijn geen voorwaarden inzake voorafgaande verzekeringsplicht of effectieve bijdragebetaling. Ook starters komen dus onmiddellijk in aanmerking voor deze uitkering als zij aan alle voorwaarden voldoen.

De onderbreking moet minstens 7 kalenderdagen duren. Deze 7 dagen moeten niet opeenvolgend zijn, maar ze moeten wel in dezelfde kalendermaand liggen.

De onderbreking van de activiteit moet volledig zijn. Er is geen recht op een uitkering als men van thuis uit kan werken.

Voorwaarden

De activiteit wordt onderbroken om te zorgen voor een kind, jonger dan 18 jaar, dat op hetzelfde adres woont als de zelfstandige. Met co-ouderschap wordt ook rekening gehouden.

Als het kind een handicap heeft, speelt de leeftijd geen rol. Het kind moet wel ten laste zijn van de zelfstandige.

De zorg is nodig omdat het kind niet naar school of naar het kinderdagverblijf kan omdat :

  • het kind zelf in quarantaine of isolatie moet
  • het kinderdagverblijf, de school of de klas volledig of gedeeltelijk gesloten wordt ingevolge een maatregel om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Normale schoolvakanties tellen dus niet mee.
  • het kind verplicht wordt om lessen op afstand te volgen ingevolge een beslissing van de bevoegde overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Als het kind een handicap heeft, is de opvang nodig omdat het kind niet naar een centrum voor de opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat :

  • Het centrum gesloten wordt ingevolge een maatregel om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan
  • De intra- of extramurale dienstverlening of behandeling (erkend of georganiseerd door de Gemeenschappen) tijdelijk wordt stopgezet ingevolge een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan
Bedrag van de uitkering

Het bedrag van de uitkering hangt af van de sociale bijdragen die men betaalt en van het aantal dagen onderbreking.

Zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen die dezelfde bijdragen betalen als een hoofdberoep krijgen de volgende uitkering.

  Met gezinslast Zonder gezinslast
28 dagen of meer 1 614,10 euro 1 291,69 euro
Tussen 21 en 27 dagen 1 210,58 euro 968,77 euro
Tussen 14 en 20 dagen 807,05 euro 645,84 euro
Tussen 7 en 13 dagen 403,53 euro 322,92 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Zelfstandigen die een verminderde bijdrage betalen, krijgen de helft van deze uitkering. Om de halve uitkering te krijgen, moet de voorlopige bijdrage tussen 370,82 en 741,63 euro per kwartaal liggen. Student-zelfstandigen krijgen de halve uitkering van zodra zij een sociale bijdrage betalen, die lager ligt dan 741,63 euro.

  Met gezinslast Zonder gezinslast
28 dagen of meer 807,05 euro 645,84 euro
Tussen 21 en 27 dagen 605,29 euro 484,39 euro
Tussen 14 en 20 dagen 403,53 euro 322,92 euro
Tussen 7 en 13 dagen 201,77 euro 161,46 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro
Cumul met een vervangingsinkomen

Het overbruggingsrecht kan gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen. Maar de som van beide uitkeringen wordt beperkt tot het bedrag van het overbruggingsrecht. Als het plafond overschreden wordt, wordt het overbruggingsrecht beperkt. Het cumulplafond wordt altijd op maandbasis bekeken, ook al slaan de uitkeringen niet op dezelfde dagen.

De cumul is mogelijk met de volgende vervangingsinkomsten : arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of moederschap, werkloosheid, tijdskrediet, …

Aanvraag

De aanvraag moet ingediend worden voor het einde van het tweede kwartaal, volgend op het kwartaal waarin het begin van de onderbreking ligt. Voor elke onderbreking is een aparte aanvraag nodig met een aangepast attest.

Voorbeeld : de uitkering van januari 2021 kan aangevraagd worden tot 30 september 2021.

Sociale rechten

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht is er geen “behoud van sociale rechten” voorzien in het crisis-overbruggingsrecht.

Dat betekent dat er voor de maanden en kwartalen waarin er een crisis-overbruggingsuitkering betaald wordt, geen vrijstelling van sociale bijdragen voorzien is met een volledig behoud van je sociale rechten.

Je sociale bijdragen blijven verschuldigd voor deze kwartalen en je bent maar in orde met je sociaal statuut na de betaling van de sociale bijdragen. Tenzij je uitstel van betaling hebt aangevraagd. In dat geval blijf je verzekerd zolang het betalingsuitstel loopt.