Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Buitencontractuele aansprakelijkheid hervormd: impact op werkgevers en hun werknemers

De Kamer heeft recent een wet aangenomen die de regels over buitencontractuele aansprakelijkheid zal wijzigen. De nieuwe regels zullen in werking treden op de 1e dag van de 6e maand na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. Wat verandert er voor jou als werkgever?

Lees dit artikel
-

Naar een gelijk aanvullend pensioen voor arbeiders en bedienden

In de praktijk bestaan er dikwijls nog verschillen tussen de pensioenplannen voor arbeiders en deze voor hun collega-bedienden. De regering voerde tien jaar geleden het principe in van de gelijke behandeling tussen arbeiders en bedienden, ook op het vlak van aanvullende pensioenen. Het gelijk aanvullend pensioen voor werknemers moet in 2030 bereikt worden.

Lees dit artikel
-

Provisies vakantiegeld

De fiscale administratie heeft de berekening van de bedragen geboekt in de balansen afgesloten op 31 december 2023 als provisie voor de kost van het vakantiegeld voor hun personeelsleden in 2024 bevestigd. Binnen dit kader vormen deze bedragen aftrekbare beroepskosten voor de onderneming.

Lees dit artikel
-

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid: deadline nadert

De voorwaarden om van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid genieten, werden op verschillende vlakken aangepast en verstrengd. Sinds april 2022 moet de ploegen-, continu- en nachtpremie al voldoen aan een minimaal bedrag. Vanaf 1 april 2024 komt daar de bijkomende voorwaarde bij dat deze premie in een cao, het arbeidsreglement of de arbeidsovereenkomst moet worden vermeld.

Lees dit artikel
-

Bijkomende toeslag voor arbeiders en bedienden bij tijdelijke werkloosheid: laatste stand van zaken

De werkloosheidsuitkering voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid (behalve voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) daalde van 65% naar 60% op 1 januari 2024. De meeste werkgevers moeten sedert 1 januari 2024 een bijkomende toeslag betalen voor de dagen dat hun werknemers tijdelijk werkloos zijn. Dit werd eerder al aangekondigd in onze blog Begrotingsmaatregelen 2024. Wat is nu de laatste stand van zaken?

Lees dit artikel
-

Op vakantie met de bedrijfswagen? Denk aan een goede car policy

De krokusvakantie staat voor de deur en daar horen ook vakantieplannen van je werknemers bij. Wat als ze op vakantie willen vertrekken met de bedrijfswagen? Een car policy met duidelijke afspraken draagt bij tot een zorgeloze vakantie, niet alleen voor de werknemer, maar ook voor jou als werkgever.

Lees dit artikel
-

Sectorale flitscontroles door de sociale inspectie: bereid je voor

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft ook in 2024 verschillende flitscontroles aangekondigd.

Lees dit artikel
-

Protesterende landbouwers: impact op jouw bedrijf?

Deze week zijn ook in ons land de boerenprotesten losgebarsten met diverse wegblokkades tot gevolg. Kan je je werknemers tijdelijk werkloos stellen? Wat als je werknemer niet of te laat op het werk is aangekomen door wegblokkades?

Lees dit artikel
-

Woon- Werkverkeer: wijziging in de werkgeverstussenkomst vanaf 1 februari 2024.

Op 1 februari 2024 past de NMBS haar prijzen aan. Deze wijzigingen hebben mogelijk een impact op de werkgeverstussenkomst in het woon- werkverkeer van je werknemers. Er zijn voorlopig geen tariefwijzigingen gekend voor de abonnementen van De Lijn, TEC, MIVB en BRUPASS. Hierbij een overzicht van de aanpassingen:

Lees dit artikel