Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

IPA 2019-2020: 120 vrijwillige overuren

Vanaf 23 april 2019 kan je je werknemer tot 120 vrijwillige overuren laten presteren.

Lees dit artikel
-

1,1% maximale marge loonkostontwikkeling 2019-2020

De maximale marge voor de ontwikkeling van de loonkost werd vandaag voor de periode 2019-2020 vastgelegd in een koninklijk besluit

Lees dit artikel
-

Jobsdeal: een nieuwe verplichting van de werkgever in geval van vrijstelling van arbeidsprestaties tijdens de opzegtermijn

Vanaf 29 april 2019 moet de werkgever die zijn werknemer ervan vrijstelt om zijn opzegtermijn te komen presteren voldoen aan een nieuwe voorwaarde

Lees dit artikel
-

Outplacement bij medische overmacht is een feit

Via outplacementbegeleiding kunnen ontslagen werknemers een begeleiding krijgen in de zoektocht naar een nieuwe baan. Dergelijke begeleiding is vanaf 29 april 2019 ook mogelijk voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens medische overmacht.

Lees dit artikel
-

Modernisering Vrijwilligerswet is een feit!

Afgelopen zomer kondigden we het al aan: de Vrijwilligerswet zou – meer dan 10 jaar na haar inwerkingtreding – in een modern jasje worden gestoken. Met de publicatie van de wet van 1 maart 2019 is deze modernisering nu een feit. Naast een aanpassing aan de tijdsgeest, werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele bepalingen aan te passen die in de praktijk vaak tot onduidelijkheid en discussie leidden.

Lees dit artikel
-

Jobsdeal: sociaal luik nu officieel

Wet op de jobsdeal gepubliceerd

Lees dit artikel
-

Publicatie grensbedrag loon educatief verlof

Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt het begrensd loon 2 928 euro.

Lees dit artikel
-

Pasen is geen feestdag?! Paasmaandag wel ?!

Welke dagen zijn nu weer die ‘wettelijke’ feestdagen? Als je werknemer werkt op een wettelijke feestdag zal hij recht hebben op loon voor zijn prestaties, eventueel een toeslag en betaalde inhaalrust.

Lees dit artikel
-

Duidelijkheid over de uitkeringen in geval van langdurig pleegouderverlof en interlandelijke adoptie

Een recent Koninklijk Besluit zorgt ervoor dat het recht op uitkeringen voor de werkdagen van het langdurig pleegouderverlof en de interlandelijke adoptie kan worden uitgeoefend.

Lees dit artikel